Регионална здравна инспекция 

Национални кампании

АНТИСПИН  кампания

14 ФЕВРУАРИ 

“Свети Валентин –Ден на влюбените“

Всяка година на 14 февруари по повод „Свети Валентин - ден на влюбените“ стартира втори етап от Национална  АНТИСПИН кампания.

Тя е една от четирите през годината и има за задача да информира обществото за мащабите на пандемията, пътищата на заразяване и начините за превенция на това заболяване. Целта е ограничаване разпространението на ХИВ- инфекцията чрез повишаване знанията за болестта, ранно откриване на серопозитивните и достъп до безплатната антиретровирусна терапия.

Настоящата кампания ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на СОVID-19, като РЗИ – Разград, планира през периода 12 - 19.02.2021 г. следните дейности:

1. Провеждане на дни на отворените врати за безплатно изследване за ХИВ чрез бърз тест за граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 9.00 до 14.00 часа.

Поканата изтегли от тук

2. Информационна кампания за начините на разпространение и предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН, съвместно с ученици от учебни заведения в гр. Разград и предоставяне на здравно-образователни материали.

Изтеглете целия текст от тук

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 - 2020 г.

За запитвания и записване за консултации:

Координатор – Кремена Василева

Тел.: 0893057417; 084/62 72 95

Е-mail: centar_mbalrazgrad@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА:

Всеки ден от понеделник до петък: 7,30 до 16,00 часа

гр. Разград, ул."Коста Петров" № 2 (в двора до родилно отделение)

Информация за програмата изтегли

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ!"

Обща информация за Програмата изтегли

Ръководство за ръководители на лечебни заведения за Информационната система: Национален скринингов регистър и система за известяване изтегли

Ръководство за медицински специалисти в лечебните заведения за Информационната система: Национален скринингов регистър и система за известяване изтегли

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

Видеоклипове  изтеглиrarIcon

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 - 2020 г.

Информация за програмата изтегли

Брошура изтегли

Филм изтегли

Презентация изтегли