Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 629 795
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

04.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

01.03.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

01.03.2021

Национални времеви редици с информация до 28.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 28.02.2021 г. изтегли от тук

01.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г.

26.02.2021

Отчет на извършените дейности за периода 19.02-25.02.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

25.02.2021

СПРАВКА ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 изтегли от тук

ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД  изтегли от тук 

25.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ИМУНИЗИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ

Във връзка с множеството запитвания от граждани относно издаването на сертификат за ваксинация срещу COVID-19, Министерството на здравеопазването припомня:

Сертификат за имунизация срещу COVID-19 лицата могат да получат след приложена втора доза от ваксината.

Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Гражданите без електронен подпис могат да поискат своя сертификат от избрания от тях личен лекар или от ваксинационния пункт, в който е поставена ваксината.

Обръщаме внимание, че сертификатът за ваксинация няма подпис и печат, тъй като се генерира автоматично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби.

Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света.

24.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ

ДНЕС  24.02.2021 Г. НА ПОСЕЩЕНИЕ В ГР. РАЗГРАД БЕШЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДОЦ. ЕВГЕНИ ГРИГОРОВ.

НА ПРОВЕДЕНАТА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЗИ - РАЗГРАД СЕ РАЗГЛЕДА СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИМУНИЗИРАНЕ СРЕЩУ COVID – 19, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИЯ ИМУНИЗАЦИОНЕН ПЛАН, КАКТО И АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЗИ ЗА БЕЗОПАСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС. 

ОБСЪДИХА СЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИТИТЕ ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, СЪЗДАДЕНИТЕ ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ, КОИТО ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ВАКСИНАЦИЯ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ, КАКТО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЪЗДАВАНЕ НА ДЕНОНОЩЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ В ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ ПОСЕТИ ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ В РЗИ, КАКТО И ХЛАДИЛНАТА СТАЯ, В КОЯТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ВСИЧКИ БИОПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ, СЪГЛАСНО ИМУНИЗАЦИОННИ КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID – 19. ДОЦ. ЕВ. ГРИГОРОВ ОСТАНА УДОВЛЕТВОРЕН ОТ ВИДЯНОТО.

ПО - КЪСНО БЕ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ – РАЗГРАД“ АД ГР.РАЗГРАД, КЪДЕТО ДОЦ. ГРИГОРОВ СЕ СРЕЩА С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР Д-Р ЖЕКОВ И ЕКИПА В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ.

ОТ НАЧАЛОТО НА ИМУНИЗАЦИОННАТА КАМПАНИЯ СРЕЩУ COVID – 19  ДО МОМЕНТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД СА ИМУНИЗИРАНИ 2 215 ЛИЦА. ЗА 23.02.2021 ГОДИНА СА ИМУНИЗИРАНИ 261 ЛИЦА ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ И В КАБИНЕТИТЕ НА ОПЛ.

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЪРВА И ВТОРА ФАЗА. СЕГА АКТИВНО СЕ РАБОТИ ПО ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ФАЗА ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ ВАКСИНАЦИОНЕН ПЛАН СРЕЩУ COVID – 19.

ТАЗИ СЕДМИЦАТА Е РАЗДАДЕНА ВАКСИНА ЗА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19 НА ВСИЧКИ ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТТА. 

РЗИ – РАЗГРАД ПРИЗОВАВА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ЗЕЛЕНИТЕ КОРИДОРИ И ДА СПАЗВАТ ОБЯВЕНИТЕ ЗА ТОВА ЧАСОВЕ. 

СНИМКИ ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДОЦ. ЕВГЕНИ ГРИГОРОВ

24.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И НА АНГАЖИРАНИТЕ С ИЗБОРИТЕ В СТРАНАТА НА 04.04.2021 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 изтегли от тук

22.02.2021

Национални времеви редици с информация до 21.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 21.02.2021 г. изтегли от тук

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Във връзка, с възможност за ваксиниране срещу COVID-19 на лица, които не попадат в целевите групи и са изявили желание за имунизация и при наличие на ваксина срещу COVID-19 имунизациите ще се провеждат във временните имунизационни пунктове, разкрити  в лечебните заведения, както следва:

  • Временен имунизационен пункт в МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД, с работно време:

- В следобедните часове от 13.00 ч . до 17.00 ч. на работната седмица (от понеделник до петък);

- От 09.00 ч . до 17.00 ч. през почивните дни (събота и неделя) и празнични дни.

  • Временен имунизационен пункт в „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, с работно време:

 - От 08.00 ч. до 10.00 ч. във вторник, четвъртък и петък.

  • Временен имунизационен пункт в „МБАЛ - Исперих“ ЕООД, с работно време:

 - От 14.00 ч. до 18.00 ч. във вторник, сряда и четвъртък.

 Записване за имунизиране срещу COVID-19 за МБАЛ – Разград:  на телефон 084 614 214 и за МБАЛ – Кубрат: на телефон 084 873 223.

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Сертификатите от имунизации – COVID 19

Всеки български гражданин, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът за извършена ваксинация може  да се разпечата от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Сертификатите от имунизации могат да се свалят от:  https://my.his.bg/login

22.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Препоръка за приложение на втора доза от ваксина “COVID-19   Vaccine AstraZeneca“.

Във връзка, с провеждащата се масова ваксинация в страната срещу COVID-19 с ваксина “COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ Ви информирам, че по препоръка на Националния ваксинационен щаб втората доза с ваксината, следва да се прилага през 10 - та седмица от поставянето на първата доза. Препоръката се базира на наличните към момента данни, както в кратката характеристика на продукта, така и от проведени проучвания и установена по - висока ефективност на ваксината при прилагане на втората доза след по - дълък интервал.

Съгласно кратката характеристика на продукта ваксина “COVID-19 Vaccine AstraZeneca“, втората доза се прилага м/у 4 и 12 седмици след първата, което да се има предвид при невъзможност за спазване на препоръката.

19.02.2021

Отчет на извършените дейности за периода 12.02-18.02.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.02.2021

Министерство на здравеопазването обявява XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

за повече информация….

18.02.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-105/16.02.2021 г.

15.02.2021

Национални времеви редици с информация до 14.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 14.02.2021 г. изтегли от тук

12.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

oбръщам Ви внимание на заповед № РД-01-92/11.02.2021 г. за определените лечебни заведения, в които ще се открият временни имунизационни пунктове за осъществяване на имунизационната кампания срещу COVID-19.

Заповед № РД-01-92/11.02.2021 г.

12.02.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-91/11.02.2021 г.

Мотиви относно: създаване на лабораторна мрежа за диагностика на COVID-19

12.02.2021

АНТИСПИН  кампания

14 ФЕВРУАРИ 

“Свети Валентин –Ден на влюбените“

Всяка година на 14 февруари по повод „Свети Валентин - ден на влюбените“ стартира втори етап от Национална  АНТИСПИН кампания.

Тя е една от четирите през годината и има за задача да информира обществото за мащабите на пандемията, пътищата на заразяване и начините за превенция на това заболяване. Целта е ограничаване разпространението на ХИВ- инфекцията чрез повишаване знанията за болестта, ранно откриване на серопозитивните и достъп до безплатната антиретровирусна терапия.

Настоящата кампания ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на СОVID-19, като РЗИ – Разград, планира през периода 12 - 19.02.2021 г. следните дейности:

1. Провеждане на дни на отворените врати за безплатно изследване за ХИВ чрез бърз тест за граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 9.00 до 14.00 часа.

Поканата изтегли от тук

2. Информационна кампания за начините на разпространение и предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН, съвместно с ученици от учебни заведения в гр. Разград и предоставяне на здравно-образователни материали.

Изтеглете целия текст от тук

12.02.2021

Отчет на извършените дейности за периода 05.02-11.02.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Закона за закрила на детето, лице на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

за повече информация….

08.02.2021

Национални времеви редици с информация до 07.02.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 07.02.2021 г. изтегли от тук

08.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

СТАРТИРА ВТОРА ФАЗА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ПЛАН В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ОТ ДНЕС 08.02.2021 Г. СТАРТИРА ВТОРА ФАЗА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ПЛАН В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ, ИМУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ COVID - 19 НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ,  ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ В ДОМОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

ДНЕС - 08.02.2021 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ИМУНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ОТ ЦНСТПЛФУ, ГР. ЦАР КАЛОЯН И ЦНСТПЛД, С. ХУМА. ВАКСИНАЦИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ОПЛ.

УТРЕ - 09.02.2021 Г. ЩЕ СТАРТИРА ИМУНИЗАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ ОБЛАСТ РАЗГРАД. ИМУНИЗАЦИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ /СИК/, РАЗКРИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МБАЛ – РАЗГРАД, МБАЛ – ИСПЕРИХ И МБАЛ – КУБРАТ.

ЖЕЛАНИЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ СА ИЗЯВИЛИ 519 ЛИЦА – УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И 378 ЛИЦА ОТ ДОМОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

ПРИКЛЮЧИ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА COVID – 19 С БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ ОБЛАСТ РАЗГРАД.      ИЗСЛЕДВАНИ СА ОБЩО 1069 ЛИЦА. ВСИЧКИ ЛИЦА С ОТРИЦАТЕЛНИ ЗА COVID – 19 РЕЗУЛТАТИ.

ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА ПУБЛИКУВАНА В МЕДИИТЕ ЗА ПОЧИНАЛА УЧИТЕЛКА СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19, РЗИ УВЕРЯВА, ЧЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ Е ДОСТОВЕРНА И НЕ ОТГОВАРЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. ДО МОМЕНТА - 08.02.2021 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ НЕ Е ИЗВЪРШВАНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19 НА НИТО ЕДИН УЧИТЕЛ, ТАКА ЧЕ НЯМА КАК ДА ИМА ПОЧИНАЛ СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ. ПОСОЧЕНОТО В ПУБЛИКАЦИЯТА ЛИЦЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ  Е УЧИТЕЛКА И Е ЖИВА И ЗДРАВА.

РЗИ - РАЗГРАД НАПОМНЯ, ЧЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПУБЛИКУВАНЕТО НА НЕВЕРНИ ДАННИ И ВСЯВАНЕ НА ПАНИКА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО Е НЕКОРЕКТНО И НЕЕТИЧНО И СЪЩО ПОДЛЕЖИ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

08.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2021 г. изтеглете

05.02.2021

Отчет на извършените дейности за периода 29.01-04.02.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

03.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Листовка и кратка характеристика на ваксината на Oxford UniversityAstraZeneca срещу COVID-19

02.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

EMA препоръча издаване на разрешение за употреба под условие за COVID-19 Vaccine AstraZeneca за предпазване от заболяване, причинено от коронавирус 2019 (COVID-19) при хора на възраст на и над 18 г. Това е третата COVID-19 ваксина, за която Европейската агенция по лекарствата дава препоръка за разрешение за употреба.

за повече информация….

Какво представлява ваксината COVID-19 Vaccine AstraZeneca и за какво се използва?

01.02.2021

Национални времеви редици с информация до 31.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 31.01.2021 г. изтегли от тук

29.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 22.01-28.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

2. Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.

3. Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г.

25.01.2021

Национални времеви редици с информация до 24.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 24.01.2021 г. изтегли от тук

22.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 15.01-21.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.01.2021

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
  3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

19.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (доп. ДВ бр. 107 от 18 декември 2020г.), Ви информирам следното:

за повече информация…

19.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради промяна в състава на медицинската комисия при ТП на НОИ гр. Разград и процедурата по избор на нов председател на комисията, е забавено представянето на медицинските експертни досиета на освидетелстваните след 07.12.2020 година лица.

По тази причина ще бъде забавено и извършването на заверка „влязло в сила“.

Информация за това, кога може да бъде заверено Вашето експертно решение с гриф „влязло в сила“ можете да получавате на тел. 084 611 133 – РКМЕ при Регионална здравна инспекция гр. Разград.

18.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Актуализирана Продуктова Информация  за Comirnaty COVID-19 vaccine

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча продуктовата информация на Comirnaty да се актуализира, за да се обясни, че всеки флакон съдържа 6 дози от ваксината.

Кратка характеристика на продукта и листовка изтегли от тук

18.01.2021

Национални времеви редици с информация до 17.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 17.01.2021 г. изтегли от тук

18.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-23/15.01.2021 г.

Мотиви

2. Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.

(За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.)

Предложение на ГДЗИ за поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г. извънредната епидемична обстановка

15.01.2021

Предстоящи дейности за ограничаването разпространението на COVID-19

Във връзка, с ограничаване разпространението на COVID-19 сред педагогическия персонал, учениците и децата посещаващи детски заведения, от 18.01.2021 г. РЗИ – Разград стартира кампания за изследване с бързи антигенни тестове на всички лица – педагогически персонал от училища, детски заведения и центрове на територията на област Разград.

15.01.2021

ВАЖНО

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

РЕИМУНИЗАЦИЯТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ СРЕЩУ КОВИД – 19 НА 29.12.2020 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД“ АД ГР. РАЗГРАД  НА 18.01.2021  ОТ 8,00 ДО 12,00 Ч., А ЗА ИМУНИЗИРАНИТЕ НА 30.12.2020 Г. НА  19.01.2021 Г. ОТ 8,00 Ч.

НОСЕНЕТО НА ЛИЧНА КАРТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

15.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Ръководство на потребителя изтегли от тук

15.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 08.01-14.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.01.2021

Нов информационен модул за ваксините срещу COVID-19 в правителствения интернет портал за борба с коронавируса

за повече информация….

11.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 10.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 10.01.2021 г. изтегли от тук

11.01.2021

ИНФОРМАЦИЯ

Листовка и кратка характеристика на ваксина срещу COVID-19 на MODERNA

08.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 01.01-07.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

08.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ ПРИКЛЮЧВА ПЪРВАТА ФАЗА НА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПРИОРИТЕТНАТА ИМУНИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ ВАКСИНИРАН ДА ПОДАДЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН 084/611-148 ИЛИ НА ИМЕЙЛ: rzi_razgrad@mbox.contact.bg ДО 14.01.2020 Г.

СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД ИМУНИЗАЦИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ.

07.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

EMA препоръчва издаване на разрешение за употреба под условие на ваксината COVID-19 Vaccine Moderna за предпазване от COVID-19 (заболяване, причинено от новия коронавирус 2019) при хора на възраст на и над 18 години. Това е втората ваксина срещу COVID-19, която ЕМА препоръчва за разрешаване за употреба.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) извърши задълбочена оценка на данните за качество, безопасност и ефикасност на ваксината и препоръча с консенсус да бъде издадено официално разрешение за употреба под условие от Европейската комисия. Това ще гарантира на гражданите на ЕС, че ваксината отговаря на стандартите на ЕС и въвежда защитни мерки, контролни механизми и задължения за подкрепа на имунизационните кампании в целия ЕС.

за повече информация….

Какво представлява ваксината COVID-19 Vaccine Moderna и за какво се използва?

06.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ

 Декларация за информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19 изтегли от тук

04.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

За определяне на лечебните заведения, в които могат да постъпят на работа медицински специалисти обучавани на места финансирани от държавата, по реда на Наредба 1 от 2015 г.

Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

04.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 03.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 03.01.2021 г. изтегли от тук

04.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г.

Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19

2. Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г.

Предложение на ГДЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки

29.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 27.12.2020 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 27.12.2020 г. изтегли от тук

18.12.2020

Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инжекционна дисперсия и РНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

Кратка характеристика на продукта

Листовка

ПРИЛОЖЕНИЕ I. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (ec.europa.eu)

23.12.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 2 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 3 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.

Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г. - отменена със Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.

Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г.

Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.

18.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото стартиране на Фаза I на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, Ви уведомяваме, че всички желаещи от медицинския персонал на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ - лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи, помощник-фармацевти и друг помощен персонал, които са пропуснали да заяват своето желание да бъдат имунизирани при първоначалното събиране на информация от РЗИ, могат да направят това на тел. 084/611 165 или 084/611 142.

18.12.2020

Отчет на извършените дейности за периода 11.12-17.12.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

Новини - Архив 2020

Новини - Архив 2018 и 2019

Новини - Архив 2017

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

ИНФОРМАЦИЯАнтикорупция


Картинка антикорупция
Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел: 084 611 151

Национален телефон
0700 10 323