Регионална здравна инспекция 

Зависимости

Отговори на най-често задаваните въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето (изм., обн. в ДВ, бр. 40 от 2012 г.)изтегли от тук

Листовка-към родителите изтеглете

Листовка- защо и как да се откажа от тютюнопушенето изтеглете

Листовка - как да намалим риска за здравето си от пасивното тютюнопушене изтеглете

Листовка- тютюнопушене и бременност изтеглете

АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на тема „Тютюнопушенето - кога да кажем „Не“? изтегли

АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ проведено през м. ноември 2014 г. сред ученици от гимназиален клас от гр. Разград, във връзка с употреба на алкохол сред младите хора изтегли