АРХИВ-НОВИНИ-2021

31.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

30.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

29.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

23.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

22.12.2021

Информация във връзка с провеждане на ваксинация при деца от 5 до 11 г.  срещу COVID- 19

Промяна в работното време на ВИП (временен имунизационен пункт) към МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД, с адрес: п. к. 7200, гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2, телефон – 084/624321, за провеждане на ваксинация при деца от 5 до 11 г. срещу COVID-19 ще работи в дните вторник и четвъртък от 10 до 12 ч с участие на педиатър.

22.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

21.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

20.12.2021

Национални времеви редици с информация до 19.12.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 19.12.2021 г. изтегли от тук

20.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

20.12.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

От понеделник, 20 декември, всички български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в Република България, ваксинирани в чужбина,  могат да си поставят бустерна доза ваксина срещу COVID-19 в страната и да им бъде издаден цифров COVID сертификат на ЕС за поставена бустерна доза срещу COVID-19. Тази функционалност на системата беше създадена от „Информационно обслужване“ АД по искане на Министерството на здравеопазването.

Гражданите, които желаят да им бъде поставена бустерна доза у нас, следва да предоставят във ваксинационния пункт официален документ, удостоверяващ завършен ваксинационен цикъл в друга държава.

20.12.2021

Информация във връзка с провеждане на ваксинация при деца от 5 до 11 г.  срещу COVID- 19

Комитетът по лекарствените продукти за хуманната медицина (CHMP) към EMA препоръча разширяване на обхвата на показанието на ваксината срещу COVID-19 Comirnaty, като тя се включи за употреба при деца на възраст от 5 до 11 години. Ваксината, разработена от BioNTech и Pfizer, вече е одобрена за използване при възрастни и деца на възраст 12 години и по-големи.

Първата доставка на ваксина Comirnaty, за обхващане на деца от 5 до 11 годишна възраст се очаква след 20.12.2021 г. Ваксинацията ще се извършва във ВИП в област Разград, след предварително записване, както следва:

  1. ВИП (временен имунизационен пункт) към МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД, с адрес: п. к. 7200, гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2, телефон – 084/624321, в дните вторник и четвъртък от 13 до 17 ч с участие на педиатър.

2. ВИП към „МБАЛ - Исперих“ ЕООД, с адрес: п. к. 7400, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 39, телефон  - 08431/2517 всеки петък от 13 до 15 часа.

3. ВИП към „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, с адрес: п. к . 7300, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 12, телефон – 08487/3223 всяка сряда от 13 до 17 часа.

Работно време на вип през празничните дни

МБАЛ Св. Иван Рилски               

                                          21.12 – 09.00 до 17.00 часа

                                          23.12 – 09.00 до 17.00 часа

                                          28.12 – 09.00 до 17.00 часа

                                          30.12 – 09.00 до 17.00 часа

МБАЛ - Исперих ЕООД               

                                          27.12., 28.12, 29.12., 30.12. от 13 до 15 часа.

МБАЛ – Кубрат                         

                                          22.12 – 08.00 до 12.00 часа

                                          29.12 – 08.00 до 12.00 часа

Изтеглете целия текст от тук

17.12.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-1036/17.12.2021 г.

17.12.2021

Отчет на извършените дейности за периода 10.12-16.12.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

16.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

15.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

14.12.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Във връзка с отчетната дейност на лечебните заведения за 2021 година и на основание на Наредба № 1 от 2013 г. и Закон за статистиката е необходимо всички лечебни заведения за извънболнична помощ да представят годишните си отчети в РЗИ в срок 31.01.2022 година.

14.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

13.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

13.12.2021

Национални времеви редици с информация до 12.12.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 12.12.2021 г. изтегли от тук

10.12.2021

Отчет на извършените дейности за периода 03.12-09.12.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

09.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

08.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

07.12.2021

Риск по области за дата 07.12.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 09.12.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 09.12.2021 г. изтегли от тук

07.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

06.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

06.12.2021

Национални времеви редици с информация до 05.12.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 05.12.2021 г. изтегли от тук

03.12.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.

03.12.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

            Във връзка с повишения интерес към имунизация срещу COVID-19, временния имунизационен пункт към МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД ще работи с удължено работно време всеки вторник и четвъртък от 09.00 ч. до 16.00 ч.

03.12.2021

Отчет на извършените дейности за периода 26.11-02.12.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

03.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

02.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

01.12.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

30.11.2021

1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Мотото, което задава СЗО е „Да премахнем неравенствата, да спрем СПИН, да победим пандемиите!“

Целта на инициативата е както повишаване на информираността и чувствителността към темата, така и ограничаване на свързаната с ХИВ стигма и ангажиране на повече хора в борбата срещу СПИН.

Във връзка с продължаващата пандемия от COVID-19 и тази година събитията, посветени на Световния ден ще бъдат отбелязани във виртуалното пространство.

Настоящата кампания ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на СОVID-19, като РЗИ – Разград, планира през периода 01 - 10.12.2021 г. следните дейности:

1. Провеждане на дни на отворените врати за безплатно изследване за ХИВ чрез бърз тест за граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 9.00 до 14.00 часа.

2. Информационна он-лайн кампания за начините на разпространение и предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН  съвместно с партньорството на БМЧК- Разград.

Изтеглете целия текст от тук

30.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

29.11.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г.

2. Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.

3. Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г.

29.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

29.11.2021

Национални времеви редици с информация до 28.11.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 28.11.2021 г. изтегли от тук

26.11.2021

Отчет на извършените дейности за периода 19.11-25.11.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

25.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

24.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

23.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

22.11.2021

На 21 ноември 2021 г. отбелязваме Световния ден в памет на жертвите от катастрофи.

На 21 ноември 2021 г. отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Началото на инициативата е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година, в третата неделя от месец ноември.

РЗИ - Разград призовава всички водачи – оставете си време да спрете, като винаги поддържате безопасна дистанция и се движите със скорост съобразена с метеорологичните условия и правилата за движение! Нека не забравяме, че всички ние сме участници в движението и да бъдем отговорни, концентрирани и толерантни.

Изтеглете целия текст от тук

22.11.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-954/19.11.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г. и Заповед № РД-01-874 от 26.10.2021 г.

2. Заповед № РД-01-952/19.11.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г., Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г., Заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г. и Заповед № РД-01-774 от 16.09.2021 г.

22.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

19.11.2021

Отчет на извършените дейности за периода 12.11-18.11.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

18.11.2021

18 ноември 2021 г. , Международен ден без тютюнопушене

Да спечелим заедно: един месец без никотин!“

 

За поредна година в третия четвъртък на месец ноември се отбелязва Международния ден без тютюнопушене. Тази година Националната кампанията ще премине под мотото: „Да спечелим заедно: един месец без никотин!”. 

Министерство на здравеопазването предоставя възможност за включване в уебинар на учители, класни ръководители, педагогически съветници и експерти от РЗИ за представяне на образователна програма за ученици от 5-7 клас, насочена към  ограничаване на тютюнопушенето. Уебинара ще се проведе на 25.11.2021 г. и има за цел да повиши информираността на младите хора за вредите от употребата на тютюневи изделия и насърчаване към здравословен начин на живот.

През целия месец ноември 2021 г. всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето 0700 10 323, както и в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене към РЗИ-Разград, след предварително записване на телефон 084/ 611 151.

Изтеглете целия текст от тук

18.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

17.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

16.11.2021

Риск по области за дата 16.11.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 16.11.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 18.11.2021 г. изтегли от тук

16.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

15.11.2021

Национални времеви редици с информация до 14.11.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 14.11.2021 г. изтегли от тук

15.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

12.11.2021

Отчет на извършените дейности за периода 05.11-11.11.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

11.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

10.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

09.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

08.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

05.11.2021

7 ноември - Европейски ден на радона 2021 г.

 

Радонът е естествен радиоактивен благороден газ, който е дъщерен продукт при разпада на радия от уран-238 радиоактивното семейство, намиращ се в обширен спектър от скали и почви и варира в широки граници в зависимост от геологията. Радонът лесно се разпространява с почвения газ в пропускливи почви и излиза на повърхността. Попаднал на повърхността се разсейва на открито, но може да се концентрира в сгради, където допринася с около 50% от средната годишна доза на населението.

Изтеглете целия текст от тук

05.11.2021

Седмица на лекарствената безопасност - пети ден

Ваксините са най-ефективният начин за предпазване от инфекциозни заболявания и спасяват живота на милиони хора по света.

Ние непрекъснато проследяваме тяхната безопасност. Това включва оценка на съобщенията за подозирани нежелани реакции.

Седмицата на лекарствената безопасност е към своя край, но е важно да даваме своя принос ваксините да станат по-безопасни за всички!

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg,

онлайн: www.bda.bg/

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Като работим заедно, можем да направим ваксините по-добри за всички.

 

05.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

05.11.2021

Отчет на извършените дейности за периода 29.10-04.11.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.11.2021

Седмица на лекарствената безопасност - четвърти ден

Ако наскоро сте ваксинирани и подозирате, че сте получили нежелана реакция, не отлагайте да я съобщите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg,

онлайн: www.bda.bg/

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Всяко съобщение е от значение и ни помага да установим нови нежелани реакции, както и да съберем повече информация за известните нежелани реакции. Всички ваксини се проследяват за безопасност. Това включва оценка на съобщения на нежелани реакции от пациенти и медицински специалисти. Съобщенията от медицинските специалисти за ваксините срещу COVID-19 ни помагат да проследяваме тяхната безопасност и да откриваме нова информация. Ако наблюдавате или Ви кажат за подозирана нежелана реакция при пациент, винаги съобщавайте чрез

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Като работим заедно, можем да направим ваксините по-добри за всички.

КЛИП Когато съобщавате нежелана реакция

 

04.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

03.11.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-861/21.10.2021 г.

03.11.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че от 01.11.2021 г. в Кратката характеристика на продукта (КХП) Spikevax е извършена промяна в дозировките и броя на дозите, които могат да се прилагат, като е добавена информация за прилагане на бустерна доза.

Обновената КХП може на изтеглите от тук.

03.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

03.11.2021

Седмица на лекарствената безопасност - трети ден

Ваксините са най-добрият начин за предпазване на хората от инфекциозни заболявания.
Повечето нежелани реакции отзвучават в рамките на няколко дни и не са сериозни.
Ако получите нежелана реакция, говорете с Вашия лекар и не забравяйте да я съобщите на Изпълнителна агенция по лекарствата: 

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg,

онлайн:
www.bda.bg/

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Имате ли съмнение, че Ваш пациент може би е получил нежелана реакция след ваксинация?

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

за да съобщават подозирани нежелани реакции след ваксинация.
Нека работим заедно, за да направим ваксините по-добри за всички.

 

02.11.2021

Седмица на лекарствената безопасност - втори ден

Знаете ли, че винаги трябва да съобщавате подозираните нежелани реакции, които получите, или някой, за когото се грижите, получи след ваксинация срещу COVID-19.
Вашето съобщение има принос към информацията за безопасност на ваксините.

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg,

онлайн:
www.bda.bg/

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Имате ли съмнение, че Ваш пациент може би е получил нежелана реакция след ваксинация?

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

за да съобщават подозирани нежелани реакции след ваксинация.
Нека работим заедно, за да направим ваксините по-добри за всички.

КЛИП При лекаря

 

02.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от ту

01.11.2021

Седмица на лекарствената безопасност - първи ден

Седмицата на лекарствената безопасност започва днес.
През тази седмица ние поощряваме хората да използват системата за съобщаване на нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg,

онлайн:
www.bda.bg/

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

за да съобщават подозирани нежелани реакции след ваксинация.
Нека работим заедно, за да направим ваксините по-добри за всички.

КЛИП В парка

 

 

01.11.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

29.10.2021

1-7 ноември 2021 г. - „Седмица на лекарствената безопасност“

РЗИ- РАЗГРАД подкрепя кампанията на ИАЛ, която през 2021 година ще протече под мотото „Нека направим ваксините по-добри за всички, като съобщаваме подозирани нежелани реакции“

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) стартира едноседмична кампания за популяризиране на значението на съобщаването на подозирани нежелани реакции след ваксинация.

Изтеглете целия текст от тук

29.10.2021

Отчет на извършените дейности за периода 22.10-28.10.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

29.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

28.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

27.10.2021

Риск по области за дата 27.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 29.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 29.10.2021 г. изтегли от тук

27.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

26.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

25.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Лабораториите на територията на област Разград, които могат да издават цифрови COVID сертификати след изследване с бързи антигенни тестове, осигурени от Министерство на здравеопазването с максимална цена за вземане на проба и изработка от 10 лева са:

 • МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД гр. Разград
 • МДЛ ЕООД д-р Илияна Кръстева гр. Разград
 • МДЛ „Харвей“ ЕООД
 • СМДЛ "Рамус" ООД клон Разград

25.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

25.10.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-861/21.10.2021 г.

за допълнение на Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г.

22.10.2021

Отчет на извършените дейности за периода 15.10-21.10.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

21.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с издадената заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването считано от 21.10.2021 г.се преустановяват посещенията в:

 1. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер. 
 2. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер. 
 3. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.
 4. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища.
 5. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи. 
 6.  Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито. 
 7. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.
 8. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
 9. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване. 

Въведените противоепидемични мерки по т. 1,2,3,4,5,6,7,8,и 9, може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект и клиентите са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

21.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

20.10.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г.

20.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

19.10.2021

Национални времеви редици с информация до 17.10.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 17.10.2021 г. изтегли от тук

19.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

18.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

18.10.2021

20 октомври 2021 г. - Световен ден за борба с остеопорозата.

„Поемете инициативата за здравето на костите си!“

На 20 октомври се отбелязва Световния ден за борба с остеопорозата. Инициативата се осъществява под егидата на Международната фондация по остеопороза. Кампанията тази година се провежда под мотото: „Поемете инициативата за здравето на костите си!“

Костната система на човека се състои от над 200 кости, всяка с точно определено място и функция в човешкото тяло. Костната тъкан е изградена от: органична част, съдържаща предимно белтъчни вещества и от неорганична, съставена главно от калциеви соли. На белтъчната част костта дължи своята еластичност и здравина, а на калциевите соли – своята  твърдост.

Изтеглете целия текст от тук

15.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

15.10.2021

Отчет на извършените дейности за периода 08.10-14.10.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

15.10.2021

Стартира кампания за безплатно  силанизиране на зъбките

на деца от 5  до 8 години

 

От 08.10.2021 г. в Разградска област стартира тазгодишната кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години. Предназначението на силантите е да предпазят зъбките на децата в първите години след пробива,  когато са недостатъчно устойчиви на влиянието на храната и бактериите, а децата все още не могат да се справят добре с четката и пастата.

Кампанията ще продължи до 30.11.2021 г. и е част от дейностите в изпълнение на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2021-2025 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

13.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

12.10.2021

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

Регионална здравна инспекция гр. Разград обявява местата за специализанти, финансирани от държавата (МФД), предложени  от МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград.

изтегли от тук

Напомняме на всички колеги, които желаят да кандидатстват за МФД, че трябва да заявят това писмено в базата за обучение - МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград, в срок до 24.10.2021 г.

12.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

11.10.2021

Регионални времеви редици с информация до 10.10.2021 г. изтегли от тук

11.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

11.10.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-820/08.10.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г. и Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г.

08.10.2021

Отчет на извършените дейности за периода 01.10-07.10.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

08.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

07.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

06.10.2021

Риск по области за дата 06.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 08.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 08.10.2021 г. изтегли от тук

06.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

05.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

04.10.2021

Риск по области за дата 04.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 06.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 06.10.2021 г. изтегли от тук

04.10.2021

Национални времеви редици с информация до 03.10.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 03.10.2021 г. изтегли от тук

04.10.2021

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАГРАДИ С ПЛАКЕТИ И ГРАМОТИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНИЯ КОНТРОЛ

На 30.09.2021г., на тържествена церемония бяха отличени служителите в сферата на здравния контрол. В знак за благодарност за постоянството и усилията и признателност към всички, които работят на първата линия в борбата с пандемията, Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров връчи на екипите на регионалните здравни инспекции и в частност на директорите на дирекциите „Надзор на заразните болести“ и „Обществено здраве“официални плакети на Министерството на здравеопазването и грамоти.

Повече информация можете да намерите тук  

04.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в ДВ бр. 79 от 21.09.2021 г.

За повече информация от тук

04.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

01.10.2021

Отчет на извършените дейности за периода 24.09-30.09.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.10.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

01.10.2021

Риск по области за дата 01.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 03.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 03.10.2021 г. изтегли от тук

30.09.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Прилагане на бустерна доза (реваксинация) на ваксина срещу COVID-19

Изтеглете целия текст от тук

30.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

30.09.2021

Риск по области за дата 30.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 02.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 02.10.2021 г. изтегли от тук

29.09.2021

Риск по области за дата 29.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 01.10.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 01.10.2021 г. изтегли от тук

29.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

28.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

27.09.2021

Национални времеви редици с информация до 26.09.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 26.09.2021 г. изтегли от тук

27.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

27.09.2021

Информация за правата на здравно неосигурените бременни

Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Изтеглете целия текст от тук

24.09.2021

Отчет на извършените дейности за периода 17.09-23.09.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.09.2021

Риск по области за дата 24.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 26.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 26.09.2021 г. изтегли от тук

24.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

23.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

21.09.2021

Екипът на имунизационните кабинети в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ - Разград и личният лекар д-р Деян Коларов с почетни грамоти за приноса им към имунизацията срещу COVID-19.

На основание Заповед № РД-01-779/20.09.2021г. на МЗ, екипът на имунизационните кабинети в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ - Разград и личният лекар д-р Деян Коларов бяха наградени с почетни грамоти от здравния министър д-р Стойчо Кацаров за проявените от работещите във ваксинационните кабинети старание, постигнати резултати и съпричастност към имунизационната кампания на Република България срещу COVID-19 и за проявените от ОПЛ в страната висока активност, професионален ангажимент и постигнати резултати при реализацията на имунизационната кампания.  За МБАЛ „Свети Иван Рилски“ наградата бе връчена от областния управител на област Разград – г-н Иван Борисов, а на личния лекар д-р Деян Коларов – главният секретар на РЗИ-Разград, г-жа Светлина Ганева.

Снимки от събитието изтегли от тук

Справка за броя на имунизираните лица срещу COVID-19 по области.

21.09.2021

Риск по области за дата 21.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 23.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 23.09.2021 г. изтегли от тук

21.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

20.09.2021

Национални времеви редици с информация до 19.09.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 19.09.2021 г. изтегли от тук

20.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

17.09.2021

Отчет на извършените дейности за периода 10.09-16.09.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

16.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

15.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

14.09.2021

Риск по области за дата 14.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 16.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 16.09.2021 г. изтегли от тук

14.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

13.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

13.09.2021

Национални времеви редици с информация до 12.09.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 12.09.2021 г. изтегли от тук

13.09.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г.

за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г.

10.09.2021

Отчет на извършените дейности за периода 03.09-09.09.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

09.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

08.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

07.09.2021

Национални времеви редици с информация до 07.09.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 07.09.2021 г. изтегли от тук

07.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

03.09.2021

Риск по области за дата 03.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 05.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 05.09.2021 г. изтегли от тук

03.09.2021

Отчет на извършените дейности за периода 27.08-02.09.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

03.09.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г.

03.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

02.09.2021

Риск по области за дата 02.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 04.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 04.09.2021 г. изтегли от тук

02.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

01.09.2021

Риск по области за дата 01.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 03.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 03.09.2021 г. изтегли от тук

01.09.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИИТЕ! 

Във връзка с интервю на д-р Селиме Карагьозова – председател на Сдружението на ОПЛ в гр. Разград, излъчено по Радио Шумен давам следните пояснения:

 1. Към момента няма издадена заповед на министъра на здравеопазването, която  да отменя лечението на ковид болни от общопрактикуващите лекари.
 2. Твърденията на д-р Карагьозова, че на ОПЛ се забранява да преглеждат и лекуват пациенти с ковид са неверни.
 3. Съгласно одобрената Методика на НЗОК, ОПЛ получават средства за работа при неблагоприятни условия, т.е. за лечение на ковид болни.
 4. Твърденията, че ще трябва болните от ковид да се обслужват единствено и само в така наречените ковид зони, разкрити към медицински центрове и ДКЦ, и болните ще трябва да пътуват до Шумен и Русе е невярна.
 5. Създаването на такива центрове цели облекчаване на обслужването на пациенти с ковид и облекчаване на натиска, оказван върху лечебните заведения за болнична помощ.

Д-Р АСЯ ГЕНЕВА

ДИРЕКТОР НА РЗИ – РАЗГРАД

01.09.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

01.09.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1.Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г.

за изменение на Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-712 от 19.08.2021 г.

2. Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г.

31.08.2021

Риск по области за дата 31.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 02.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 02.09.2021 г. изтегли от тук

31.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

30.08.2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 23.08-29.08.2021 Г.

Във връзка с влошената епидемична обстановка, повишената заболеваемост от 168,79 на 100 000 население /навлизане в оранжевата зона/ и повишения брой хоспитализации в лечебните заведения за болнична помощ, на територията на областта се осъществява засилен контрол по спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването. Проверките се извършват от всички контролни органи - РЗИ – Разград, БАБХ, ОД на МВР и общински администрации. Резултатите от проверките са поместени в таблицата.

Период 23.08. -29.08.2021 г.
РЗИ
МВР
БАБХ
Общинска администрация
Съвместни
Предписания, протоколи, разпореждания
АУАН
Извършени проверки - общо
129
93
29
66
155
8
13
Заведения за обществено хранене
2
0
5
7
6
0
0
Търговски обекти
69
81
24
29
112
0
9
Нощни заведения
0
0
0
1
0
0
0
Обекти с обществено предназначение
29
0
0
21
17
2
2
Лечебни заведения
19
1
0
2
1
0
0
Други обекти (бензиностанции и други)
10
11
0
6
19
6
2

РЗИ – Разград призовава стриктно да се спазват всички противоепидемични мерки, като особено внимание се обърне на организираните от общините предстоящи празници и мероприятия.

30.08.2021

Риск по области за дата 30.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 01.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 01.09.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 05.09.2021 г. изтегли от тук

30.08.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г.

30.08.2021

Национални времеви редици с информация до 29.08.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 29.08.2021 г. изтегли от тук

30.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

27.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

27.08.2021

Отчет на извършените дейности за периода 20.08-26.08.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

25.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

24.08.2021

              НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ!

          РЗИ - Разград Ви уведомява, че може да бъдете имунизирани с ваксина срещу COVID-19Comirnaty, във временен имунизационен пункт към МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД,  в зеления коридор –  в дните: вторник - 24.08. сряда - 25.08. четвъртък- 26.08. понеделник – 30.08 и вторник - 31.08., от 13.00  до 17.00 ч.

24.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

23.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

20.08.2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 13.08-19.08.2021 Г.

Във връзка с влошената епидемична обстановка, повишената заболеваемост от 108,31 на 100 000 население /навлизане в оранжевата зона/ и повишения брой хоспитализации в лечебните заведения за болнична помощ, на територията на областта се осъществява засилен контрол по спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването. Проверките се извършват от всички контролни органи - РЗИ – Разград, БАБХ, ОД на МВР и общински администрации. Резултатите от проверките са поместени в таблицата.

Период 13.08 - 19.08.2021

РЗИ

МВР

БАБХ

Общинска администрация

съвместни

Предписания

АУАН

Извършени проверки - общо

132

123

31

51

60

2

13

Заведения за обществено хранене

2

15

6

5

2

 

 

Търговски обекти

53

83

25

22

50

2

 6

Нощни заведения

2

3

 

1

2

 

 

Обекти с обществено предназначение

32

7

 

18

3

 

Други обекти (бензиностанции)

3

15

 

5

3

 

 

Други обекти (ЛЗ + аптеки)

40

 

 

 

 

 

 

РЗИ – Разград призовава стриктно да се спазват всички противоепидемични мерки, като особено внимание се обърне на организираните от общините предстоящи празници и мероприятия.

20.08.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г.

20.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

20.08.2021

Отчет на извършените дейности за периода 13.08-19.08.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.08.2021

Риск по области за дата 19.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 21.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 21.08.2021 г. изтегли от тук

19.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

18.08.2021

Риск по области за дата 18.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 20.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 20.08.2021 г. изтегли от тук

Възрастова група, брой регистрирани заразени за разглеждания период в страната, процент от общия брой регистрирани заразени изтегли от тук

18.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

17.08.2021

Риск по области за дата 17.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 19.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 19.08.2021 г. изтегли от тук

17.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

16.08.2021

Национални времеви редици с информация до 15.08.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 15.08.2021 г. изтегли от тук

16.08.2021

Риск по области за дата 16.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 18.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 18.08.2021 г. изтегли от тук

16.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

13.08.2021

Риск по области за дата 13.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 15.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 15.08.2021 г. изтегли от тук

13.08.2021

Отчет на извършените дейности за периода 06.08-12.08.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.08.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Интерактивният справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него са със свободен достъп и са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/

13.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

12.08.2021

Риск по области за дата 12.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 14.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 14.08.2021 г. изтегли от тук

12.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

11.08.2021

Риск по области за дата 11.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 13.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 13.08.2021 г. изтегли от тук

11.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

10.08.2021

Риск по области за дата 10.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 12.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 12.08.2021 г. изтегли от тук

10.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

09.08.2021

Риск по области за дата 09.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 11.08.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 11.08.2021 г. изтегли от тук

09.08.2021

Национални времеви редици с информация до 08.08.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 08.08.2021 г. изтегли от тук

09.08.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

06.08.2021

Отчет на извършените дейности за периода 30.07-05.08.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.08.2021

1-7 август – СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО

 

Началото е поставено през 1992 година, а инициативата се организира от WABA – Световен алианс за активна подкрепа на кърменето, и се подкрепя от Световната здравна организация и УНИЦЕФ (Детски фонд на Обединените нации). Кърменето е естественият начин на хранене на новороденото, който му осигурява нормален растеж и развитие.

Целият текст изтегли от тук ....

 

Допълнителна информация по темата от сайта на НЦОЗА

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/AF_wbw2021-bulgarian-version_final.pdf

 

02.08.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

Във връзка с Постановление № 225 от 12.07.2021 г. Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (обн. ДВ. бр. 59/16.07.2021 г.), уведомяваме заинтересованите лица от област Разград, че всички освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода до влизането в сила на това постановление и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на РКМЕ (освидетелстване, редовно преосвидетелстване, преосвидетелстване по повод влошено или подобрено състояние, социални придобивки или други поводи, предвидени в нормативни актове) в двумесечен срок от влизането в сила на това постановление – до 16.09.2021 г.

Документи, които следва да бъдат подадени в Регионална картотека на медицинските експертизи при Регионална здравна инспекция гр. Разград:

 1. Направление от личния лекар;
 2. Етапна епикриза;
 3. Резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, свързани само с увреждания, които са дефинитивни състояния.

30.07.2021

Отчет на извършените дейности за периода 23.07-29.07.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.07.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г.

2. Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г.

30.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

29.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г.

29.07.2021

Риск по области за дата 29.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 31.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 31.07.2021 г. изтегли от тук

29.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

28.07.2021

Риск по области за дата 28.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 30.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред (съгласно граничните нива определени от МЗ). Прогнозата е за дата 30.07.2021 г. изтегли от тук

28.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

27.07.2021

Риск по области за дата 27.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 29.07.2021 г. изтегли от тук

27.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

26.07.2021

Национални времеви редици с информация до 25.07.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 25.07.2021 г. изтегли от тук

26.07.2021

Риск по области за дата 26.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 28.07.2021 г. изтегли от тук

26.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

26.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-623/23.07.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г.

23.07.2021

Риск по области за дата 23.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 25.07.2021 г. изтегли от тук

23.07.2021

Отчет на извършените дейности за периода 16.07-22.07.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

22.07.2021

Риск по области за дата 22.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 24.07.2021 г. изтегли от тук

22.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

21.07.2021

Риск по области за дата 21.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 23.07.2021 г. изтегли от тук

21.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

20.07.2021

Риск по области за дата 20.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 22.07.2021 г. изтегли от тук

20.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

19.07.2021

Риск по области за дата 19.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 21.07.2021 г. изтегли от тук

19.07.2021

Национални времеви редици с информация до 18.07.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 18.07.2021 г. изтегли от тук

19.07.2021

На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“:

Считано от 00,00 ч. на 19.07.2021 г., български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България или член на неговото семейство, в т.ч. и деца, независимо от тяхната възраст, които пристигат в страната от държава, попадаща в т.нар. „червена зона“ и не представят на органите на граничния здравен контрол отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция, считано от датата на пробонабиране (вписана в цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС), се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

целият текст изтегли от тук

19.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

16.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г.

16.07.2021

Отчет на извършените дейности за периода 09.07-15.07.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

15.07.2021

Риск по области за дата 15.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 17.07.2021 г. изтегли от тук

15.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

14.07.2021

Риск по области за дата 14.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 16.07.2021 г. изтегли от тук

14.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

13.07.2021

Риск по области за дата 13.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 15.07.2021 г. изтегли от тук

13.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

12.07.2021

Национални времеви редици с информация до 11.07.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 11.07.2021 г. изтегли от тук

12.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

12.07.2021

Отчет на извършените дейности за периода 02.07-08.07.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-555/06.07.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.

06.07.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.

02.07.2021

Риск по области за дата 02.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 04.07.2021 г. изтегли от тук

02.07.2021

Отчет на извършените дейности за периода 25.06-01.07.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

01.07.2021

Риск по области за дата 01.07.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 03.07.2021 г. изтегли от тук

01.07.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-548/30.06.2021 г.

2. Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.

01.07.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

30.06.2021

Риск по области за дата 30.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 02.07.2021 г. изтегли от тук

30.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

29.06.2021

Риск по области за дата 29.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 01.07.2021 г. изтегли от тук

29.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

28.06.2021

Национални времеви редици с информация до 27.06.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 27.06.2021 г. изтегли от тук

28.06.2021

Риск по области за дата 28.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 30.06.2021 г. изтегли от тук

28.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

25.06.2021

Отчет на извършените дейности за периода 18.06-24.06.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

25.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

24.06.2021

Риск по области за дата 24.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 26.06.2021 г. изтегли от тук

24.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

23.06.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-515/21.06.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г.

23.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

23.06.2021

Риск по области за дата 22.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 24.06.2021 г. изтегли от тук

21.06.2021

Национални времеви редици с информация до 20.06.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 20.06.2021 г. изтегли от тук

21.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

18.06.2021

Риск по области за дата 18.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 20.06.2021 г. изтегли от тук

18.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.06.2021 година мобилни екипи от Центъра за спешна медицинска помощ извършиха имунизация на желаещи в селата Старо селище и Бърдоква. Част от трудно подвижните възрастни хора са имунизирани по домовете. Продължава записването на всички желаещи и при нужда екипите ще продължат да работят на терен.

РЗИ – Разград изказва своята благодарност към екипа на новинарски сайт 24/7 и управителя на „Терамаркет“ за оказаната безвъзмездна подкрепа за популяризиране на кампанията за ваксиниране.

Полагането на взаимни усилия и действията на всички нас ще доведат до по-бързото и успешно ограничаване  разпространението на Ковид-19.

18.06.2021

Отчет на извършените дейности за периода 11.06-17.06.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

17.06.2021

Уважаеми медийни партньори,

Във връзка с организираната от представителството на Европейската комисия в България, с подкрепата на Министерство на здравеопазването, имунизационна кампания против COVID-19 “България се ваксинира- информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“, Ви призовавам за съпричастност към темата, като публикувате във Вашите медии флаера с мотото на кампанията.

Отговорността за здравето на обществото ни за първи път от десетки години насам отново е в ръцете на всеки един от нас. Ваксинирайки себе си, ще помогнем за изпълняването на общата национална и световна цел – приключване на пандемията и връщане към пълноценен начин на живот. 

Ваксините са най-сигурният начин за намаляване шанса от заразяване с COVID-19 или в случай на заразяване – за протичане без усложнения, хоспитализация или летален изход. Ползите от ваксините многократно превишават потенциалните рисковете от прилагането им. Ваксинирани, хората ще се чувстват по-сигурни и по-спокойни, и по-бързо ще се върнат към нормалния си начин на живот.

Постигането на колективен имунитет, което е възможно само с бърза и масова ваксинация, ще предпази най-уязвимите – хората в напреднала възраст и тези с хронични заболявания. Това могат да бъдат нашите близки и приятели. 

Моментът, в който ще се върнем към нормалния начин на живот, е и моментът, в който поне 70% от населението у нас е ваксинирано. В колкото по-кратък срок успеем да постигнем имунитет срещу COVID-19, толкова по-бързо ще се справим с пандемията. Нации, които вече са постигнали високи нива на ваксинация, доказват, че резултатите не закъсняват – чувствително намаляване на заболеваемостта, хоспитализациите и смъртността и поетапно отваряне на различни сектори и възстановяване на обществения живот.

Хиляди бизнеси бяха принудени да затворят, а с тях – хиляди хора останаха без работа и доходи. Начинът отново да се стимулира отварянето на бизнеси и нови работни места е, като се даде  сигурност, че ще се справят и че няма да бъдат затворени в следващата възможна вълна. Масовата ваксинация на населението предоставя в пъти по-безопасна обществена и работна среда и е единственият бърз изход от поредицата непредвидими затваряния и отваряния.

 

Помнете, че най-добрата ваксина е поставената ваксина!

РЗИ- Разград

17.06.2021

Риск по области за дата 17.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 19.06.2021 г. изтегли от тук

17.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

16.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЛАСТНИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА БОРБА С КОРОНА ВИРУСА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕДОСТАВИ СПИСЪЦИ С ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ .

В ЧЕТВЪРТЪК МОБИЛЕН ЕКИП ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЩЕ ИМУНИЗИРА ЖЕЛАЕЩИТЕ В СЕЛАТА БЪРДОКВА И СТАРО СЕЛИЩЕ,  ОСТАНАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИМУНИЗИРАНИ В РАЗКРИТИЯ В МБАЛ КАБИНЕТ. ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ЩЕ БЪДАТ ИМУНИЗИРАНИ С ПРЕДПОЧЕТЕНАТА ОТ ТЯХ ВАКСИНА.

РЗИ ИЗКАЗВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ОБЩИНA ИСПЕРИХ.

16.06.2021

Риск по области за дата 16.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 18.06.2021 г. изтегли от тук

16.06.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-498/15.06.2021 г.

2. Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.

За допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г.

16.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

15.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Comirnaty е показана за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, на лица на възраст 12 и повече години.

При анализ на изпитването при юноши на възраст 12 до 15 години eфикасността е 100%.

Актуализирана продуктова информация на Comirnaty изтегли от тук

15.06.2021

Риск по области за дата 15.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 17.06.2021 г. изтегли от тук

15.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

14.06.2021

Национални времеви редици с информация до 13.06.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 13.06.2021 г. изтегли от тук

14.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

11.06.2021

Отчет на извършените дейности за периода 04.06-10.06.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

10.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

В изпълнение на решенията на областния кризисен щаб за борба с корона вируса МБАЛ – Исперих ЕООД, град Исперих организира допълнителни дни за имунизация. Кабинетът ще работи допълнително в петък от 13 до 15 часа и събота и неделя от 10 до 12 часа. В кабинета са налични всички разрешени за употреба ваксини.

10.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

09.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

08.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

07.06.2021

Риск по области за дата 07.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 09.06.2021 г. изтегли от тук

07.06.2021

Национални времеви редици с информация до 06.06.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 06.06.2021 г. изтегли от тук

07.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

04.06.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-412/03.06.2021 г.

04.06.2021

Риск по области за дата 04.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 06.06.2021 г. изтегли от тук

04.06.2021

Отчет на извършените дейности за периода 28.05-03.06.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

03.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

02.06.2021

Риск по области за дата 02.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 04.06.2021 г. изтегли от тук

02.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Какво е важно да знаем за ваксините срещу COVID-19?

Ваксините, с които България провежда имунизационната си кампания срещу COVID-19, са преминали успешно и трите фази на клиничните изпитвания. Те са разработени в съответствие със същите законови изисквания за фармацевтично качество, безопасност и ефикасност като другите лекарства. Както всички лекарства, ефектите на ваксините се тестват първо в лаборатория, включително и върху животни, след това проучвания се провеждат сред голям брой доброволци от различни държави, на различна възраст, с или без придружаващи заболявания.

целият текст прочети от тук

02.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

01.06.2021

БЪЛГАРИЯ СЕ ВАКСИНИРА

ИНФОРМИРАЙ СЕ, ВАКСИНИРАЙ СЕ, ПРЕГЪРНИ ЖИВОТА!“

МИТОВЕ И ИСТИНИ ЗА ВАКСИНАТА СРЕЩУ COVID-19

Мит:       Ваксината е опасна.

Истина: Ваксините, с които България провежда имунизационната си кампания, са преминали успешно и трите фази на клиничните изпитвания. Те са сигурни и ефективни.

Изтеглете целия текст от тук

01.06.2021

Риск по области за дата 01.06.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 03.06.2021 г. изтегли от тук

01.06.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

31.05.2021

Риск по области за дата 31.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 02.06.2021 г. изтегли от тук

31.05.2021

Национални времеви редици с информация до 30.05.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 30.05.2021 г. изтегли от тук

28.05.2021

Риск по области за дата 28.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 30.05.2021 г. изтегли от тук

28.05.2021

Отчет на извършените дейности за периода 21.05-27.05.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.05.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-377/27.05.2021 г.

За допълнение на Заповед № РД-01-374 от 27.05.2021 г.

2. Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г.

3.Заповед № РД-01-374/27.05.2021 г.

4. Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г.

27.05.2021

Риск по области за дата 27.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 29.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 02.06.2021 г. изтегли от тук

27.05.2021

31 май – Световен ден без тютюн

„РЕШИ И СЕ ОТКАЖИ!“

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

За 2021 г. темата на Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Реши и се откажи!“ („Соmmit to Quit“).

целият текст изтегли от тук

27.05.2021

Риск по области за дата 26.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 28.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 28.05.2021 г. изтегли от тук

25.05.2021

Риск по области за дата 25.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 27.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 27.05.2021 г. изтегли от тук

25.05.2021

Национални времеви редици с информация до 23.05.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 23.05.2021 г. изтегли от тук

25.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата публикува актуализирана продуктова информация на Comirnaty след промяна в условията за съхранение при 2-8°C до 31 дни.

1. Актуализирана продуктова Информация за Comirnaty COVID-19 vaccine изтегли от тук

2. Актуализирана продуктова информация на Covid-19 vaccine Janssen изтегли от тук

21.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Организация на имунизационната кампания срещу Ковид - 19

Във  връзка с провеждане на имунизационна кампания срещу Ковид – 19 на областно ниво имунизационния кабинет в областната болница ще работи всеки работен ден от 18.00 до 23.00 часа с цел оптимизиране на възможността за ваксиниране на работещи лица, считано от 25.05.2021 г.

21.05.2021

Риск по области за дата 20.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 22.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 22.05.2021 г. изтегли от тук

21.05.2021

Отчет на извършените дейности за периода 14.05-20.05.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.05.2021

Риск по области за дата 19.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 21.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 21.05.2021 г. изтегли от тук

19.05.2021

19 май -  Европейски ден за борба със затлъстяването.

Кампанията е проведена за първи път през 2009 г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. Основателите са убедени, че броят на хората с наднормено тегло и затлъстяване в цяла Европа непрекъснато се увеличава.

Целта е да се помогне на хората с този проблем да отслабнат и да намалят част от теглото си, като по този начин намалят за себе си риска от сърдечно-съдови, ортопедични заболявания и заболявания, свързани с обмяната на веществата, като подобрят качеството си на живот.

целият текст изтегли от тук

Aктуални материали по темата

Още актуални материали по темата

19.05.2021

Какъв е редът за коригиране на сгрешени данни в сертификатите за ваксинация?

Във връзка със зачестилите сигнали на граждани за допуснати грешки в електронните удостоверения (сертификати) за поставена ваксина срещу COVID-19, Министерството на здравеопазването информира:

Всички несъответствия, за които министерството е сезирано, ще бъдат отстранени до 21 май, този петък. Става дума за грешно изписани имена, изписани на латиница за гражданите с ЕГН и ЛНЧ.

за повече информация….

19.05.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-285 от 5.05.2021 г.

2. Заповед № РД-01-354/18.05.2021 г.

19.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Относно: Заповед № РД-01-356/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Уважаеми граждани, уведомявам Ви, че съгласно от Заповед № РД-01-356/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването т. 7 се изменя така:

От понеделник до четвъртък на всяка седмица ОПЛ и временните имунизационни пунктове, ваксинират приоритетно лицата на възраст над 60 години и лицата с хронични заболявания като ИБС, ХБН, ЗД тип 1 и 2, МСБ, ХБЗ, онкологични заболявания или др. по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица по реда на записването.

18.05.2021

Риск по области за дата 18.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 20.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 20.05.2021 г. изтегли от тук

18.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ /ЛИЦА НАД 60 ГОДИНИ И ТАКИВА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/

Относно: Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Уважаеми граждани, уведомявам Ви, че съгласно т. 7 от Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването: От понеделник до четвъртък на всяка седмица ОПЛ и останалите ваксинационни центрове, ваксинират лица над 60 годишна възраст. В този период се допуска и ваксиниране на лица и под 60 години, ако те са диспансеризирани с ИБС, ХБН, ЗД тип 1 и 2, МСБ, ХБЗ, онкологични заболявания и др. по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица по реда на записването.

Графикът на ваксинирането по т. 7 от тази заповед се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането и в сила.

18.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Относно: Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че определям логистичен пункт за раздаване на ваксини срещу COVID-19 с адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ № 8, ет. 3, стая № 304 и работно време понеделник до петък от 09.00 ч. до 16.00 ч. Лице за контакт Катя Дянкова – гл. инспектор  в Д НЗБ, телефон за връзка 084 611143.

18.05.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г.

18.05.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

17.05.2021

17 май - Световен ден за борба с хипертонията.

Стресът, неправилното хранене и недостатъчното движение са основни фактори за появата на артериална хипертония.

На 17 май за петнадесета поредна година отбелязваме Световния ден за борба с хипертонията. Инициативата е на Световната лига по хипертония. Целта е да се повиши информираността на хората за заболяването и за ролята на превенцията, своевременното откриване и лечение на високото кръвно налягане. Тази година се поставя акцент върху предсърдното мъждене като най-често и най-рисково ритъмно нарушение в резултат на артериална хипертония.

Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация.

целият текст изтегли от тук

17.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ!  ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

           Ваксинацията срещу COVID-19 е основната профилактична и противоепидемична мярка, насочена към прекъсване механизма на предаване на инфекцията, чрез изграждане на ефективна имунна защита, както на индивидуално ниво, така и на ниво общество.

Към настоящия момент ниската заболеваемост предоставя добра възможност за извършване на имунизации. Не по – малко значение има и това, че ваксинираните или не боледуват, или заболяването протича по леко.

         Към 17.05.2021 г. постигнатия имунизационен обхват при населението над 18 г. в страната е, както следва:16,11% с първа доза; 5,98 % с втора доза ваксина, като данните за област Разград са следните – общо ваксинирани – 14431 или 13,08%, от тях с първа доза 8,13% и с втора доза 4,95%.

         Към момента РЗИ – Разград разполага с всички разрешени за употреба на     територията на Европейският съюз ваксини в достатъчни количества

         Имунизациите се извършват по желание и с ваксина по избор. Ваксините на Пфайзер и Модерна са RNК-двудозови ваксини с интервал на поставяне съответно от 21 и 28 дни. целия текст изтегли от тук

Рекламен филм.

14.05.2021

Риск по области за дата 14.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 16.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 16.05.2021 г. изтегли от тук

14.05.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

13.05.2021

Отчет на извършените дейности за периода 07.05-13.05.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.05.2021

Риск по области за дата 13.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 15.05.2021 г. изтегли от тук

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред. Прогнозата е за дата 15.05.2021 г. изтегли от тук

13.05.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

12.05.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

11.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Относно: Лица, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19.

 Във връзка, с възможността на гражданите за имунизация срещу  COVID-19, Ви уведомявам, че в РЗИ – Разград има налични следните видове ваксини: AstraZeneka, Comirnaty, Moderna и Janssen/ листовка изтегли от тук/.

Желаещите граждани да се имунизират с ваксина срещу COVID-19, могат да се обръщат към общопрактикуващите си лекари за записване и последващо ваксиниране.

11.05.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

10.05.2021

Национални времеви редици с информация до 09.05.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 09.05.2021 г. изтегли от тук

10.05.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

07.05.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

07.05.2021

Отчет на извършените дейности за периода 23.04-05.05.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.05.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

29.04.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.

2. Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г.

29.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

28.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

27.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

26.04.2021

Национални времеви редици с информация до 25.04.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 25.04.2021 г. изтегли от тук

26.04.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Информация за временните имунизационни пунктове за поставяне на ваксини срещу COVID-19, в периода на "Зелените коридори" от 30 април до 9 май изтегли от тук

26.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

26.04.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-265/23.04.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г.

23.04.2021

Отчет на извършените дейности за периода 16.04-22.04.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук

22.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

21.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

20.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

19.04.2021

Национални времеви редици с информация до 18.04.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 18.04.2021 г. изтегли от тук

19.04.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г.

2. Заповед № РД-01-239/16.04.2021 г.

19.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

16.04.2021

Отчет на извършените дейности за периода 09.04-15.04.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

15.04.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЯНА НА ДАННИ В НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА МОДУЛ  е-ИМУНИЗАЦИЯ

1. Процедура за промени на данни и записи в НЗИС изтегли от тук

2. Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация изтегли от тук

3. Приложение №1. ЛЗ_ Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи) изтегли от тук

4. Приложение №2. ЛЗ_ Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи  (записи) изтегли от тук

5. Приложение №3. ЛЗ_ Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин изтегли от тук

6. Приложение №4. ЛЗ_ Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин изтегли от тук

15.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

14.04.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-232/13.04.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г. и Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г.

2. Заповед № РД-01-231/13.04.2021 г.

За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г. и Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г.

14.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

13.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

12.04.2021

Национални времеви редици с информация до 11.04.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 11.04.2021 г. изтегли от тук

12.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

09.04.2021

Отчет на извършените дейности за периода 02.04-08.04.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.04.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.

09.04.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТE И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

СЪОБЩЕНИЕ

На 7 април, Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) изнесе информация от анализ, извършен от Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност относно много редки случаи на необичайни тромбози, свързани с нисък брой на тромбоцити, при лица с поставена ваксина срещу COVID-19 AstraZeneca. Анализът на ЕМА разглежда 86 случая на тромбози при над 25 милиона ваксинирани с лекарствения продукт лица, или около 3 случая на 1 млн. ваксинирани лица.

Изследванията на европейската агенция продължават. Позицията на европейския регулаторен орган е, че ползите от приложението на ваксината значително надвишават риска.

Националният ваксинационен щаб реши оксфордската ваксина да се прилага с повишено внимание при жени под 60-годишна възраст. Щабът препоръчва ваксината да не се използва при жени в тази възрастова категория, при които има повишен риск от тромбоза.

08.04.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБХВАЩАНЕ НА ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ COVID - 19 В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ВЪПРОСЪТ ЗА ОБХВАЩАНЕ С ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID -19 НА ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА, КОИТО СА ИЗЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ БЕ РАЗГЛЕДАН НА РЕДОВНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА, ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД Е ОБОСОБЕН МОБИЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ЕКИП, КОЙТО ДА ВАКСИНИРА СРЕЩУ COVID -19 ТАКИВА ЖЕЛАЕЩИ ЛИЦА.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ НА ТЕЛЕФОН 084 611 148.

06.04.2021

06.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ

В РЗИ Разград са получени 195 флакона от ваксината Comirnaty и РНК ваксина срещу COVID-19, произведена от Pfizer/BioNTech. Днес пристигнат и 86 флакона от Vaccine Moderna и РНК ваксина срещу COVID-19, произведена от Moderna и 140 флакона от  „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“. Основната част от ваксините ще се разпредели на ОПЛ според желаещите да се имунизират в техните пациентски листи. Приоритетно трябва да се обхванат желаещите с хронични заболявания и такива на възраст 65 +.

Ваксинацията на записаните в електронния регистър за ваксиниране ще бъде извършвана с ваксината  „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“.

06.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

05.04.2021

Национални времеви редици с информация до 04.04.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 04.04.2021 г. изтегли от тук

05.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

05.04.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-202/02.04.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г. и Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г.

02.04.2021

Отчет на извършените дейности за периода 26.03-01.04.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

01.04.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Заповед № РД-02-50/25.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, за създаване на Експертен консултативния съвет за оказване на медицинска помощ на бременни, родилки и новородени с COVID-19 инфекция.

01.04.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

01.04.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-197/31.03.2021 г.

2. Заповед № РД-01-196/31.03.2021 г.

31.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

31.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г.

30.03.2021

29.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

29.03.2021

Национални времеви редици с информация до 28.03.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 28.03.2021 г. изтегли от тук

26.03.2021

Отчет на извършените дейности за периода 19.03-25.03.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

25.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

24.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

24.03.2021

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата

През 2021 година мотото на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март е: „Часовникът тиктака“.

В България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза - от 38.5 на 100 хил. население през 2008 г. до 18.5 на 100 хил. души през 2019 г. и 12.8 на 100 хил. през 2020 г.

В Разградска област през 2020 година са открити и съобщени нови 10 болни от туберкулоза, БК(+), срещу 13 болни през 2019 г. Заболяемостта за 2020 г. – 9,03 %ооо е по – ниска от тази за 2019 г. -  11,73%ооо и от тази за страната за 2020 г. – 10,36 %ооо.

Най - висока е заболяемостта във възрастовата група над 60 год. – 15,25%ооо (5 болни), 50 - 59 г. – 11,53%ооо (2 болни),  20 - 29 год. - 9,78%ооо (1 болен), следва 30 -39 год. – 7,61%ооо (1 болен и от 40 - 49 г.– 5,95%ооо (1 болен).

Изтеглете целия текст от тук

23.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-177/22.03.2021 г.

23.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

22.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

22.03.2021

Национални времеви редици с информация до 21.03.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 21.03.2021 г. изтегли от тук

19.03.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СИК КЪМ РЗИ-РАЗГРАД НЕ РАБОТИ С ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19.

КЪМ МОМЕНТА НЯМА НАЛИЧНИ ДОЗИ ОТ РНК ВАКСИНА  Pfizer/BioNTech .

19.03.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Заповед № ЗОА-0159/18.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАЛ

19.03.2021

Отчет на извършените дейности за периода 12.03-18.03.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.

19.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

18.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

17.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

17.03.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регионална здравна инспекция гр. Разград ще извършва заверка „влязло в сила“ на забавените в медицинската комисия при ТП на НОИ гр. Разград експертни решения, връчени в периода 07.12.2020 г. – 11.02.2021 г., при които срокът за обжалване от страна на ТП на НОИ – Разград е изтекъл.

Информация за това, кога може да бъде заверено Вашето експертно решение с гриф „влязло в сила“ можете да получавате на тел. 084 611 133 и 084 611 138.

16.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

16.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г.

15.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-167/12.03.2021 г.

15.03.2021

Национални времеви редици с информация до 14.03.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 14.03.2021 г. изтегли от тук

15.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

12.03.2021

Отчет на извършените дейности за периода 05.03-11.03.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

12.03.2021

За поредна година на 15 март ще бъде отбелязан Денят на здравния инспектор

На тази дата с Постановление на Министерски съвет от 1967 година, поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи е разкрита специалността „санитарен инспектор”. Осъществени са контакти с най-реномираните центрове за обучение в родината на специалността – Великобритания. Днес обучението се извършва в медицинските университети във Варна, Пловдив и София. Завършилите специалисти получават диплома за висше образование с образователна-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалност „Инспектор по обществено здраве” и „магистър” по специалност „Опазване и контрол на общественото здраве”.

Здравните инспектори осъществяват контрол за спазването на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, вземат проби от продукти и стоки, съставят актове при установяване на административни нарушения. Здравните инспектори са хората на предния фронт в грижата за опазването на общественото здраве в страната. Работата им е свързана с трудности и риск, с конфликти при налагане на санкции - неща от ежедневието, които остават встрани от общественото внимание. Те са ежедневно на терен и въпреки ниската материална мотивация изпълняват отговорно и професионално задълженията  си.

 

Честит празник колеги!

С пожелание за здраве, вяра и сили, с които да посрещате

предизвикателствата на професията!

 11.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

10.03.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Относно: Лица, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, попълнили електронно своята заявка

Във връзка, с възможността за записване на гражданите за имунизация срещу  COVID-19 в електронния регистър на единния информационен портал, Ви уведомявам, че СИК на територията на област Разград, които ще работят с граждани попълнили електронно своята заявка, са както следва:

1. СИК (специализиран имунизационен кабинет) към МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД, с адрес: п. к. 7200, гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2, телефон – 084/624321, ел. поща: mbal@bodytec.com, с работно време вторник и четвъртък от 13.00 до 17.00 ч.;

2. СИК към „МБАЛ - Исперих“ ЕООД, с адрес: п. к. 7400, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 39, телефон  - 08431/2517, ел. поща: mbal2isperih@abv.bg, с работно време от понеделник до четвъртък от 12.00 до 16.00 ч.;

3. СИК към „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, с адрес: п. к . 7300, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 12, телефон – 08487/3223, ел. поща:mbal_kubrat@abv.bg, с  работно време четвъртък от 10.00 до 13.00 ч.

Обръщаме внимание, че към момента РЗИ – Разград разполага само с ваксина AstraZeneka за обхващане на желаещите да се имунизират срещу COVID – 19.

10.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

09.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

08.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

08.03.2021

Национални времеви редици с информация до 07.03.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 07.03.2021 г. изтегли от тук

05.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

05.03.2021

Отчет на извършените дейности за периода 26.02-04.03.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

01.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

01.03.2021

Национални времеви редици с информация до 28.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 28.02.2021 г. изтегли от тук

01.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г.

26.02.2021

Отчет на извършените дейности за периода 19.02-25.02.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

25.02.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

25.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ИМУНИЗИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ

Във връзка с множеството запитвания от граждани относно издаването на сертификат за ваксинация срещу COVID-19, Министерството на здравеопазването припомня:

Сертификат за имунизация срещу COVID-19 лицата могат да получат след приложена втора доза от ваксината.

Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Гражданите без електронен подпис могат да поискат своя сертификат от избрания от тях личен лекар или от ваксинационния пункт, в който е поставена ваксината.

Обръщаме внимание, че сертификатът за ваксинация няма подпис и печат, тъй като се генерира автоматично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби.

Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света.

24.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ

ДНЕС  24.02.2021 Г. НА ПОСЕЩЕНИЕ В ГР. РАЗГРАД БЕШЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДОЦ. ЕВГЕНИ ГРИГОРОВ.

НА ПРОВЕДЕНАТА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЗИ - РАЗГРАД СЕ РАЗГЛЕДА СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИМУНИЗИРАНЕ СРЕЩУ COVID – 19, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИЯ ИМУНИЗАЦИОНЕН ПЛАН, КАКТО И АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЗИ ЗА БЕЗОПАСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС. 

ОБСЪДИХА СЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИТИТЕ ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, СЪЗДАДЕНИТЕ ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ, КОИТО ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ВАКСИНАЦИЯ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ, КАКТО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЪЗДАВАНЕ НА ДЕНОНОЩЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ В ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ ПОСЕТИ ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ В РЗИ, КАКТО И ХЛАДИЛНАТА СТАЯ, В КОЯТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ВСИЧКИ БИОПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ, СЪГЛАСНО ИМУНИЗАЦИОННИ КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID – 19. ДОЦ. ЕВ. ГРИГОРОВ ОСТАНА УДОВЛЕТВОРЕН ОТ ВИДЯНОТО.

ПО - КЪСНО БЕ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ – РАЗГРАД“ АД ГР.РАЗГРАД, КЪДЕТО ДОЦ. ГРИГОРОВ СЕ СРЕЩА С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР Д-Р ЖЕКОВ И ЕКИПА В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ.

ОТ НАЧАЛОТО НА ИМУНИЗАЦИОННАТА КАМПАНИЯ СРЕЩУ COVID – 19  ДО МОМЕНТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД СА ИМУНИЗИРАНИ 2 215 ЛИЦА. ЗА 23.02.2021 ГОДИНА СА ИМУНИЗИРАНИ 261 ЛИЦА ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ И В КАБИНЕТИТЕ НА ОПЛ.

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЪРВА И ВТОРА ФАЗА. СЕГА АКТИВНО СЕ РАБОТИ ПО ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ФАЗА ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ ВАКСИНАЦИОНЕН ПЛАН СРЕЩУ COVID – 19.

ТАЗИ СЕДМИЦАТА Е РАЗДАДЕНА ВАКСИНА ЗА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19 НА ВСИЧКИ ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТТА. 

РЗИ – РАЗГРАД ПРИЗОВАВА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ЗЕЛЕНИТЕ КОРИДОРИ И ДА СПАЗВАТ ОБЯВЕНИТЕ ЗА ТОВА ЧАСОВЕ. 

СНИМКИ ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДОЦ. ЕВГЕНИ ГРИГОРОВ

24.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И НА АНГАЖИРАНИТЕ С ИЗБОРИТЕ В СТРАНАТА НА 04.04.2021 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 изтегли от тук

22.02.2021

Национални времеви редици с информация до 21.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 21.02.2021 г. изтегли от тук

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Във връзка, с възможност за ваксиниране срещу COVID-19 на лица, които не попадат в целевите групи и са изявили желание за имунизация и при наличие на ваксина срещу COVID-19 имунизациите ще се провеждат във временните имунизационни пунктове, разкрити  в лечебните заведения, както следва:

 • Временен имунизационен пункт в МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД, с работно време:

- В следобедните часове от 13.00 ч . до 17.00 ч. на работната седмица (от понеделник до петък);

- От 09.00 ч . до 17.00 ч. през почивните дни (събота и неделя) и празнични дни.

 • Временен имунизационен пункт в „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, с работно време:

 - От 08.00 ч. до 10.00 ч. във вторник, четвъртък и петък.

 • Временен имунизационен пункт в „МБАЛ - Исперих“ ЕООД, с работно време:

 - От 14.00 ч. до 18.00 ч. във вторник, сряда и четвъртък.

 Записване за имунизиране срещу COVID-19 за МБАЛ – Разград:  на телефон 084 614 214 и за МБАЛ – Кубрат: на телефон 084 873 223.

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Сертификатите от имунизации – COVID 19

Всеки български гражданин, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът за извършена ваксинация може  да се разпечата от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Сертификатите от имунизации могат да се свалят от:  https://my.his.bg/login

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Препоръка за приложение на втора доза от ваксина “COVID-19   Vaccine AstraZeneca“.

Във връзка, с провеждащата се масова ваксинация в страната срещу COVID-19 с ваксина “COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ Ви информирам, че по препоръка на Националния ваксинационен щаб втората доза с ваксината, следва да се прилага през 10 - та седмица от поставянето на първата доза. Препоръката се базира на наличните към момента данни, както в кратката характеристика на продукта, така и от проведени проучвания и установена по - висока ефективност на ваксината при прилагане на втората доза след по - дълък интервал.

Съгласно кратката характеристика на продукта ваксина “COVID-19 Vaccine AstraZeneca“, втората доза се прилага м/у 4 и 12 седмици след първата, което да се има предвид при невъзможност за спазване на препоръката.

19.02.2021

Отчет на извършените дейности за периода 12.02-18.02.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.02.2021

Министерство на здравеопазването обявява XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

за повече информация….

18.02.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-105/16.02.2021 г.

15.02.2021

Национални времеви редици с информация до 14.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 14.02.2021 г. изтегли от тук

12.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

oбръщам Ви внимание на заповед № РД-01-92/11.02.2021 г. за определените лечебни заведения, в които ще се открият временни имунизационни пунктове за осъществяване на имунизационната кампания срещу COVID-19.

Заповед № РД-01-92/11.02.2021 г.

12.02.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-91/11.02.2021 г.

Мотиви относно: създаване на лабораторна мрежа за диагностика на COVID-19

12.02.2021

АНТИСПИН  кампания

14 ФЕВРУАРИ 

“Свети Валентин –Ден на влюбените“

Всяка година на 14 февруари по повод „Свети Валентин - ден на влюбените“ стартира втори етап от Национална  АНТИСПИН кампания.

Тя е една от четирите през годината и има за задача да информира обществото за мащабите на пандемията, пътищата на заразяване и начините за превенция на това заболяване. Целта е ограничаване разпространението на ХИВ- инфекцията чрез повишаване знанията за болестта, ранно откриване на серопозитивните и достъп до безплатната антиретровирусна терапия.

Настоящата кампания ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на СОVID-19, като РЗИ – Разград, планира през периода 12 - 19.02.2021 г. следните дейности:

1. Провеждане на дни на отворените врати за безплатно изследване за ХИВ чрез бърз тест за граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 9.00 до 14.00 часа.

Поканата изтегли от тук

2. Информационна кампания за начините на разпространение и предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН, съвместно с ученици от учебни заведения в гр. Разград и предоставяне на здравно-образователни материали.

Изтеглете целия текст от тук

12.02.2021

Отчет на извършените дейности за периода 05.02-11.02.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Закона за закрила на детето, лице на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

за повече информация….

08.02.2021

Национални времеви редици с информация до 07.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 07.02.2021 г. изтегли от тук

08.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

СТАРТИРА ВТОРА ФАЗА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ПЛАН В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ОТ ДНЕС 08.02.2021 Г. СТАРТИРА ВТОРА ФАЗА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ПЛАН В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ, ИМУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ COVID - 19 НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ,  ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ В ДОМОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

ДНЕС - 08.02.2021 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ИМУНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ОТ ЦНСТПЛФУ, ГР. ЦАР КАЛОЯН И ЦНСТПЛД, С. ХУМА. ВАКСИНАЦИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ОПЛ.

УТРЕ - 09.02.2021 Г. ЩЕ СТАРТИРА ИМУНИЗАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ ОБЛАСТ РАЗГРАД. ИМУНИЗАЦИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ /СИК/, РАЗКРИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МБАЛ – РАЗГРАД, МБАЛ – ИСПЕРИХ И МБАЛ – КУБРАТ.

ЖЕЛАНИЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ СА ИЗЯВИЛИ 519 ЛИЦА – УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И 378 ЛИЦА ОТ ДОМОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

ПРИКЛЮЧИ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА COVID – 19 С БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ ОБЛАСТ РАЗГРАД.      ИЗСЛЕДВАНИ СА ОБЩО 1069 ЛИЦА. ВСИЧКИ ЛИЦА С ОТРИЦАТЕЛНИ ЗА COVID – 19 РЕЗУЛТАТИ.

ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА ПУБЛИКУВАНА В МЕДИИТЕ ЗА ПОЧИНАЛА УЧИТЕЛКА СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19, РЗИ УВЕРЯВА, ЧЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ Е ДОСТОВЕРНА И НЕ ОТГОВАРЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. ДО МОМЕНТА - 08.02.2021 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ НЕ Е ИЗВЪРШВАНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19 НА НИТО ЕДИН УЧИТЕЛ, ТАКА ЧЕ НЯМА КАК ДА ИМА ПОЧИНАЛ СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ. ПОСОЧЕНОТО В ПУБЛИКАЦИЯТА ЛИЦЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ  Е УЧИТЕЛКА И Е ЖИВА И ЗДРАВА.

РЗИ - РАЗГРАД НАПОМНЯ, ЧЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПУБЛИКУВАНЕТО НА НЕВЕРНИ ДАННИ И ВСЯВАНЕ НА ПАНИКА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО Е НЕКОРЕКТНО И НЕЕТИЧНО И СЪЩО ПОДЛЕЖИ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

08.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2021 г. изтеглете

05.02.2021

Отчет на извършените дейности за периода 29.01-04.02.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

03.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Листовка и кратка характеристика на ваксината на Oxford UniversityAstraZeneca срещу COVID-19

02.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

EMA препоръча издаване на разрешение за употреба под условие за COVID-19 Vaccine AstraZeneca за предпазване от заболяване, причинено от коронавирус 2019 (COVID-19) при хора на възраст на и над 18 г. Това е третата COVID-19 ваксина, за която Европейската агенция по лекарствата дава препоръка за разрешение за употреба.

за повече информация….

Какво представлява ваксината COVID-19 Vaccine AstraZeneca и за какво се използва?

01.02.2021

Национални времеви редици с информация до 31.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 31.01.2021 г. изтегли от тук

29.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 22.01-28.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

2. Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.

3. Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г.

25.01.2021

Национални времеви редици с информация до 24.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 24.01.2021 г. изтегли от тук

22.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 15.01-21.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.01.2021

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
 3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

19.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (доп. ДВ бр. 107 от 18 декември 2020г.), Ви информирам следното:

за повече информация…

19.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради промяна в състава на медицинската комисия при ТП на НОИ гр. Разград и процедурата по избор на нов председател на комисията, е забавено представянето на медицинските експертни досиета на освидетелстваните след 07.12.2020 година лица.

По тази причина ще бъде забавено и извършването на заверка „влязло в сила“.

Информация за това, кога може да бъде заверено Вашето експертно решение с гриф „влязло в сила“ можете да получавате на тел. 084 611 133 – РКМЕ при Регионална здравна инспекция гр. Разград.

18.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Актуализирана Продуктова Информация  за Comirnaty COVID-19 vaccine

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча продуктовата информация на Comirnaty да се актуализира, за да се обясни, че всеки флакон съдържа 6 дози от ваксината.

Кратка характеристика на продукта и листовка изтегли от тук

18.01.2021

Национални времеви редици с информация до 17.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 17.01.2021 г. изтегли от тук

18.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-23/15.01.2021 г.

Мотиви

2. Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.

(За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.)

Предложение на ГДЗИ за поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г. извънредната епидемична обстановка

15.01.2021

Предстоящи дейности за ограничаването разпространението на COVID-19

Във връзка, с ограничаване разпространението на COVID-19 сред педагогическия персонал, учениците и децата посещаващи детски заведения, от 18.01.2021 г. РЗИ – Разград стартира кампания за изследване с бързи антигенни тестове на всички лица – педагогически персонал от училища, детски заведения и центрове на територията на област Разград.

15.01.2021

ВАЖНО

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

РЕИМУНИЗАЦИЯТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ СРЕЩУ КОВИД – 19 НА 29.12.2020 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД“ АД ГР. РАЗГРАД  НА 18.01.2021  ОТ 8,00 ДО 12,00 Ч., А ЗА ИМУНИЗИРАНИТЕ НА 30.12.2020 Г. НА  19.01.2021 Г. ОТ 8,00 Ч.

НОСЕНЕТО НА ЛИЧНА КАРТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

15.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Ръководство на потребителя изтегли от тук

15.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 08.01-14.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.01.2021

Нов информационен модул за ваксините срещу COVID-19 в правителствения интернет портал за борба с коронавируса

за повече информация….

11.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 10.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 10.01.2021 г. изтегли от тук

11.01.2021

ИНФОРМАЦИЯ

Листовка и кратка характеристика на ваксина срещу COVID-19 на MODERNA

08.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 01.01-07.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

08.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ ПРИКЛЮЧВА ПЪРВАТА ФАЗА НА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПРИОРИТЕТНАТА ИМУНИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ ВАКСИНИРАН ДА ПОДАДЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН 084/611-148 ИЛИ НА ИМЕЙЛ: rzi_razgrad@mbox.contact.bg ДО 14.01.2020 Г.

СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД ИМУНИЗАЦИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ.

07.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

EMA препоръчва издаване на разрешение за употреба под условие на ваксината COVID-19 Vaccine Moderna за предпазване от COVID-19 (заболяване, причинено от новия коронавирус 2019) при хора на възраст на и над 18 години. Това е втората ваксина срещу COVID-19, която ЕМА препоръчва за разрешаване за употреба.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) извърши задълбочена оценка на данните за качество, безопасност и ефикасност на ваксината и препоръча с консенсус да бъде издадено официално разрешение за употреба под условие от Европейската комисия. Това ще гарантира на гражданите на ЕС, че ваксината отговаря на стандартите на ЕС и въвежда защитни мерки, контролни механизми и задължения за подкрепа на имунизационните кампании в целия ЕС.

за повече информация….

Какво представлява ваксината COVID-19 Vaccine Moderna и за какво се използва?

06.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ

 Декларация за информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19 изтегли от тук

04.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

За определяне на лечебните заведения, в които могат да постъпят на работа медицински специалисти обучавани на места финансирани от държавата, по реда на Наредба 1 от 2015 г.

Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

04.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 03.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 03.01.2021 г. изтегли от тук

04.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г.

Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19

2. Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г.

Предложение на ГДЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки

29.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 27.12.2020 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 27.12.2020 г. изтегли от тук

18.12.2020

Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инжекционна дисперсия и РНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

Кратка характеристика на продукта

Листовка

ПРИЛОЖЕНИЕ I. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (ec.europa.eu)

23.12.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 2 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 3 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.

Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г. - отменена със Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.

Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г.

Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.

18.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото стартиране на Фаза I на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, Ви уведомяваме, че всички желаещи от медицинския персонал на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ - лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи, помощник-фармацевти и друг помощен персонал, които са пропуснали да заяват своето желание да бъдат имунизирани при първоначалното събиране на информация от РЗИ, могат да направят това на тел. 084/611 165 или 084/611 142.

18.12.2020

Отчет на извършените дейности за периода 11.12-17.12.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук