Регионална здравна инспекция 
Начало - Програми - Доклади и анализи

Доклади и анализи

18.03.2022

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ , ХИВ И ТУБЕРКУЛОЗА В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ ЗА 2021 Г.

Изтеглете от тук

17.03.2022

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ИСМО И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКАТА ИМ В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2021 Г.

 

Изтеглете от тук

07.03.2022

А Н А Л И З ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2021 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

07.03.2022

А Н А Л И З НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Изтеглете от тук

14.12.2021

Д О К Л А Д за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2021 г.

Изтеглете доклада от тук

Приложение 1 от тук

Приложение 2, 4 от тук

Приложение 3 от тук

16.11.2021

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2021 година

Изтеглете доклада от тук

23.09.2021

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2020 година

Изтеглете от тук

16.08.2021

А Н А Л И З ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

01.07.2021

Д О К Л А Д ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГР. РАЗГРАД , ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Изтегли от тук

15.06.2021

А Н А Л И З НА СЪСТОЯНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

Изтеглете от тук

01.03.2021

Д О К Л А Д за качеството на водата за питейно-битови цели в мониторираната от РЗИ - Разград област

Изтеглете доклада от тук

22.01.2021

А Н А Л И З ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2020 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

21.01.2021

А Н А Л И З НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2020 Г.

Изтеглете от тук

14.01.2021

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - РАЗГРАД ЗА  2020 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ НА МОРБИЛИ И РУБЕОЛА.

Изтеглете от тук

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 Г. ОТ  ,, МБАЛ- КУБРАТ” ЕООД, ГР. КУБРАТ И  РЗИ – РАЗГРАД ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012 - 2020 Г.

Изтеглете от тук

ОТЧЕТ ЗА  РЕАЛИЗИРАНИТЕ  ДЕЙНОСТИ  ПРЕЗ 2020 Г.  ПО  НППХНБ  2014 -2020 Г.  В ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ЗАПОВЕД  № РД -01-278/ 27. 05.2020 Г.

Изтеглете от тук

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

Изтеглете от тук

24.11.2020

Д О К Л А Д за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2020 г.

Изтеглете доклада от тук

Приложение 1 от тук

Приложение 2, 4 от тук

Приложение 3 от тук

13.11.2020

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2020 година

Изтеглете доклада от тук

10.08.2020

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2019 година

Изтеглете от тук

01.07.2020

Д О К Л А Д ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГР. РАЗГРАД И ГР. ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Изтегли от тук

10.02.2020

А Н А Л И З НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД РАЗГРАД ПРЕЗ 2019 Г.

Изтегли от тук

А Н А Л И З НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД ИСПЕРИХ ПРЕЗ ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г.

Изтегли от тук

17.12.2019

Д О К Л А Д за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2019 г.

Изтеглете доклада от тук

Приложение 1 от тук

Приложение 2, 4 от тук

Приложение 3 от тук

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2019 година

Изтеглете доклада от тук

29.07.2019

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2018 година

Изтеглете от тук

01.07.2019

Д О К Л А Д ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГР. РАЗГРАД, ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Изтегли от тук

01.03.2019

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - РАЗГРАД ПРЕЗ 2016 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Изтеглете от тук

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО - ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 - 2018 Г.

Изтеглете от тук

А Н А Л И З на инфекциозните заболявания за област Разград през 2018 г.

Изтеглете доклада от тук

А Н А Л И З за изпълнението на профилактичните имунизации и реимунизации през 2018 г. в област Разград.

Изтеглете доклада от тук

28.01.2019

Д О К Л А Д за качеството на водата за питейно-битови цели в мониторираната от РЗИ - Разград област

Изтеглете доклада от тук

04.12.2018

Д О К Л А Д за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2018 г.

Изтеглете доклада от тук

Приложение 1 от тук

Приложение 2, 4 от тук

Приложение 3 от тук

04.12.2018

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2018 година

Изтеглете доклада от тук

10.08.2018

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2017 година

Изтеглете от тук

26.01.2018

А Н А Л И З за изпълнението на профилактичните имунизации и реимунизации през 2017 г. в област Разград.

Изтеглете доклада от тук

23.01.2018

А Н А Л И З на заболеваемостта от сексуално предавани инфекции за област Разград през 2017 г.

Изтеглете доклада от тук

А Н А Л И З на инфекциозните заболявания за област Разград през 2017 г.

Изтеглете доклада от тук

Д О К Л А Д  за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през IV - то тримесечие на 2017 г. в област Разград

Изтеглете доклада от тук

23.01.2018

Д О К Л А Д за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2017 г.

Изтеглете доклада от тук

31.10.2017

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2017 година

Изтеглете доклада от тук

05.09.2017

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - РАЗГРАД ПРЕЗ 2016 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Изтеглете от тук

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО - ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 - 2018 Г.

Изтеглете от тук

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2016 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО - ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 - 2018 Г.

Изтеглете от тук

24.08.2017

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2016 година

Изтеглете от тук

14.07.2017

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през II - ро тримесечие на 2017 г. в област Разград

Изтеглете целия текст от тук

АНАЛИЗ на заболяемостта от сексуално предавани инфекции за Разградска област за периода 01.01. – 30.06.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.05.2017

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2016 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ изтеглете

25.04.2017

Отчет за цялостната дейност по профилактиката и надзора на маларията и другите внасяни паразитози, провеждана от РЗИ – Разград за 2016 г. изтеглете

31.01.2017

Доклад за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през IV - то тримесечие на 2016 г. в област Разград

Изтегли целия текст от тук

31.01.2017

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО–ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2016 Г

Изтеглете целия текст от тук

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2016 Г.

Изтеглете целия текст от тук

01.12.2016

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2016 година

Изтеглете от тук

20.10.2016

ДОКЛАД за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през III - то тримесечие на 2016 г. в област Разград

Изтегли целия текст от тук

29.09.2016

Д О К Л А Д ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГР. РАЗГРАД, ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Изтегли от тук

25.08.2016

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2015 година

Изтеглете от тук

05.02.2016

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-РАЗГРАД ЗА 2015 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2018 Г.

Изтеглете от тук

02.02.2016

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - РАЗГРАД ПРЕЗ 2015 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Изтеглете от тук

01.02.2016

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2015 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

01.02.2016

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2015 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

01.10.2015

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2014 година

Изтеглете от тук

27.10.2014 г.

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2014 година

Изтеглете

07.10.2014

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2013 година

Изтеглете от тук

11.10.2013

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2012 година

Изтеглете от тук

25.03.2013 г.

Анализ на травматизираните лица от животни и свързаната с тях профилактика на беса през 2012 г. изтегли

04.03.2013 г.

АНАЛИЗ НА ОСТРИ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2012 Г. ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ изтегли

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2012 Г. ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2011 г. изтегли

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 - 2016 г. изтегли