Регионална здравна инспекция 

Болести

20.04.2017

Актуална информация за морбили

За периода от 01.11.2015 г. – 31.10.2016 г. държавите от ЕС са съобщили 3037 случаи на морбили. С най-голям брой заболели са Румъния – 1011 и Италия – 728 болни. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група под 5 год. – 40%, а 29% при лица над 20 години. По отношение на имунизационния статус на заболелите 81% от тях се неимунизирани. За периода са съобщени 7 смъртни случая от морбили, от които 6 в Румъния и 1 във Великобритания. В Румъния в резултат на продължаващото разпространение на заболяването към 03.03.2017 г. са съобщени 3196 случая.

В Република България за 2016 г. има регистриран 1 случай на морбили в гр. Ст. Загора. От началото на 2017 г. до 20.04.2017 г. са съобщени 63 случая на заболели от гр. Пловдив и областта.

С цел недопускане разпространение на морбили в цялата страна се прави преглед на неимунизираните деца в пациентските листи на общопрактикуващите лекари и се извършва селективна имунизация. Към момента не се предвижда провеждане на масова имунизация против морбили и разкриване на пунктове за имунизация.

За недопускане разпространението на морбили РЗИ - Разград предприе следните действия:

- Издадени са предписания на всички общопрактикуващи лекари на територията на областта - да направят преглед на имунизационния статус на лицата от пациентските си листи на възраст от 13 месеца до 18 год, подлежащи на имунизация срещу морбили. При откриване на случаи на неимунизирани лица, незабавно да бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина морбили – паротит – рубеола.

- Извършени бяха 45 проверки по предписание относно мерки за недопускане разпространението на морбили на територията на Р. България.

- Проведе се работна среща със здравните медиатори от областта, с цел съдействие за издирване на лица от рискови групи на възраст 13 мес. – 18 год., неимунизирани срещу морбили и насочване за имунизация с триваксина морбили – паротит – рубеола;

- Създадена е организация за своевременна хоспитализация за лечение и изследване в ОИБ на МБАЛ – Разград на всички случаи, съмнителни за морбили.

- Изготвени са 250 бр. здравно – образователни материали (брошури), които се разпространяват, с цел запознаване на населението със заболяването – морбили и осигуряване на ефективна защита от инфекцията, чрез имунизация.

- Изготвена и представена презентация на тема морбили и проведени 3 мултимедийни обучения в ОУ „Тургенев“, гр. Разград и ПГХТБТ „М. Кюри“ гр. Разград с 81 участника от 7 до 12 клас.

В следствие на по - горе предприетите действия се констатира следното:

1. За периода (1999 г. – 2016 г.) подлежащи на обхват с триваксина – морбили – паротит – рубеола са 20 197 лица. Открити и издирени са 312 лица на възраст от 13 месеца до 18 години, неимунизирани или без данни за имунизация против морбили, които се намират на територията на страната.

2. През периода 17.03. – 20.04.2017 г. са имунизирани 193 лица с триваксина (морбили – паротит - рубеола). Няма съобщени нежелани реакции след ваксинация.

3. Останалите неимунизирани лица ще продължат да бъдат издирвани активно и да се обхващат от ОПЛ с имунизация против морбили с триваксина.

До момента на територията на област Разград няма регистрирани случаи на заболяването морбили.

РЗИ - Разград разполага с необходимото количество ваксини и работи активно за незабавното ваксиниране на неимунизираните деца в Разградска област и призовава всички родители максимално да съдействат на личните лекари.

Уважаеми родители,

Няма специфично лечение на заболяването морбили, което у неимунизирани лица протича тежко и често с усложнения, но има сигурно и безопасно средство за защита – имунизация. Проверете при Вашия семеен лекар, колко дози триваксина морбили-паротит-рубеола е получило Вашето дете и поправете пропуските незабавно.

Изтеглете целия текст от тук

25.04.2016

Малария

По данни на Световната здравна организация (СЗО), маларията е една от най-разпространените заразни болести в световен мащаб. Тя представлява сериозен здравен проблем в над 100 страни, територията на които се населява от около 2.4 милиарда души. (това представлява 40% от населението на земята).

След ликвидацията на маларията в почти всички страни от Европейския регион на СЗО, в края на 20 - ти век започва нов подем на тази паразитоза.

Възстановена е местната трансмисия и избухването на епидемии в редица страни на Централна Азия, Кавказ и в съседна Турция.

Засиленият мигрантски поток от държави с разпространена малария към страните от Европейския съюз, вкл. и България през последните години създава риск от възстановяване на местната трансмисия на заболяването. В България през 2015 г. са регистрирани 20 внесени случая на малария, от които 11 при български граждани и 9 при чужденци, от които 8 бежанци. В световен мащаб, по данни на СЗО през 2015 г. са регистрирани общо 214 милиона случаи на малария и 438 000 смъртни случаи, предимно при деца от Африка.

За възстановяване на местната малария в страната допринасят недостатъчната насоченост на медицинските специалисти към тази паразитна болест, усилената миграция на населението, ограничената информация на българските граждани, които заминават или се завръщат от ендемични за малария страни.

С настъпването на потенциалния малариен сезон в България – от април до октомври, нараства рискът за заразяване на специфичните преносители – комарите от род Anopheles и появата на местни случаи на малария.

Информация за заболяването и препоръки за пътуващите изтеглете

Таблица, съдържаща информация от СЗО за страните с разпространена местна малария, класификация на риска от малария, вид на превантивните мерки и препоръки за химиопрофилактика. изтеглете

07.01.2014 г.

РИСК ОТ ГРИП ИЛИ ВАКСИНА? изтегли

18.09.2013 г.

Тениаринхоза (говежда тения) изтегли

25.02.2013 г.

АНАЛИЗ НА ОСТРИ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2012 Г. ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ изтегли

07.02.2012 г.

Дивечовото месо - опасност от трихинелоза

Трихинелите са вид кръгли паразитни червеи, които могат да живеят и да се размножават единствено в тялото на гостоприемник. В природата това са най-често месоядни животни. Неслучайно трихинелозата е най-разпространена в селските райони, където масово се отглеждат прасета, както и сред ловните общности, когато се пренебрегнат правилата за определяне на годността на дивеча и за начина на приготвяне на ястията.

Повече информация получете от тук

20.01.2012 г.

Информация за граждани и медицински специалисти от извънболничната и болничната помощ, относно употребата на антивирусни препарати през есенно-зимния сезон 2011-2012 г.

Информация за граждани изтегли

Информация за медицински специалисти изтегли

21.09.2011 г.

ГРИПЪТ – НЕ ПРОСТО НАСТИНКА

Неусложненият грип се характеризира с внезапно начало, повишена температура и втрисане, силно неразположение, отпадналост и главоболие, болки в мускулите, суха и дразнеща кашлица... изтегли