Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на лични данни в РЗИ - Разград

 

Севдалина Маринова

Длъжност: Главен експерт

Дирекция "Административно-правно, финансово и  стопанско обслужване"

Телефон:      084/611-160

GSM:              0879/91 88 06  

 

Политика по защита на личните данни