Регионална здравна инспекция 

Покана за представяне на оферти за компютърна и офис техника

Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ-Разград ID 9036267 от 19.11.2014 г.

Договор с изпълнител

Протокол №1/01.12.2014 г.

Публична покана - 9036267 - Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ-Разград.

Заповед

Документация

Техническа спецификация

Съобщение

Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване на санитарен автомобил за нуждите на РЗИ-Разград ID 9036170 от 18.11.2014 г.

Договор с изпълнител

Договор и изпълнител

Протокол №1/28.11.2014 г.

Публична покана - 9036170 - Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване на санитарен автомобил за нуждите на РЗИ-Разград.

Заповед

Документация

Техническа спецификация

Съобщение

Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ-Разград ID 9035715 от 07.11.2014 г.

Протокол №1/19.11.2014 г.

Публична покана - 9035715 - Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ-Разград. Прекратена

Заповед

Документация

Техническа спецификация

Съобщение


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РЗИ-Разград изтегли Архив!

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в РЗИ-Разград изтегли Архив!