Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Кабинети

Имунизационният кабинет се намира в сградата на РЗИ, на III етаж, стая 304

Работно време: понеделник - петък - 8,30 - 17,00 ч.

Информация може да получите на телефони:

084/611 156, д-р Рени Кирякова - директор на дирекция "Надзор на заразните болести" (Д НЗБ)

084/611 143, Катя Дянкова- главен инспектор в Д НЗБ

В кабинета се извършват безплатно задължителните имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на РБългария на лица, които не са избрали личен лекар или не са здравно осигурени.

ТЕКУЩИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Всички деца до 2-годишна възраст подлежат на задължителни имунизации и реимунизации против туберкулоза (БЦЖ ваксина), вирусен хепатит В (Engerix), комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б (хексацима), полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш и хемофилус инфлуенце тип В (комбинирана петкомпонентна ваксина), пневмококи (Synflorix) и морбили, паротит и рубеола (Priorix).
Родените през 2013 година подлежат на втора реимунизация с комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш (ацелуларна) и полиомиелит (инактивирана) – Tetraxim - 6 г.
Родените през 2012 година подлежат на реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 2008 година подлежат на реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 2007 година подлежат на реимунизация против тетанус, дифтерия (ТД ваксина) и морбили, паротит и рубеола (Priorix).
Родените през 2002 година подлежат на реимунизация против тетанус, дифтерия (ТД ваксина) и реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 1994 г., 1984 г., 1974 г., 1964 г., 1954 г., 1944 г., 1934 г., 1924 г. подлежат на реимунизация против тетанус и дифтерия (ТД ваксина).

Според действащата нормативна уредба в страната имунизациите и реимунизациите са задължителни. (Наредба №15 на МЗ за имунизациите в Република България, изм. и доп. ДВ. бр.54 от 2014 г., изм и доп. ДВ бр.38/12.05.2017 г.)

Условията и реда за извършване на препоръчителни имунизации срещу заплащане са посочени в Приложение №2 към чл.7, ал.2 на Наредба 15.

Кабинетът се намира в сградата на РЗИ, III етаж, стая 305

Работно време

Вторник от 14,00 до 16,00 часа

Четвъртък от 10,00 до 12,00 часа

или всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа след предварително записване

Телефон: 084 611 151

За контакти:

Катя Теофилова - главен инспектор в отдел ДЗК

Силвия Василева - старши инспектор в отдел ДЗК