Регионална здравна инспекция 
Начало - Здравен контрол - Фактори на жизнената среда

Фактори на жизнената среда

05.05.2022

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.04.-30.04.2022 г. изтеглете

18.04.2022

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.03.-31.03.2022 г. изтеглете

04.03.2022

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.02.-28.02.2022 г. изтеглете

25.02.2022

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2022 г. изтеглете

19.01.2022

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.12.-31.12.2021 г. изтеглете

15.12.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.11.-30.11.2021 г. изтеглете

15.11.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.10.-31.10.2021 г. изтеглете

18.10.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.09.-30.09.2021 г. изтеглете

08.09.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.08.-31.08.2021 г. изтеглете

09.08.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.07.-31.07.2021 г. изтеглете

05.07.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.06.-30.06.2021 г. изтеглете

04.06.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.05.-31.05.2021 г. изтеглете

05.05.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.04.-30.04.2021 г. изтеглете

05.04.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.03.-31.03.2021 г. изтеглете

05.03.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.02.-28.02.2021 г. изтеглете

04.02.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2021 г. изтеглете

11.01.2021

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.12.-31.12.2020 г. изтеглете

08.12.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.11.-30.11.2020 г. изтеглете

13.11.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.10.-31.10.2020 г. изтеглете

08.10.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.09.-30.09.2020 г. изтеглете

11.09.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.08.-31.08.2020 г. изтеглете

17.08.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.07.-31.07.2020 г. изтеглете

21.07.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.06.-30.06.2020 г. изтеглете

15.06.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.05.-31.05.2020 г. изтеглете

12.05.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.04.-30.04.2020 г. изтеглете

10.04.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.03.-31.03.2020 г. изтеглете

10.03.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.02.-29.02.2020 г. изтеглете

10.02.2020

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2020 г. изтеглете

06.12.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.11.-30.11.2019 г. изтеглете

18.11.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.10.-31.10.2019 г. изтеглете

03.10.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.09.-30.09.2019 г. изтеглете

05.09.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.08.-31.08.2019 г. изтеглете

05.08.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.07.-31.07.2019 г. изтеглете

05.07.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.06.-30.06.2019 г. изтеглете

06.06.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.05.-31.05.2019 г. изтеглете

08.05.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.04.-30.04.2019 г. изтеглете

08.04.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.03.-31.03.2019 г. изтеглете

06.03.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.02.-28.02.2019 г. изтеглете

11.02.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2019 г. изтеглете

07.01.2019

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.12.-31.12.2018 г. изтеглете

10.12.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.11.-30.11.2018 г. изтеглете

09.11.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.10.-31.10.2018 г. изтеглете

04.10.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.09.-30.09.2018 г. изтеглете

05.09.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.08.-31.08.2018 г. изтеглете

03.08.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.07.-31.07.2018 г. изтеглете

04.07.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.06.-30.06.2018 г. изтеглете

04.05.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.05.-31.05.2018 г. изтеглете

13.03.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.02.-28.02.2018 г. изтеглете

06.11.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.10.-31.10.2017 г. изтеглете

03.10.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.09.-30.09.2017 г. изтеглете

01.09.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.08.-31.08.2017 г. изтеглете

04.08.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 14.07.-31.07.2017 г. изтеглете

17.07.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.07.-16.07.2017 г. изтеглете

19.06.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.06.-15.06.2017 г. изтеглете

31.05.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 15.05.-31.05.2017 г. изтеглете

15.05.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.05.-12.05.2017 г. изтеглете

24.04.2017

На вниманието на гражданите

Във връзка с установени отклонения в качеството на питейната вода в някои области на страната Ви предоставяме актуална информация за качеството на водата в област Разград, за периода 01.01. – 21.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

Изтеглете Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-21.04.2017 г. от тук

ОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА ПРИ УПОТРЕБА НА ВОДА С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ

При употреба на вода с повишено съдържание на нитрати (над 50 мг/л) се развива водно-нитратна метхемоглобинемия. Най-чувствителни са и заболяват кърмачетата на изкуствено хранене при разреждане на млечните смеси и млякото с такава вода. При тях се намалява транспортът на кислород до тъканите и може да се стигне до посиняване в тежката форма на заболяването. Леки форми на метхемоглобинемия, свързани с употребата на вода с повишено съдържание на нитрати, се срещат при деца от всички възрасти. Проявяват се със следните симптоми: слабост, бледност, повишена умора.

Физични фактори

Атмосферен въздух

01.07.2021

Доклад за качеството на атмосферния въздух в град Разград през 2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.07.2020

Доклад за качеството на атмосферния въздух в град Разград и гр.Исперих през 2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

21.02.2019

Доклад за качеството на атмосферния въздух в град Разград през 2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.09.2017

Информация за резултатите от измерванията на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Разград, през периода 9 - 22.08.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.07.2017

Информация за резултатите от измерванията на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Разград, през периода 16 - 29.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук