Регионална здравна инспекция 
Начало - Здравен контрол - Зона за къпане

ЗОНА ЗА КЪПАНЕ

Информация за зоната за къпане язовир "Пчелина 2", утвърдена на територията на Разградска област

Идентификация (ID) на водите за къпане BG3242661710017001 - язовир "Пчелина 2" Разградска област

Профил на водите за къпане изтегли от тук>>

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ НА ЯЗОВИР „ПЧЕЛИНА 2“ – ГР. РАЗГРАД ПРЕЗ 2020 г. изтегли от тук>>

Показатели по Наредба № 5 за управление на качеството на водите за къпане (Директива 2006/7/ЕO), ПУНКТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ № 17001 / "Язовир "Пчелина 2" - Община Разград

Данни за 2020 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията (актуализирани на 11.09.2020 г.) изтегли (.xls)

Данни за 2019 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията (актуализирани на 30.08.2019 г.) изтегли (.xls)

Данни за 2018 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията (актуализирани на 17.08.2018 г.) изтегли (.xls)

Данни за 2017 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията (актуализирани на 21.08.2017 г.) изтегли (.xls)

Данни за 2016 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията (актуализирани на 19.08.2016 г.) изтегли (.xls)

Данни за 2015 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията (актуализирани на 18.08.2015 г.) изтегли (.xls)

Данни за 2014 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията изтегли (.xls)

Данни за 2013 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията изтегли (.xls)

Данни за 2012 г. от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията изтегли (.xls)

Показатели по Наредба № 11 за качеството на водите за къпане (Директива 2006/7/ЕO), ПУНКТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ № 17001 / "Язовир "Пчелина 2" - Община Разград

26.08.2011 г. Данни от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията изтегли (.xls)

15.08.2011 г. Данни от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията изтегли (.xls)

04.07.2011 г. Данни от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията изтегли (.xls)

08.09.2010 г. Данни от мониторинга на водата в края на сезона за къпане от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията изтегли (.xls)

06.08.2010 г. Данни от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията на води за къпане изтегли (.xls)

12.07.2010 г. Данни от мониторинга на водата от яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията на води за къпане изтегли (.xls)

11.06.2010 г. Данни от мониторинга на водата преди сезона за къпане в яз. "Пчелина 2" гр. Разград, отговаря на изискванията изтегли (.xls)