Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Отчети и планове за дейността на РЗИ

09.08.2021

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за първото шестмесечие на 2021 г. изтеглете

14.06.2021

План за дейността на РЗИ-Разград за 2021 г. изтеглете

14.04.2021

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за 2020 г. изтеглете

04.08.2020

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за първото шестмесечие на 2020 г. изтеглете

31.03.2020

План за дейността на РЗИ-Разград за 2020 г. изтеглете

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за 2019 г. изтеглете

План за дейността на РЗИ-Разград за 2019 г. изтеглете

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за 2018 г. изтеглете

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за 2017 г. изтеглете

План за дейността на РЗИ-Разград за 2017 г. изтеглете

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за 2016 г. изтеглете