Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 629 795
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

25.11.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Информация за инсталиране в учебните кабинети на UV – С бактерицидни лампи

за повече информация….

Информация за използването на въздухопречиствател в класни стаи

за повече информация….

24.11.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

Информационен бюлетин за безопасност при работа с кислород и кислородни инсталации

24.11.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в сайта на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ е публикувано фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания. /Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания (ДВ, бр. 83 от 2019 г.)/

за повече информация….

20.11.2020

Отчет на извършените дейности за периода 13.11-19.11.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.11.2020

19 ноември 2020 г. ,  Международен ден без тютюнопушене

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември, като тази година ще протече  под мотото: „Да спечелим заедно: един ден без цигари!“

Министерство на здравеопазването призовава, на този ден всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на семейството и близките си.

В РЗИ – Разград функционира кабинет за консултиранe и отказване от тютюнопушенето, където през цялата година всеки пушач може да получи подкрепа и безплатна консултация по проблема.

РЗИ - Разград ще се включи в инициативата на Коалиция за живот без тютюнев дим „Да спечелим заедно: един ден без цигари!“, чрез излъчване на видеопокази на тематични филми и презентации във фоайето на РЗИ Разград;

Предоставената от Сдружение „България без дим“ брошура „От нас зависи: Да защитим правата си!“ ще бъде разпространена както на хартиен носител, така и в електронен формат.

Изтеглете целия текст от тук

16.11.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-655/13.11.2020 г.

13.11.2020

Отчет на извършените дейности за периода 06.11-12.11.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Възможност за връчването на предписания на поставените под карантина/домашна изолация лица по електронен път

Можете да заявите получаване на предписание във връзка с COVID-19 (за карантина или домашна изолация) по електронен път по следните начини:

         1. Ако разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), можете да заявите получаването на предписанието по електронна поща
         - като изпратите декларация по образец на електронна поща
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
         - или чрез системата за сигурно електронно връчване ССЕВ (edelivery.egov.bg/Account/Login) като създадете ново съобщение за връчване с получател Регионална здравна инспекция – Разград и добавите попълнена декларация по образец. Ако нямате регистрация в ССЕВ, можете да се регистрирате като физическо лице.

         2. Ако не разполагате с КЕП, можете да ползвате безплатен облачен или мобилен КЕП, който може да се получи през интернет без да е необходимо физическо присъствие в офис на доставчика. Можете да получите такъв от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД за период от един месец като подписването се извършва в платформите на тези дружества - https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com

         След като получите предписанието по електронна поща или в ССЕВ, го подписвате електронно на декларатор и го изпращате обратно на електронна поща rzi_razgrad@mbox.contact.bg или чрез ССЕВ.

12.11.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-651/11.11.2020 г.

10.11.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-637/06.11.2020 г.

06.11.2020

Отчет на извършените дейности за периода 30.10-05.11.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

03.11.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ

Заповед РД-19-7/29.10.2020 г., за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2021 г.

02.11.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

1. Заповед РД-01-87/02.11.2020 г. за МБАЛ "Св. Иван Рилски-Разград" - АД гр. Разград

2. Заповед РД-01-88/02.11.2020 г. за "МБАЛ- Исперих" - ЕООД гр. Исперих

3. Заповед РД-01-89/02.11.2020 г. за "МБАЛ- Кубрат" - ЕООД гр. Кубрат

30.10.2020

Отчет на извършените дейности за периода 23.10-29.10.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.10.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-626/27.10.2020 г.

26.10.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

1. Заповед РД-01-81/26.10.2020 г. за МБАЛ "Св. Иван Рилски-Разград" - АД гр. Разград

2. Заповед РД-01-82/26.10.2020 г. за "МБАЛ- Исперих" - ЕООД гр. Исперих

3. Заповед РД-01-83/26.10.2020 г. за "МБАЛ- Кубрат" - ЕООД гр. Кубрат

26.10.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 25.10.2020 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 25.10.2020 г. изтегли от тук

26.10.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-619/23.10.2020 г.

23.10.2020

Отчет на извършените дейности за периода 16.10-22.10.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.10.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-611/22.10.2020 г.

2. Заповед РД 01-610/22.10.2020 г.

22.10.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-609/21.10.2020 г.

16.10.2020

Отчет на извършените дейности за периода 09.10-15.10.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

15.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 15.10.2020 г. стартира Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), или Информационна база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получат издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработка на документите си на адрес:

https://ibd.mh.government.bg/

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП  и на следния адрес:

https://ibd.mh.government.bg/Account/Login

За граждани и освидетелствани лица, адресът е:

https://ibd.mh.government.bg

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. И тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Ръководство на лекар от ЛКК за работа с ИСКМЕ от тук

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с ИСКМЕ от тук

Ръководство на ТЕЛК за работа с ИСКМЕ от тук

09.10.2020

Отчет на извършените дейности за периода 02.10-08.10.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.10.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ПСИХИАТРИЯ И ПЕДИАТРИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме Ви становище на НЕЛК по отношение на медицинската експертиза на лицата до 18 г. възраст

за повече информация….

08.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза.

Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/ преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/ преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза изтегли от тук

Във връзка с въвеждането на Информационната база данни (ИБД), регламентирана с Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, Ви информирам, че е създадена тестова среда на ИДБ на следния адрес:

https://test-ibd.mh.government.bg/account/login (вход с КЕП)

 

07.10.2020

Стартира второ национално проучване на факторите на риска за здравето в рамките на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.

 

 

Национално проучване на факторите на риска за здравето, организирано от Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), ще се проведе през месеците септември, октомври и ноември 2020 г. на територията на цялата страна, в това число и в Разградска област.

Проучването се провежда за втори път в изпълнение на дейностите предвидени в  Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. Такова проучване се проведе и при стартиране на Програмата през 2014 г.

Участието на всички лица в проучването е доброволно, за което възрастните над 20 години попълват информирано съгласие, а за децата - техните родители.

РЗИ-Разград се обръща с молба за оказване на съдействие от гражданите, попаднали в извадката при попълване на анкетните карти.

Информацията, събрана чрез това Национално проучване, е поверителна. Тя ще се обработва на законово основание, в изпълнение на нормативни задължения на Националният център по обществено здраве и анализи.

По време на проучването ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки, в условията на COVID-19.

Изтеглете целия текст от тук

07.10.2020

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г.

От 15.09. до 15.11.2020 година се провежда кампания

по силанизиране на зъбките на деца от 5  до 8 години

От 15.09.2020 г. в Разградска област стартира тазгодишната кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години. Предназначението на силантите е да предпазят зъбките на децата в първите години след пробива,  когато са недостатъчно устойчиви на влиянието на храната и бактериите, а децата все още не могат да се справят добре с четката и пастата.

Изтеглете целия текст от тук

06.10.2020

С ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ МЕДИЦИ

Колеги, в името на живота и здравето на хората, спрете да ги провокирате да не спазват правилата

Изтеглете целия текст от тук

02.10.2020

Отчет на извършените дейности за периода 25.09-01.10.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.09.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-549/30.09.2020 г.

2. Заповед РД 01-548/30.09.2020 г.

3. Заповед РД 01-547/30.09.2020 г.

25.09.2020

Отчет на извършените дейности за периода 18.09-24.09.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.09.2020

Кратък образователен филм „Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“ показва по достъпен и ангажиращ вниманието на децата начин как да се предпазват от вируси

https://www.youtube.com/watch?v=ASZSA69Hc_0&feature=youtu.be

23.09.2020

25.СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

 

 

Европейският ден на спорта в училище се отбелязва в България за шеста поредна година. Инициативата е част от Европейската седмица на спорта, а координатор на кампанията за България е сдружение “БГ Бъди активен“. И през 2020 година, въпреки ситуацията с разпространението на COVID19, в десетки страни отново  ще се проведе Европейският ден на спорта в училище

РЗИ- Разград за поредна година подкрепя инициативите на сдружение БГ „Бъди активен“, чиято цел е промоция на укрепващата здравето двигателна активност, в съответствие с дейностите залегнали в Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.

По повод Европейският ден на спорта в училище, РЗИ - Разград и Начално училище „Васил Левски“, гр. Лозница организират на 25.09.2020 г. (петък) от 11.30 часа спортни игри на открито с участието на ученици от IV клас .

Изтеглете целия текст от тук

23.09.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Въпроси и отговори (изтегли от тук)

18.09.2020

Отчет на извършените дейности за периода 11.09-17.09.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.09.2020

Европейска седмица на мобилността - 16 -22 септември 2020 г.

Регионална здравна инспекция – Разград се присъединява към кампанията Дни на безопасността на пътя (ROADPOL SAFETY DAYS) в периода 16-22 септември 2020 г., когато по традиция е и Европейската седмица на мобилността.  В България 16 септември е обявен за Ден без загинали на пътя, а тази година мотото е „Остани жив! Пази живота!”.
Организаторите на инициативата от ROADPOL и всички партньори, които я подкрепят, се обединяват около позицията, че отговорността за жертвите на пътя е на всички и всеки трябва да прояви внимание, за да защити себе си и другите от инциденти и злополуки. Всеки може да се включи със свои активности и да се присъедини към инициативата за по-добра безопасност на пътя със свое събитие на интернет страницата на проекта
www.roadpolsafetydays.eu.

В рамките на Дните на безопасността експерти от РЗИ ще предоставят в детските и учебни заведения информационни материали:

флаер „За вас, водачи! За вас, пешеходци!“ (изтегли от тук)

дипляни „Как да опазим децата на пътя?“ (изтегли от тук)

дипляни „Училище за родители. Да знаем как да опазим живота и здравето на децата“ (изтегли от тук)

11.09.2020

Отчет на извършените дейности за периода 04.09-10.09.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.09.2020

Отчет на извършените дейности за периода 28.08-03.09.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.09.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-487/31.08.2020 г.

2. Заповед РД 01-488/31.08.2020 г.

3. Заповед РД 01-489/31.08.2020 г.

28.08.2020

Отчет на извършените дейности за периода 21.08-27.08.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

21.08.2020

Отчет на извършените дейности за периода 14.08-20.08.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.08.2020

Отчет на извършените дейности за периода 07.08-13.08.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.08.2020

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в сайта на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ са публикувани новите фармако-терапевтични ръководства. / НАРЕДБА № 6 от 23 юли 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания, обн. в ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г./

за повече информация….

11.08.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-459/11.08.2020 г. / отменя заповед № РД-01-448 от 31.07.2020 г./

07.08.2020

Отчет на извършените дейности за периода 31.07-06.08.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.08.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-452/04.08.2020 г. / отменя заповед № РД-01-447 от 31.07.2020 г./

04.08.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-448/31.07.2020 г.

2. Заповед РД 01-447/31.07.2020 г.

3. Заповед РД 01-446/31.07.2020 г.

03.08.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Бланка - План за биопродукти от тук

31.07.2020

Световната седмица на кърменето - 1 до 7 август 2020 г.

От 1 до 7 август 2020 г. за 28-ти пореден път се отбелязва Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето.

Мотото на световната кампания през тази година е: „Подкрепяме кърменето за по-здрава планета“ и отразява фокуса на кампанията – въздействието на храненето на бебетата върху околната среда и изменението на климата и върху необходимостта от защита, насърчаване и подкрепа на кърменето за здравето на планетата и нейните хора. Темата е съобразена със съответната тематичната зона 3 на 17-те Глобални цели за устойчиво развитие, поставени от световните лидери през 2015 г., подчертаваща връзките между кърменето и околната среда/изменението на климата.

Изтеглете целия текст от тук

31.07.2020

Отчет на извършените дейности за периода 24.07-30.07.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.07.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 31.07.2020 г. до 31.08.2020 г.,

1. Заповед РД 01-443/30.07.2020 г. / отменя заповед № РД-01-438 от 27.07.2020 г./

29.07.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в сайта на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ са публикувани новите фармако-терапевтични ръководства

за повече информация….

28.07.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въвеждане на временна забрана за влизане на територията на РБ, считано от 28.07.2020 г. до 31.07.2020 г.,

1. Заповед РД 01-438/27.07.2020 г. / отменя заповед № РД-01-405 от 15.07.2020 г./

24.07.2020

Отчет на извършените дейности за периода 17.07-23.07.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.07.2020

Отчет на извършените дейности за периода 10.07-16.07.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.07.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-405/15.07.2020 г.

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-405-15.07.2020 г.

2. Заповед РД 01-403/15.07.2020 г.

3. Заповед РД 01-402/15.07.2020 г.

10.07.2020

Отчет на извършените дейности за периода 03.07-09.07.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.07.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г.

03.07.2020

Отчет на извършените дейности за периода 26.06-02.07.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.07.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-372/30.06.2020 г. /отменя заповед РД 01-347/19.06.2020 г./

2. Заповед РД 01-370/30.06.2020 г. /отменя заповед РД 01-354/22.06.2020 г./

3. Заповед РД 01-369/30.06.2020 г. /отменя заповед РД 01-353/22.06.2020 г./

29.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), обн. в ДВ брой 54 от 16.06.2020 г., се дава възможност на лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и рехабилитатори да учредяват лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за здравни грижи - организира се и се осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област;

б) групова практика за здравни грижи - осъществява се от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри, и/или акушерки, и/или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област.

Видовете дейности, които могат да се извършват в амбулаториите за здравни грижи, се определят в Наредба № 1/08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Съгласно Закона, лицата, регистрирали амбулатория за здравни грижи, може да наемат и други лица, съобразно нуждите и обема на дейност на практиката. Практиките за здравни грижи може да извършват дейностите и в дома на пациента, когато състоянието на пациента налага това.

Амбулатория за здравни грижи се регистрира по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. Заявлението за регистрация, ведно с изискуемите по закон документи, се подават в РЗИ – гр. Разград.

26.06.2020

Отчет на извършените дейности за периода 19.06-26.06.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на разположение в Регионална здравна инспекция гр. Разград е „План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински кадри през 2020/2021 г.”, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия София.

Разписанието, заедно с образци на заявленията за различните видове обучения, както и указания за попълването им може да изтеглите от сайта на Военномедицинска академия: https://www.vma.bg/

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ изтегли от тук

23.06.2020

Наградени бяха участниците в конкурс на тема:

„Проблемът с тютюнопушенето през очите на децата“

 

На 19.06.2020 г. бяха връчени наградите на участниците в конкурс за приказка и рисунка на тема: „Проблемът с тютюнопушенето през очите на децата“. Същият беше организиран по повод 31 май -Световният ден без тютюн от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - гр. Разград. В регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ бяха изложени творбите на участниците, разпределени в две възрастови групи (1-4 клас и 5-7 клас). В произведенията си децата бяха илюстровали с езика на словото и четката своята негативна нагласа към тютюнопушенето и последствията от него не само за здравето на хората, а и за вредните въздействия върху природата.  В конкурса се включиха над 40 деца от 1 до 7 клас. Всяка от категориите беше оценена от жури.

Като партньори в дейностите насочени към превенция на тютюнопушенето и зависимостите сред младите хора, представители на РЗИ-Разград участваха в журито за оценяване на младите художници. На церемонията по награждаването най-талантливите участници във всяка категория и възрастова група бяха наградени от заместник –кмета  г-жа Милена Орешкова.

РЗИ- Разград присъди специалната награда за рисунка на Симона Занкова на 9 години,  възпитаничка на  ЦПЛР – ЦРД – Школа по изобразително изкуство.

РЗИ- Разград благодари за активното участие на малките творци и им пожелава здраве,   още много творчески успехи и безгрижно лято.

Снимки от събитието изтегли от тук

23.06.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-354/22.06.2020 г.

2. Заповед РД 01-353/22.06.2020 г.

22.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Срокът на решенията, издадени от ТЕЛК, ще бъде удължен до 30.09.2020 г

Срокът на валидност на всички ТЕЛК-решения ще бъде удължен до 30.09.2020 г. По този начин ще се избегне струпването на много хора на едно място и ще бъде намален рискът от заразяване с COVID-19. За целта гражданите ще имат на разположение допълнително време, в рамките на което да набавят необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.

Изтеглете целия текст от тук

19.06.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-347/19.06.2020 г.

19.06.2020

Отчет на извършените дейности за периода 12.06-18.06.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.06.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-341/17.06.2020 г.

16.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на разположение в Регионална здравна инспекция гр. Разград е План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2021 г.

Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Във всяка заявка трябва да бъде посочен телефон за обратна връзка с кандидата. Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.

Моля да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

При планиране на участие в курсовете и след съобразяване с необходимите изисквания, изпратете поименни предложения по образци №1 и 2, както и попълнените форми на заявки №3, 4 и 5. Заявка №5 се попълва само от специализанти.

Заявки могат да бъдат подавани и на електронен адрес: mfsdo@medfac.mu-sofiq.bg

Вашите предложения може да изпратите в срок до 15.09.2020 г. в Медицински университет – София, Медицински факултет – деканат, отдел СДО, адрес: гр. София, бул. „Св. Г. Софийски“ №1.

План-разписанието за 2021 г. може да бъде разгледано и онлайн на интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация можете да получите на електронния адрес на Медицински факултет – София - medfac.mu-sofia.bg. и на тел. 02/952 02 80.

15.06.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-338/13.06.2020 г.

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.

Appendix No 1 to order RD-01-338/13.06.2020

2. Заповед РД 01-337/13.06.2020 г.

3. Заповед РД 01-333/12.06.2020 г.

4. Заповед РД 01-331/12.06.2020 г.

12.06.2020

Отчет на извършените дейности за периода 05.06-11.06.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.06.2020

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЯСЕНОВЕЦ

1. Заповед РД 01-42/11.06.2020 г.

05.06.2020

Отчет на извършените дейности за периода 29.05-04.06.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.06.2020

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-314/04.06.2020 г.

04.06.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-302/03.06.2020 г.

2. Заповед РД 01-289/02.06.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.)

02.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Във връзка със заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че издадените предписания за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020  до 31.05.2020 включително, от държави-членки на Европейския съюз извън посочените в т.5 и от Република Сърбия и Република Северна Македония, и при които причината за поставянето под карантина не е осъществен контакт с лица, болно от  COVID-19 са отменени със заповед на директорите  на съответните РЗИ от чиито гранични пунктове са влезли лицата.

Заповедите са публикувани на сайтовете на съответните Регионални здравни инспекции.

02.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Заповед РД 01-288/01.06.2020 г.

Във връзка със заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че издадените предписания за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020  до 31.05.2020 включително, от държави-членки на Европейския съюз извън посочените в т.5 и от Република Сърбия и Република Северна Македония, и при които причината за поставянето под карантина не е осъществен контакт с лица, болно от  COVID-19 ще бъдат отменени със заповед на директора на РЗИ след получаване на официална информация за страните от които са влезли лицата.

01.06.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед РД 01-287/30.05.2020 г.

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения... от тук

2. Заповед РД 01-285/29.05.2020 г.

3. Заповед РД 01-284/29.05.2020 г.

29.05.2020

31 май Световен ден без тютюн

 

На 31 май всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

Темата, определена от СЗО през 2020 година е „Да говорим открито за последствията от тютюна!”. Фокусът на посланието е насочен към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора. Темата е неразривно свързана с вируса Covid-19, както и с тревожната тенденция, че все повече млади хора стават пушачи. Особено чувствителни и уязвими са младежите между 13 и 17 години, които могат да се превърнат в потенциалното ново поколение, потребители на тютюневи изделия.

По повод 31 май – Световния ден без тютюн, Министерство на здравеопазването, в рамките на своите правомощия, си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности, насочени към младите хора, чрез възможностите на интернет пространството. Във връзка с темата Министерство на здравеопазването организира конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост.

 Регламент за участие в конкурс на МЗ изтегли от тук.

Повече информация, ще бъде публикувана и на интернет страницата на  Министерство на здравеопазването.

На регионално ниво инициативите по повод  31 май – Световния ден без тютюн  ще бъдат организирани под надслов:  „Младите хора и бъдещето на зависимостта“ и също чрез възможностите на интернет пространството.

Във връзка с това Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център-Разград обяви конкурс за приказка и рисунка на тема: „Проблемът с тютюнопушенето през очите на децата“. Участниците са разпределени в две възрастови групи : 1-4 клас и 5-7 клас , с индивидуално представяне в конкурса.

Регламент за участие в конкурса изтегли от тук

Плакат изтегли от тук

Жури от  представители на РЗИ- Разград и ПИЦ- Разград ще разгледа творбите, като участниците ще бъдат отличени с грамоти и награди.

Предоставени материали от Министерството на здравеопазването:

 1. https://drive.google.com/file/d/14Xhiok7IyevDDFbjPsl7aNugAoS_xIsk/view?fbclid=IwAR3SpFdHgRsilS5Pwb-NRE8XG4Mog-KLJEh5zi1pnX2xdQqjdkcUAo9KgAghttps://www.google.bg
 2. E-cigarettes.pdf
 3. OnScreen.pdf
 4. Covid-19.pdf

29.05.2020

Отчет на извършените дейности за периода 22.05-28.05.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

1. Сведение за имунизации изтегли

2. Отчет ваксини изтегли

26.05.2020

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЯСЕНОВЕЦ

1. Заповед РД 01-33/26.05.2020 г.

22.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Заповед РД 01-274/21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Приложение № 1 към Заповед РД 01-174 от 21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

22.05.2020

Отчет на извършените дейности за периода 15.05-21.05.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г.

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

20.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

1. Заповед РД 01-271/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

15.05.2020

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЯСЕНОВЕЦ

1. Заповед РД 01-29/15.05.2020 г.

15.05.2020

 

17 май  2020 г.  - Международен  ден за съпричастност

със засегнатите от ХИВ/СПИН.

 

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ, който традиционно се отбелязва в третата неделя на месец май, тази година преминава под мотото „ХИВ – помним, действаме, продължаваме”.

Изтеглете целия текст от тук

15.05.2020

Отчет на извършените дейности за периода 08.05-14.05.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.05.2020

Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни 2020 г.:

1. Заповед РД 01-265/14.05.2020 г.

2. Заповед РД 01-264/14.05.2020 г.

3. Заповед РД 01-263/14.05.2020 г.

4. Заповед РД 01-262/14.05.2020 г.

13.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИИТЕ

  

ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЕЛИ ОТ COVID-19,  ПУБЛИКУВАНА  ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ, ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ЕДИНСТВЕНО И САМО ОТ ОБЛАСТНИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ НА СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. РАЗГРАД.

12.05.2020

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Модул 1: Капков път / Предпазни мерки:

https://vimeo.com/409028851/b371873766

Модул 2: Въздушен път / Предпазни мерки:

https://vimeo.com/409039246/a04c30c8a6

Субтитрите могат да бъдат активирани, като кликнете върху бутона CC в долния десен ъгъл на видео екрана - от падащото меню, изберете българската опция.

12.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID -19 В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ЗА 12.05.2020 Г.

ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШНА КАРАНТИНА ЗА 14 ДНИ СА ПОСТАВЕНИ 719 ЛИЦА, ЗАВЪРНАЛИ СЕ ОТ СТРАНИ, ЕНДЕМИЧНИ ЗА КОРОНАВИРУС.

ОТ НАЧАЛОТО НА ПАНДЕМИЯТА ДО 12.05.2020 Г. СА РЕГИСТРИРАНИ 4 ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАЯ НА COVID-19 (1-МЪЖ И 3-ЖЕНИ) ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ.

МЪЖЪТ Е НА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ В УМБАЛ “МЕДИКА-РУСЕ“ ГР. РУСЕ.

ТРИТЕ ЖЕНИ СА ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 28-ДНЕВНА ДОМАШНА КАРАНТИНА.

12.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

1. Заповед РД 01-259/11.05.2020 г. , с която се позволява провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина

08.05.2020

Отчет на извършените дейности за периода 01.05-07.05.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ С ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ НА ОТКРИТО (ГРАДИНИ, ТЕРАСИ И ДР.)

1. Заповед РД 01-250/ 05.05.2020 г.

2. Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./ по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID 19.... от тук

04.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА РЕСТОРАНТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ, ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ И КАФЕ СЛАДКАРНИЦИ

1. Заповед РД 01-249/ 03.05.2020 г.

30.04.2020

Отчет на извършените дейности за периода 24.04-30.04.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Здравният министър издаде заповед за отваряне на градските паркове и градини

1. Заповед РД 01-239/26.04.2020 г.

24.04.2020

Отчет на извършените дейности за периода 17.04-23.04.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.04.2020

Отчет на извършените дейности за периода 10.04-16.04.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.04.2020

Отчет на извършените дейности за периода 03.04-09.04.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 и обявеното в страната извънредно положение, Ви уведомяваме:

- експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, при които срокът на инвалидност изтича по време на обявеното извънредно положение, продължават действието си два месеца след неговата отмяна;

 - в случаите, когато представената медицинска документация е достатъчна и не е необходимо извършването на клиничен преглед или назначаването на допълнителни изследвания и консултации, ТЕЛК могат да вземат решение за определяне процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане само по документи, без преглед на лицата. ТЕЛК ще уведомяват своевременно лицата за това с писмо с известие за доставяне.

При нужда от допълнителна информация и въпроси, свързани с медицинската експертиза, може да звъните на следните телефони:

РЗИ – Разград

– д-р Янка Николова, директор на дирекция „Медицински дейности“ тел. 084 611 138;

 • Таня Имперова – главен специалист РКМЕ – тел. 084 611 133;
 • Виолета Димитрова – главен специалист РКМЕ – тел. 084 611 133.

ТЕЛК при МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград

 • сл. тел. 0893057418.

ТЕЛК при „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат

 • Елена Йотова - технически секретар – тел. 0848 722 20;
Иванка Тодорова – технически секретар - тел. 0848 700 20

07.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Здравният министър издаде заповед:

1. Заповед РД 01-184/06.04.2020 г.

2. Заповед РД 01-183/06.04.2020 г.

07.04.2020

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Уважаеми потребители на административни услуги, предоставяме Ви актуализирана информация във връзка със Системата за сигурно електронно връчване като част от допълнителните мерки свързани с работата на администрацията публикувани на 17.03.2020 г.

Изтеглете от тук

07.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 07.04.2020 г. са съобщени 2 заболели лица от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 6,40%00.

06.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Поставяне под карантина на водачите на тежкотоварни автомобили, поради COVID-19

Изтегли от тук

06.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 06.04.2020 г. са съобщени 2 заболели лица от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 6,40%00. От началото на седмицата заболяемостта е 19,21%00.

03.04.2020

Отчет на извършените дейности за периода 27.03-02.04.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

03.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 03.04.2020 г. не са съобщени случаи на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение. От началото на седмицата заболяемостта е 12,81%00.

02.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 02.04.2020 г. са съобщени 2 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 6,40%00. От началото на седмицата заболяемостта е 12,81%00.

01.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Писмо от здравният министър, относно препоръка за носене на лични предпазни средства

Изтеглете от тук

01.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID-19

01.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 01.04.2020 г. не са съобщавани заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение. От началото на седмицата заболяемостта е 6,40%00.

31.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 31.03.2020 г. са съобщени 2 случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 6,40%00.

30.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 30.03.2020 г. няма съобщени случаи на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение. За седмицата заболяемостта е 19,21%00.

27.03.2020

Отчет на извършените дейности за периода 20.03-26.03.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 27.03.2020 г. са съобщени 2 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 6,40%00. От началото на седмицата заболяемостта е 19,21%00.

26.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Здравният министър издаде заповед:

1. Заповед РД 01-153/25.03.2020 г.

2. Заповед РД 01-154/26.03.2020 г.

26.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 26.03.2020 г. са съобщени 2 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 6,40%00. От началото на седмицата заболяемостта е 12,81%00.

26.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ИНФОРМАЦИОНЕН  МАТЕРИАЛ ЗА COVID-19 от тук

25.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

В Министерство на здравеопазването са постъпили многобройни сигнали от граждани и медии, пътуващи до основните пътища на страната, в които се съобщава за невъзможност при необходимост от ползване на санитарните възли на бензиностанциите в страната.

Изтеглете целия текст от тук

25.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 25.03.2020 г. е съобщен 1 нов случай на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 3,20%00. От началото на седмицата заболяемостта е 6,40%00.

24.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 24.03.2020 г. е съобщен 1 нов случай на заболял от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 3,20%00.

23.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 23.03.2020 г. са съобщени 6 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 54,43%00. От началото на седмицата заболяемостта е 54,43%00.

23.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Здравният министър издаде заповед:

1. Заповед РД 01-144/22.03.2020 г.

2. Заповед РД 01-145/22.03.2020 г.

20.03.2020

Отчет на извършените дейности за периода 13.03-19.03.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 20.03.2020 г. са съобщени 2 нови случая на заболяли от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 6,40%00. От началото на седмицата заболяемостта е 35,22%00.

19.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

1. Заповед РД 01-139/19.03.2020 г.

19.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 19.03.2020 г. е съобщен 1 нов случай на заболял от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 3,20%00. От началото на седмицата заболяемостта е 28,82%00.

18.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Допълнителни мерки за ограничаване разпространението на новият Коронавирус на работното място

Изтеглете от тук

18.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 18.03.2020 г. са съобщени 5 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 16,01%00. От началото на седмицата заболяемостта е 25,62%00.

17.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Здравният министър издаде заповед, касаеща поставянето под карантина

1. Заповед РД 01-130/17.03.2020 г.

2. Заповед РД 01-131/17.03.2020 г.

17.03.2020

ПРЕПОРЪКИ

1. Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели от COVID-19

2. Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки СЗО

17.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РД-01-129/16.03.2020 г. изтегли

17.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 17.03.2020 г. са съобщени 3 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 9,61%00

17.03.2020

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Уважаеми потребители на административни услуги, Уведомяваме Ви, че Регионална здравна инспекция гр. Разград продължава да предоставя административни услуги на граждани в Центъра за административно обслужване (ЦАО) в рамките на установеното за инспекцията работно време при спазване на препоръчаните противоепидемични мерки.

В РЗИ-Разград са осигурени възможности за предоставянето на дистанционни административни услуги:

Изтеглете от тук

16.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Коригирана заповед на здравният министър, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р България

Изтеглете заповедта от тук

16.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 16.03.2020 г. са съобщени 2 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 6,40%00. От началото на седмицата заболяемостта е 105,67%00.

13.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Здравният министър издаде заповед, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р България

Изтеглете заповедта от тук

13.03.2020

Отчет на извършените дейности за периода 06.03-12.03.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 13.03.2020 г. са съобщени 8 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 25,62%00. От началото на седмицата заболяемостта е 99,26%00.

12.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 12.03.2020 г. e съобщен 1 нов случай на заболял от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 3,20%00. От началото на седмицата заболяемостта е 73,65%00.

11.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19 изтегли от тук

11.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В РАЗЛИЧНИ ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 изтегли от тук

11.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 11.03.2020 г. са съобщени 9 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 28,82%00. От началото на седмицата заболяемостта е 70,45%00.

10.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 10.03.2020 г. са съобщени 13 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 41,63%00.

09.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

1. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РД-01-117/08.03.2020 Г.

2. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РД-01-118/08.03.2020 Г.

Информация за коронавирусната инфекция може да получите на тел: 084/611-165

09.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 09.03.2020 г. са съобщени 3 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 25,62%00. От началото на седмицата заболяемостта е 112,07%00.

06.03.2020

Отчет на извършените дейности за периода 28.02-05.03.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 06.03.2020 г. са съобщени 10 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 32,02%00. От началото на седмицата заболяемостта е 86,46%00.

06.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ОБЯВЕНА НАЦИОНАЛНА ГРИПНА ЕПИДЕMИЯ изтегли от тук

05.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 05.03.2020 г. са съобщени 11 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 35,22%00. От началото на седмицата заболяемостта е 54,43%00.

04.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 04.03.2020 г. са съобщени 6 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 19,21%00. От началото на седмицата заболяемостта е 19,21%00.

02.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 02.03.2020 г. са съобщени 3 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 9,61%00. От началото на седмицата заболяемостта е 67,24%00.

28.02.2020

Отчет на извършените дейности за периода 21.02-27.02.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 28.02.2020 г. са съобщени 7 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 22,41%00. От началото на седмицата заболяемостта е 57,64%00.

27.02.2020

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.02.2020 г. от 14,00 часа в Конферентната зала на Регионалната здравна инспекция - Разград, ще се проведе работна среща на ОБЛАСТЕН КРИЗИСЕН ЩАБ за борба с коронавирус.

27.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 27.02.2020 г. са съобщени 6 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 19,02%00. От началото на седмицата заболяемостта е 35,22%00.

26.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 26.02.2020 г. са съобщени 5 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение 16,01%00. От началото на седмицата заболяемостта е 16,01%00.

26.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ КОРОНАВИРУС още информация

25.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 25.02.2020 г. не са съобщавани случаи на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение.

24.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 24.02.2020 г. е съобщен 1 нов случай на заболял от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 3,20%00. От началото на седмицата заболяемостта е 57,64%00.

21.02.2020

Отчет на извършените дейности за периода 14.02-20.02.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 21.02.2020 г. са съобщени 6 нови случая на заболяли от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 19,21%00. От началото на седмицата заболяемостта е 54,43%00.

20.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 20.02.2020 г. са съобщени 5 нови случая на заболяли от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 16,01%00. От началото на седмицата заболяемостта е 35,22%00.

19.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 19.02.2020 г. е съобщен 1 нов случай на заболяло лице от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 3,20%00. От началото на седмицата заболяемостта е 19,21%00.

18.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 18.02.2020 г. са съобщени 5 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 16,01%00.

18.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV изтеглете от тук

2. Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната към момента дефиниция за случай) изтеглете от тук

3. Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV изтеглете от тук

17.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 17.02.2020 г. са съобщени 2 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 6,40%00. От началото на седмицата заболяемостта е 54,43%00.

14.02.2020

Национална  АНТИСПИН  кампания

14 ФЕВРУАРИ 

“Свети Валентин –Ден на влюбените“

По повод 14 февруари 2020 г. – „Свети Валентин - ден на влюбените“ стартира вторият етап на Национална  АНТИСПИН кампания.

РЗИ – Разград, с партньорството на ПИЦ и БМЧК- Разград планира следните дейности през периода 10 - 21.02.2020 г. под мотото „Обичайте безопасно!“

Изтеглете целия текст от тук

14.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 13.02.2020 г. е съобщени 1 нов случай на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение – 3,20%00. От началото на седмицата заболяемостта е 48,03%00.

14.02.2020

Отчет на извършените дейности за периода 07.02-13.02.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 13.02.2020 г. е съобщени 1 нов случай на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение – 3,20%00. От началото на седмицата заболяемостта е 44,83%00.

12.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 12.02.2020 г. са съобщени 7 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение – 19,21%00. От началото на седмицата заболяемостта е 41,63%00.

11.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 11.02.2020 г. са съобщени 7 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 22,41%00.

10.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 10.02.2020 г. са съобщени 4 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 12,81%00. От началото на седмицата заболяемостта е 70,45%00.

07.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора

Целта на този документ е да даде временни насоки на лабораториите и заинтересованите страни, участващи в лабораторното изследване на пациенти, които отговарят на определението за съмнения за инфекция с пневмония, свързана с нов коронавирус, идентифициран в гр. Ухан, Китай.

Изтеглете целия текст от тук

07.02.2020

Отчет на извършените дейности за периода 31.01-06.02.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 07.02.2020 г. са съобщени 2 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 6,40%00. От началото на седмицата заболяемостта е 57,64%00.

06.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 06.02.2020 г. са съобщени 3 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 9,61%00. От началото на седмицата заболяемостта е 51,23%00.

05.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ГРАЖДАНИТЕ

 ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС - изтегли

05.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 05.02.2020 г. са съобщени 6 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 19,21%00. От началото на седмицата заболяемостта е 41,63%00.

05.02.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено писмо с изх. № 73 от 21.01.2020 г. от д-р Венелина Атанасова - изпълнителен директор на "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2020 г. на лекари и професионалисти по здравни грижи, може да се намери като прикачен файл на интернет страницата на Болница Токуда на следния адрес:

https://www.admin.tokudabolnica.bg/images/uploads/files/kursove_tokuda_2020.pdf

04.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 04.02.2020 г. са съобщени 7 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 22,41%00.

04.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС

1. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС изтеглете от тук

2. ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС 2019-nСоV  изтеглете от тук

3. ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС изтеглете от тук

4. ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС изтеглете от тук

03.02.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 03.02.2020 г. са съобщени 3 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 9,61%00. От началото на седмицата заболяемостта е 131,28%00.

31.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 24.01-30.01.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 31.01.2020 г. са съобщени 17 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 54,43%00. От началото на седмицата заболяемостта е 121,68%00.

30.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 30.01.2020 г. са съобщени 9 нови случая на заболели от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 22,82%00. От началото на седмицата заболяемостта е 67,24%00.

29.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към 29.01.2020 г. са съобщени 6 нови случая на заболеваемост от ОРЗ и грип за гр. Разград, по системата за сентинелно наблюдение - 19,21%00. От началото на седмицата заболяемостта е 38,42%00.

По разпореждане на директора на РЗИ – Разград, се извършва проверка в лечебните заведения за болнична помощ в областта, за приема на болни от грип и ОРЗ.

Също така тече проверка в медицинските кабинети в училищата за изясняване на причините за отсъствие на учениците от учебни занятия.

За резултатите от проверката, гражданите ще бъдат уведомени на сайта на РЗИ – Разград.

28.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ за епидемиологичната обстановка през периода 20.01. - 26.01.2020 г. в гр.Разград

Във връзка с многобройните запитвания от граждани и директори на учебни заведения, РЗИ – Разград Ви информира, че към момента няма епидемиологични данни за обявяване на грипна епидемия.  Към 28.01.2020 г. заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелно наблюдение е 19,21%00. За предепидемичен период се приема 124,08%00, а епидемия се обявява при 154,11%00. През периода 20.01.2020 г. - 24.01.2020 г. по системата за сентинелно наблюдение на ОРЗ и грип за гр. Разград, заболяемостта е 38,42%00 - по-висока от тази за периода 13.01.2020 - 19.01.2020 г.  и по-ниска от средната за страната. При заболяване от ОРЗ и грип е необходимо да се посети личния лекар, който да постави диагноза, назначи лечение  и при нужда да издаде медицинска бележка/болничен лист. РЗИ – Разград събира информация за епидемиологичната обстановка ежедневно.   

27.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Уведомяваме Ви, че от 05.02.2020 г. влизат в сила измененията и допълненията на НАРЕДБА № 6 от 2011 г., публикувана в ДВ бр. 87/ 05.11.2019 г.

Изтеглете наредбата от тук

24.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 17.01-23.01.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.01.2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МЗ, МОН И МЗХГ

МЗ е сключило Споразумение № Д01-337/30.12.2019г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищно образование. Съгласно Споразумението, трите страни се задължават да спазват Механизма и да работят в партньорство за съвместен контрол на храненето на подрастващите за реализиране на мерки за осигуряване на пълноценно, разнообразно и балансирано хранене на децата и учениците.

20.01.2020

ГРАЖДАНИТЕ

Поради планирано обучение на служителите на РКМЕ, Ви уведомяваме , че на 28.01.2020 г. /вторник/, документи за явяване пред ТЕЛК няма да се приемат.

17.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 10.01-16.01.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.01.2020

Случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай

По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (ЕЦКЗ), Стокхолм на 31 декември 2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от 27 случая на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба и животни.

Изтеглете целия текст от тук

13.01.2020

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
 3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

10.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 03.01-09.01.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 98, ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ, лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги, и за начина на заплащането им, както и да издават на пациентите финансов документ за всички заплатени от тях суми.

03.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 20.12-31.12.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.12.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ

В Държавен вестник бр. 52/02.07.2019 г. са обнародвани измененията и допълненията на Закана за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).

Изтеглете целия текст от тук

31.12.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРАУРНИТЕ АГЕНЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Изтеглете наредбата от тук

20.12.2019

Отчет на извършените дейности за периода 13.12-19.12.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

 

Новини - Архив 2018 и 2019

Новини - Архив 2017

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

ИНФОРМАЦИЯАнтикорупция


Картинка антикорупция
Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел: 084 611 151

Национален телефон
0700 10 323