Регионална здравна инспекция 
Начало - Профилактика и заразни болести - Здравословно хранене

Здравословно хранене

Препоръки за здравословно хранене на кърмачета изтегли

Препоръки за здравословно хранене при брeмeнност и кърмене изтегли

Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години изтегли

Препоръки за здравословно хранене на населението над 18 години изтегли

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МЗ, МОН И МЗХГ - МЗ е сключило Споразумение № Д01-337/30.12.2019г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищно образование. Съгласно Споразумението, трите страни се задължават да спазват Механизма и да работят в партньорство за съвместен контрол на храненето на подрастващите за реализиране на мерки за осигуряване на пълноценно, разнообразно и балансирано хранене на децата и учениците изтегли