Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград  

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - 2020 г.
на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - 2019 г.
на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - 2018 г.
на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1 в сроковете по чл.38 и чл.39 от ЗПКОНПИ

Списък на служителите на РЗИ-Разград, подали декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

№ по ред

 

Име и фамилия

Подадена декларация по чл.12 т.1 (да/не)

Подадена декларация по чл.12 т.2 (да/не)

1

Д-р Анатолий Стойнов

да

да

2

Светлина Ганева

да

да

3

 Д-р Янка Николова

да

да

4

Д-р Рени Кирякова-Петрова

да

да

5

Катя Неделчева

да

да

6

Диана Петрова

да

да

7

Боянка Тодорова

да

да

8

Анжела Дякова

да

да

9

Ивайло Трифонов

да

да

10

Димитринка Костадинова

да

да

11

Д-р Ивета Стоянова

да

да

12

Д-р Антим Антимов

да

да

13

Таня Костадинова

да

да

14

Тодор Маринов

да

да

15

Надежда Цакова

да

да

16

Тоня Цонева

да

да

17

Катя Дянкова

да

да

18

Таня Имперова

да

да

19

Виолета Димитрова

да

да

20

Павлина Опрева

да

да

21

Д-р Будимка Трифонова

да

да

22

Даниела Русева

да

да

23

Мария Петрова

да

да

24

Даниела Йорданова

да

да

25

Юмюгюл Велиева

да

да

26

Георги Йонков

да

да

27

Айлин Абтулова

да

да

28

Катя Иванова

да

да

29

Емилия Петрова

да

да

30

Полина Христова

да

да

31

Юлия Йорданова-Иванова

да

да

32

Инж. Светлана Дончева

да

да

33

Инж. Даниела Бобева

да

да

34

Христина Ковачева

да

да

35

Румен Петров

да

да

36

Маргарита Стоянова

да

да

37

Светла Стефанова

да

да

38

Айлин Мехмед

да

да

39

Лилия Донева

да

да

40

Надежда Янкова

да

да

41

Даниела Пенчева

да

да

42

Ивелина Георгиева

да

да

43

Недка Матева

да

да

44

Д-р Снежанка Витанова

да

да

45

Димитричка Василева

да

да

46

Милена Христова

да

да