Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

РЗИ-Контакти

Контакти

Адрес:

гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" № 8

Е-mail

rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Телефон

084 611 165

Факс

084 629 795

ЕИК

176031437

Банкова сметка

IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01

BIC: STSABGSF

Банка: ДСК - ЕАД

Приемно време

Директор - Сряда от 9,00 до 11,00 ч.

Заместник-директор - Сряда от 14,00 до 16,00 ч.

Главен секретар - Четвъртък от 14,00 до 16,00 ч.

Работно време на РЗИ-Разград

Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч.

Работно време на гишето за административно обслужване

Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч.

тел: 084 611 168

1. Ръководство

Директор на РЗИ - д-р Ася Генева тел: 084 611 166

Заместник-директор - д-р Анатолий Стойнов тел: 084 611 136

Главен секретар - Свeтлина Ганева тел: 084 611 152

2. Дирекция "Административно-правно, финансово и счетоводно обслужване"

Директор на дирекция - Стефан Стефанов-тел: 084 611 161

Главен счетоводител - Кадрие Хашимова -тел: 084 611 167

3. Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция - д-р Янка Николова тел: 084 611 138

Регионална картотека на медицинската експертиза - 084 611 133

Регионалната картотека се помещава на ул. "Кирил и Методий" № 8, етаж 2

Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 8,30 до 13,30 ч.

4. Дирекция "Обществено здраве"

4.1.Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел - д-р Будимка Петкова тел: 084 611 158

Инспектори - тел: 084 611 130; 084 611 137; 084 611 151

4.2.Отдел "Лабораторни изследвания"

Началник на отдел "Лабораторни изследвания" - инж. Светлана Дончева тел: 084 611 155

Гише за приемане на проби отдел "Лабораторни изследвания"- тел: 084 611 157

5. Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция - д-р Рени Кирякова тел: 084 611 156

Имунизационен кабинет - Катя Дянкова тел: 084 611 143

Дежурен инспектор - тел:084 611 148

Инспектори - тел:084 611 141; 084 611 147