Регионална здравна инспекция 

Заповеди

 

11.06.2020

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЯСЕНОВЕЦ

1. Заповед РД 01-42/11.06.2020 г.

15.05.2020

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЯСЕНОВЕЦ

1. Заповед РД 01-29/15.05.2020 г.