Регионална здравна инспекция 
Начало - Профилактика и заразни болести - Детско и ученическо здраве

Детско и ученическо здраве

13.05.2021 г.

АНАЛИЗ на физическото и здравословно състояние на децата и учениците  от  организираните колективи в Разградска област за учебната  2020/2021 година

Изтегли целия текст от тук

01.07.2020 г.

АНАЛИЗ на физическото и здравословно състояние на децата и учениците  от  организираните колективи в Разградска област за учебната  2019/2020 година

Изтегли целия текст от тук

22.07.2019 г.

О Ц Е Н К А на здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти от Разградска област за учебната 2018/2019 година

Изтегли целия текст от тук

27.06.2017 г.

О Ц Е Н К А на здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти от Разградска област за учебната 2016/2017 година

Изтегли целия текст от тук

01.06.2015 г.

О Ц Е Н К А на здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти от Разградска област за учебната 2014/2015 година

Изтегли целия текст от тук

24.06.2014 г.

О Ц Е Н К А на здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти от Разградска област за учебната 2013/2014 година

Изтегли целия текст от тук

18.03.2014 г.

ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Съобразно изискванията на Наредба №24 от 05.09.2006г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (ДВ бр.78/2006г.), в РЗИ - Разград постъпиха за съгласуване и оценка седмични разписания от всички 61 учебни заведения в областта - 1 начално, 38 основни училища, 9 СОУ, 10 професионални гимназии и 3 специални училища.

Изтегли целия текст от тук

26.10.2012 г.

Здравно-информационни материали за профилактика на гръбначните изкривявания при учениците

Препоръки към родители и учители изтегли

Комплекс от гимнастически упражнения за изпълнение в домашни условия изтегли

Комплекс от гимнастически упражнения подходящи за изпълнение в класната стая изтегли

Национална кампания "На училище без тежест" на сдружение "Настоящи и бъдещи майки"

Целта на кампанията е да постигне по-висока степен на информираност на родителите, учителите и децата, относно правилния подбор, начина на носене и теглото на ученическата чанта/раница, която заедно с учебниците и учебните помагала, трябва да бъде до 15% от теглото на детето.

Плакат на кампанията изтегли

30.08.2012 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Съгласно Наредба №26 на МЗ от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

Изтегли целия текст от тук

02.07.2012 г.

Оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти от Разградска област за учебната 2011/2012година

Изтегли целия текст от тук