Регионална здравна инспекция 

Начало - информация за Кoронавирус COVID-19

Телефони за контакт при въпроси, свързани с COVID-19:

084/611 165         084/611 148      ДЕЖУРЕН НЗБ: 0879/ 918 803


COVID-19

20.09.2021

Национални времеви редици с информация до 19.09.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 19.09.2021 г. изтегли от тук

13.09.2021

Национални времеви редици с информация до 12.09.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 12.09.2021 г. изтегли от тук

13.09.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г.

за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г.

07.09.2021

Национални времеви редици с информация до 07.09.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 07.09.2021 г. изтегли от тук

03.09.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г.

01.09.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г.

за изменение на Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-712 от 19.08.2021 г.

2. Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г.

30.08.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г.

30.08.2021

Национални времеви редици с информация до 29.08.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 29.08.2021 г. изтегли от тук

24.08.2021

Риск по области за 24.08.2021 г. изтегли от тук

20.08.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г.

16.08.2021

Национални времеви редици с информация до 15.08.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 15.08.2021 г. изтегли от тук

09.08.2021

Национални времеви редици с информация до 08.08.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 08.08.2021 г. изтегли от тук

30.07.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г.

2. Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г.

29.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г.

26.07.2021

Национални времеви редици с информация до 25.07.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 25.07.2021 г. изтегли от тук

26.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-623/23.07.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г.

19.07.2021

Национални времеви редици с информация до 18.07.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 18.07.2021 г. изтегли от тук

19.07.2021

На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“:

Считано от 00,00 ч. на 19.07.2021 г., български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България или член на неговото семейство, в т.ч. и деца, независимо от тяхната възраст, които пристигат в страната от държава, попадаща в т.нар. „червена зона“ и не представят на органите на граничния здравен контрол отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция, считано от датата на пробонабиране (вписана в цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС), се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

целият текст изтегли от тук

16.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г.

12.07.2021

Национални времеви редици с информация до 11.07.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 11.07.2021 г. изтегли от тук

07.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-555/06.07.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.

06.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.

01.07.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-548/30.06.2021 г.

2. Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.

28.06.2021

Национални времеви редици с информация до 27.06.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 27.06.2021 г. изтегли от тук

23.06.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-515/21.06.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г.

21.06.2021

Национални времеви редици с информация до 20.06.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 20.06.2021 г. изтегли от тук

16.06.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-498/15.06.2021 г.

2. Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.

За допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г.

15.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Comirnaty е показана за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, на лица на възраст 12 и повече години.

При анализ на изпитването при юноши на възраст 12 до 15 години eфикасността е 100%.

Актуализирана продуктова информация на Comirnaty изтегли от тук

14.06.2021

Национални времеви редици с информация до 13.06.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 13.06.2021 г. изтегли от тук

10.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

В изпълнение на решенията на областния кризисен щаб за борба с корона вируса МБАЛ – Исперих ЕООД, град Исперих организира допълнителни дни за имунизация. Кабинетът ще работи допълнително в петък от 13 до 15 часа и събота и неделя от 10 до 12 часа. В кабинета са налични всички разрешени за употреба ваксини.

07.06.2021

Национални времеви редици с информация до 06.06.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 06.06.2021 г. изтегли от тук

04.06.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-412/03.06.2021 г.

02.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Какво е важно да знаем за ваксините срещу COVID-19?

Ваксините, с които България провежда имунизационната си кампания срещу COVID-19, са преминали успешно и трите фази на клиничните изпитвания. Те са разработени в съответствие със същите законови изисквания за фармацевтично качество, безопасност и ефикасност като другите лекарства. Както всички лекарства, ефектите на ваксините се тестват първо в лаборатория, включително и върху животни, след това проучвания се провеждат сред голям брой доброволци от различни държави, на различна възраст, с или без придружаващи заболявания.

целият текст прочети от тук

31.05.2021

Национални времеви редици с информация до 30.05.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 30.05.2021 г. изтегли от тук

28.05.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-377/27.05.2021 г.

За допълнение на Заповед № РД-01-374 от 27.05.2021 г.

2. Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г.

3.Заповед № РД-01-374/27.05.2021 г.

4. Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г.

25.05.2021

Национални времеви редици с информация до 23.05.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 23.05.2021 г. изтегли от тук

25.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата публикува актуализирана продуктова информация на Comirnaty след промяна в условията за съхранение при 2-8°C до 31 дни.

1. Актуализирана продуктова Информация за Comirnaty COVID-19 vaccine изтегли от тук

2. Актуализирана продуктова информация на Covid-19 vaccine Janssen изтегли от тук

21.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Организация на имунизационната кампания срещу Ковид - 19

Във  връзка с провеждане на имунизационна кампания срещу Ковид – 19 на областно ниво имунизационния кабинет в областната болница ще работи всеки работен ден от 18.00 до 23.00 часа с цел оптимизиране на възможността за ваксиниране на работещи лица, считано от 25.05.2021 г.

19.05.2021

Какъв е редът за коригиране на сгрешени данни в сертификатите за ваксинация?

Във връзка със зачестилите сигнали на граждани за допуснати грешки в електронните удостоверения (сертификати) за поставена ваксина срещу COVID-19, Министерството на здравеопазването информира:

Всички несъответствия, за които министерството е сезирано, ще бъдат отстранени до 21 май, този петък. Става дума за грешно изписани имена, изписани на латиница за гражданите с ЕГН и ЛНЧ.

за повече информация….

19.05.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-285 от 5.05.2021 г.

2. Заповед № РД-01-354/18.05.2021 г.

18.05.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г.

10.05.2021

Национални времеви редици с информация до 09.05.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 09.05.2021 г. изтегли от тук

29.04.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.

2. Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г.

26.04.2021

Национални времеви редици с информация до 25.04.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 25.04.2021 г. изтегли от тук

26.04.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-265/23.04.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г.

19.04.2021

Национални времеви редици с информация до 18.04.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 18.04.2021 г. изтегли от тук

19.04.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г.

2. Заповед № РД-01-239/16.04.2021 г.

14.04.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-232/13.04.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г. и Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г.

2. Заповед № РД-01-231/13.04.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г. и Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г.

12.04.2021

Национални времеви редици с информация до 11.04.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 11.04.2021 г. изтегли от тук

09.04.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.

05.04.2021

Национални времеви редици с информация до 04.04.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 04.04.2021 г. изтегли от тук

05.04.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-202/02.04.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г. и Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г.

01.04.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-197/31.03.2021 г.

2. Заповед № РД-01-196/31.03.2021 г.

31.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г.

29.03.2021

Национални времеви редици с информация до 28.03.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 28.03.2021 г. изтегли от тук

23.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-177/22.03.2021 г.

22.03.2021

Национални времеви редици с информация до 21.03.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 21.03.2021 г. изтегли от тук

19.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.

16.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г.

15.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-167/12.03.2021 г.

15.03.2021

Национални времеви редици с информация до 14.03.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 14.03.2021 г. изтегли от тук

08.03.2021

Национални времеви редици с информация до 07.03.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 07.03.2021 г. изтегли от тук

01.03.2021

Национални времеви редици с информация до 28.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 28.02.2021 г. изтегли от тук

01.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г.

25.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ИМУНИЗИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ

Във връзка с множеството запитвания от граждани относно издаването на сертификат за ваксинация срещу COVID-19, Министерството на здравеопазването припомня:

Сертификат за имунизация срещу COVID-19 лицата могат да получат след приложена втора доза от ваксината.

Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Гражданите без електронен подпис могат да поискат своя сертификат от избрания от тях личен лекар или от ваксинационния пункт, в който е поставена ваксината.

Обръщаме внимание, че сертификатът за ваксинация няма подпис и печат, тъй като се генерира автоматично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби.

Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света.

22.02.2021

Национални времеви редици с информация до 21.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 21.02.2021 г. изтегли от тук

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Във връзка, с възможност за ваксиниране срещу COVID-19 на лица, които не попадат в целевите групи и са изявили желание за имунизация и при наличие на ваксина срещу COVID-19 имунизациите ще се провеждат във временните имунизационни пунктове, разкрити  в лечебните заведения, както следва:

  • Временен имунизационен пункт в МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД, с работно време:

- В следобедните часове от 13.00 ч . до 17.00 ч. на работната седмица (от понеделник до петък);

- От 09.00 ч . до 17.00 ч. през почивните дни (събота и неделя) и празнични дни.

  • Временен имунизационен пункт в „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, с работно време:

 - От 08.00 ч. до 10.00 ч. във вторник, четвъртък и петък.

  • Временен имунизационен пункт в „МБАЛ - Исперих“ ЕООД, с работно време:

 - От 14.00 ч. до 18.00 ч. във вторник, сряда и четвъртък.

 Записване за имунизиране срещу COVID-19 за МБАЛ – Разград:  на телефон 084 614 214 и за МБАЛ – Кубрат: на телефон 084 873 223.

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Сертификатите от имунизации – COVID 19

Всеки български гражданин, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът за извършена ваксинация може  да се разпечата от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Сертификатите от имунизации могат да се свалят от:  https://my.his.bg/login

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Препоръка за приложение на втора доза от ваксина “COVID-19   Vaccine AstraZeneca“.

Във връзка, с провеждащата се масова ваксинация в страната срещу COVID-19 с ваксина “COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ Ви информирам, че по препоръка на Националния ваксинационен щаб втората доза с ваксината, следва да се прилага през 10 - та седмица от поставянето на първата доза. Препоръката се базира на наличните към момента данни, както в кратката характеристика на продукта, така и от проведени проучвания и установена по - висока ефективност на ваксината при прилагане на втората доза след по - дълък интервал.

Съгласно кратката характеристика на продукта ваксина “COVID-19 Vaccine AstraZeneca“, втората доза се прилага м/у 4 и 12 седмици след първата, което да се има предвид при невъзможност за спазване на препоръката.

18.02.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-105/16.02.2021 г.

15.02.2021

Национални времеви редици с информация до 14.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 14.02.2021 г. изтегли от тук

12.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

oбръщам Ви внимание на заповед № РД-01-92/11.02.2021 г. за определените лечебни заведения, в които ще се открият временни имунизационни пунктове за осъществяване на имунизационната кампания срещу COVID-19.

Заповед № РД-01-92/11.02.2021 г.

12.02.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-91/11.02.2021 г.

Мотиви относно: създаване на лабораторна мрежа за диагностика на COVID-19

08.02.2021

Национални времеви редици с информация до 07.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 07.02.2021 г. изтегли от тук

01.02.2021

Национални времеви редици с информация до 31.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 31.01.2021 г. изтегли от тук

27.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

2. Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.

3. Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г.

25.01.2021

Национални времеви редици с информация до 24.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 24.01.2021 г. изтегли от тук

18.01.2021

Национални времеви редици с информация до 17.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 17.01.2021 г. изтегли от тук

18.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-23/15.01.2021 г.

Мотиви

2. Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.

(За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.)

Предложение на ГДЗИ за поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г. извънредната епидемична обстановка

11.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 10.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 10.01.2021 г. изтегли от тук

29.12.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г.

Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19

2. Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г.

Предложение на ГДЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки

29.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 27.12.2020 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 27.12.2020 г. изтегли от тук

23.12.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 2 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 3 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.

Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г. - отменена със Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.

Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г.

Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.

21.12.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-720/20.12.2020 г.

2. Заповед РД 01-719/20.12.2020 г.

3. Заповед РД 01-718/20.12.2020 г.

18.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото стартиране на Фаза I на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, Ви уведомяваме, че всички желаещи от медицинския персонал на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ - лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи, помощник-фармацевти и друг помощен персонал, които са пропуснали да заяват своето желание да бъдат имунизирани при първоначалното събиране на информация от РЗИ, могат да направят това на тел. 084/611 165 или 084/611 142.

11.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ

Европейската комисия публикува подробна информация за ваксините срещу COVID-19.

Европейската комисия актуализира своя уебсайт, посветен на ваксините срещу COVID-19. Подробни статии, както и видео материали, обясняват как действат ваксините, как се разработват, разрешават и пускат на пазара. На сайта могат да бъдат видени и мненията на лекари за ползата от ваксинацията, както и методите за проверка на безопасността и ефикасността на разработените вече ваксини. От комисията напомнят, че информацията, свързана с ваксините и COVID-19, трябва да бъде от официални и проверени източници.

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/evropejskata-komisiya-publikuva-podrobna-informaci/

26.11.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-677/25.11.2020 г.

2. Заповед РД 01-675/25.11.2020 г.

16.11.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-655/13.11.2020 г.

12.11.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-651/11.11.2020 г.

10.11.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-637/06.11.2020 г.

28.10.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-626/27.10.2020 г.

26.10.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 25.10.2020 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 25.10.2020 г. изтегли от тук

26.10.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-619/23.10.2020 г.

23.10.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-611/22.10.2020 г.

2. Заповед РД 01-610/22.10.2020 г.

22.10.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-609/21.10.2020 г.

30.09.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-549/30.09.2020 г.

2. Заповед РД 01-548/30.09.2020 г.

3. Заповед РД 01-547/30.09.2020 г.

23.09.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Въпроси и отговори (изтегли от тук)

01.09.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-487/31.08.2020 г.

2. Заповед РД 01-488/31.08.2020 г.

3. Заповед РД 01-489/31.08.2020 г.

11.08.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-459/11.08.2020 г. / отменя заповед № РД-01-448 от 31.07.2020 г./

05.08.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-452/04.08.2020 г. / отменя заповед № РД-01-447 от 31.07.2020 г./

04.08.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-448/31.07.2020 г.

2. Заповед РД 01-447/31.07.2020 г.

3. Заповед РД 01-446/31.07.2020 г.

30.07.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 31.07.2020 г. до 31.08.2020 г.,

1. Заповед РД 01-443/30.07.2020 г. / отменя заповед № РД-01-438 от 27.07.2020 г./

28.07.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въвеждане на временна забрана за влизане на територията на РБ, считано от 28.07.2020 г. до 31.07.2020 г.,

1. Заповед РД 01-438/27.07.2020 г. / отменя заповед № РД-01-405 от 15.07.2020 г./

01.07.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-372/30.06.2020 г. /отменя заповед РД 01-347/19.06.2020 г./

2. Заповед РД 01-370/30.06.2020 г. /отменя заповед РД 01-354/22.06.2020 г./

3. Заповед РД 01-369/30.06.2020 г. /отменя заповед РД 01-353/22.06.2020 г./

23.06.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-354/22.06.2020 г.

2. Заповед РД 01-353/22.06.2020 г.

19.06.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-347/19.06.2020 г.

18.06.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-341/17.06.2020 г.

15.06.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-338/13.06.2020 г.

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.

Appendix No 1 to order RD-01-338/13.06.2020

2. Заповед РД 01-337/13.06.2020 г.

3. Заповед РД 01-333/12.06.2020 г.

4. Заповед РД 01-331/12.06.2020 г.

11.06.2020

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЯСЕНОВЕЦ

1. Заповед РД 01-42/11.06.2020 г.

05.06.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-314/04.06.2020 г.

04.06.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-302/03.06.2020 г.

2. Заповед РД 01-289/02.06.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г

02.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Заповед РД 01-288/01.06.2020 г.

Във връзка със заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че издадените предписания за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020  до 31.05.2020 включително, от държави-членки на Европейския съюз извън посочените в т.5 и от Република Сърбия и Република Северна Македония, и при които причината за поставянето под карантина не е осъществен контакт с лица, болно от  COVID-19 ще бъдат отменени със заповед на директора на РЗИ след получаване на официална информация за страните от които са влезли лицата.

01.06.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-287/30.05.2020 г.

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения... от тук

2. Заповед РД 01-285/29.05.2020 г.

3. Заповед РД 01-284/29.05.2020 г.

26.05.2020

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЯСЕНОВЕЦ

1. Заповед РД 01-33/26.05.2020 г.

22.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Заповед РД 01-274/21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Приложение № 1 към Заповед РД 01-174 от 21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

20.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г.

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

20.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

1. Заповед РД 01-271/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

15.05.2020

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЯСЕНОВЕЦ

1. Заповед РД 01-29/15.05.2020 г.

14.05.2020

Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни 2020 г.:

1. Заповед РД 01-265/14.05.2020 г.

2. Заповед РД 01-264/14.05.2020 г.

3. Заповед РД 01-263/14.05.2020 г.

4. Заповед РД 01-262/14.05.2020 г.

12.05.2020

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Модул 1: Капков път / Предпазни мерки:

https://vimeo.com/409028851/b371873766

Модул 2: Въздушен път / Предпазни мерки:

https://vimeo.com/409039246/a04c30c8a6

Субтитрите могат да бъдат активирани, като кликнете върху бутона CC в долния десен ъгъл на видео екрана - от падащото меню, изберете българската опция.

12.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

1. Заповед РД 01-259/11.05.2020 г., с която се позволява провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина

07.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ С ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ НА ОТКРИТО (ГРАДИНИ, ТЕРАСИ И ДР.)

1. Заповед РД 01-250/ 05.05.2020 г.

2. Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./ по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID 19.... от тук

27.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Здравният министър издаде заповед за отваряне на градските паркове и градини

1. Заповед РД 01-239/26.04.2020 г.

07.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Здравният министър издаде заповед:

1. Заповед РД 01-184/06.04.2020 г.

2. Заповед РД 01-183/06.04.2020 г.

07.04.2020

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Уважаеми потребители на административни услуги, предоставяме Ви актуализирана информация във връзка със Системата за сигурно електронно връчване като част от допълнителните мерки свързани с работата на администрацията публикувани на 17.03.2020 г.

Изтеглете от тук

06.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Поставяне под карантина на водачите на тежкотоварни автомобили, поради COVID-19

Изтегли от тук

01.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Писмо от здравният министър, относно препоръка за носене на лични предпазни средства

Изтеглете от тук

01.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID-19

26.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Здравният министър издаде заповед:

1. Заповед РД 01-153/25.03.2020 г.

2. Заповед РД 01-154/26.03.2020 г.

26.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ИНФОРМАЦИОНЕН  МАТЕРИАЛ ЗА COVID-19 от тук

19.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Заповед РД 01-139/19.03.2020 г.

18.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Допълнителни мерки за ограничаване разпространението на новият Коронавирус на работното място

17.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Здравният министър издаде заповед, касаеща поставянето под карантина

1. Заповед РД 01-130/17.03.2020 г.

2. Заповед РД 01-131/17.03.2020 г.

17.03.2020

ПРЕПОРЪКИ

1. Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели от COVID-19

2. Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки СЗО

17.03.2020

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Уважаеми потребители на административни услуги, Уведомяваме Ви, че Регионална здравна инспекция гр. Разград продължава да предоставя административни услуги на граждани в Центъра за административно обслужване (ЦАО) в рамките на установеното за инспекцията работно време при спазване на препоръчаните противоепидемични мерки.

В РЗИ-Разград са осигурени възможности за предоставянето на дистанционни административни услуги:

Изтеглете от тук

17.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РД-01-129/16.03.2020 г. изтегли

13.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Коригирана заповед на здравният министър, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р България

Изтеглете заповедта от тук

13.03.2020

Здравният министър издаде заповед, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р България

Изтеглете заповедта от тук

11.03.2020

1. Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19 изтегли от тук

2. АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 изтегли от тук

09.03.2020

1. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РД-01-117/08.03.2020 Г.

2. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РД-01-118/08.03.2020 Г.

Информация за коронавирусната инфекция може да получите на тел: 084/611-165

26.02.2020

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ КОРОНАВИРУС още информация

18.02.2020

1. Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV изтеглете от тук

2. Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната към момента дефиниция за случай) изтеглете от тук

3. Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV изтеглете от тук