Регионална здравна инспекция 

ЦСМП

23.09.2021

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград 23.09.2021 г. изтегли