Регионална здравна инспекция 
Начало - За РЗИ

Профил на купувача

 

Профил на купувача - 2020 г.

Срокът на пазарното проучване по покана за представяне на индикативна ценова оферта с изх. номер 03-260-1/10.06.2020 г. за закупуване на таблетни компютри се удължава за уточняване параметрите на софтуера до 17,00 часа на 30.06.2020 г.

Профил на купувача - 2019 г.

 

АРХИВ