Регионална здравна инспекция 

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Разград за 2020 г.

Доклада изтегли от тук

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Разград за 2019 г.

Доклада изтегли от тук

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Разград за 2018 г.

Доклада изтегли от тук

Резултати от измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги

Анализ за резултатите от анкетните листи и постъпилите мнения, предложения и оплаквания от потребителите на административни услуги за 2016 г.

През 2016 г. в РЗИ – Разград са постъпили 3 анкети за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги. В тях е дадена оценка „отлично” за качеството на извършените услуги и оценка „отлично” за компетентността на служителите, с отразено обслужване – до 10 мин. и направено предложение: „Да продължават все така да обслужват гражданите“. Услугите, които са ползвали потребителите са: Подаване на анализ за болнични листи от СТМ, заверка на ЛЗК, както и съгласуване на ПУП. Гражданите не са били обект на корупционни действия от страна на служители на РЗИ. През годината не са постъпвали предложения за подобряване на административното обслужване или сигнали за лошо административното обслужване. Попълнените анкети не са достатъчни, но сочат, че потребителите на административни услуги са били удовлетворени при предоставянето им.