Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 629 795
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

06.12.2019

Отчет на извършените дейности за периода 29.11-05.12.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

29.11.2019

Отчет на извършените дейности за периода 22.11-28.11.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.11.2019

Отчет на извършените дейности за периода 15.11-21.11.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.11.2019

Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити, 22 - 29 ноември 2019 г. и

Световен ден на СПИН, 1 декември , под надслов „Промените се правят от общности“.

 

РЗИ - Разград ще се включи в две предстоящи кампании - Европейска седмица  за изследване  за ХИВ и хепатити, 22 - 29.11.2019 г. и Световен ден на СПИН - 1 декември под мотото  „Промените се правят от общности“.

Двете кампании целят да насочат  вниманието на обществото към проблемите - хепатит и СПИН,  както и насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за повишаване обществената осведоменост за начините на предаване и  предпазване от ХИВ, хепатити и други сексуално-предавани инфекции, за предимството на изследването и ранното откриване на заразените лица и своевременното им насочване към лечение. Инициативите дават възможност на хората да направят своя избор за превенция на ХИВ и хепатити, за да защитят себе си и своите близки.

През периода 22 - 29.11.2019 г., РЗИ – Разград  обявява  седмица на отворените врати за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, Хепатит С и сифилис.  Всички желаещи могат да узнаят своя статус напълно анонимно  в лабораторията на  Регионална здравна инспекция – Разград, етаж III, ст. 301,  ул. „Кирил и Методий“ №8,  всеки делничен ден от 8,30 ч.  до 15, 00 ч.

Информация за дейностите, планирани от РЗИ- Разград изтегли от тук

21.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в  ДВ бр.91/19.11.2019 г. е публикувана наредба №8/13.11.2019 г., за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.

Изтеглете наредбата от тук

20.11.2019

21 НОЕМВРИ 2019 г. -  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

„Спри сега , за по-добро здраве утре"

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември по инициатива на Американската общност за борба с рака.

По повод Международния ден без тютюнопушене, Регионална здравна инспекция – Разград организира информационно-скриниговата кампания през периода 21 - 28 ноември 2019 г., във връзка с която планира следните дейности:

Изтеглете целия текст от тук

18.11.2019

Отчет на извършените дейности за периода 08.11-14.11.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.11.2019

От 5 ноември стартира Национална информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията.

за повече информация

08.11.2019

Отчет на извършените дейности за периода 01.11-07.11.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.11.2019

7 ноември 2019 г., Европейски ден на радон

Датата е определена от Европейската  асоциация за радон и се свързва  с рождението на Мария Кюри. Целта на отбелязването на Европейски ден на радон е да се повиши осведомеността на населението, относно вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания  на обемната активност на радон и прилагане на мерки за редуциране на нивата в закрити помещения на сгради.

Темата през 2019 г. е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“.

Изтеглете целия текст от тук

Информационни материали предоставени от НЦРРЗ: Радон брошура, Съвети за предпазване от радон, Радон на работните места

04.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ЛЕКАРИ/ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Заповед на министъра  на здравеопазването, за определяне броя на местата на специализанти, финансирани от Държавата за 2020 г. по реда на НАРЕДБА №1 от 2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Изтеглете от тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

01.11.2019

Град Разград ще бъде домакин на националната програма за профилктика на оралните заболявания при деца 0-18 годишна възраст.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България на Министерството на здравеопазването се изпълнява съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерството на образованието и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детска и юношеска възраст.

В дейностите на програмата е предвидено провеждането на кръгла маса на тема: „Популяризиране на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 годишна възраст в Република България за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания.”

Изтеглете целия текст от тук

01.11.2019

Отчет на извършените дейности за периода 25.10-31.10.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

В „Държавен вестник“ бр. 84 от 25 октомври 2019 г. е публикувано Постановление №267 от 22 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/postanovleniya

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на Параграфи 52, 53 и 54, които влизат в сила от 25 октомври 2019 г. и Параграфи 3 и 42 (по отношение на чл. 70б), които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

31.10.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти в секция „Фармако – терапевтични ръководства“(https://www.ncpr.bg/bg/фармако-терпевтични-ръководства/наредби-за-приемане-на-фармако-терапевтични-ръководства.html) са публикувани Наредбите за приемане на фармако-терапевтични ръководства.

Предстои и публикуването на останалите Проекти на наредби за приемане на фармако-терапевтични ръководства.

31.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с дейностите по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България Ви информираме, че на 08.11.2019 г. (петък) от 11. 00  часа в конферентната зала на хотел „Централ“, гр. Разград  ще се проведе кръгла маса на тема: „Популяризиране на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 годишна възраст в Република България за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания.”

Изтеглете целия текст от тук

25.10.2019

Отчет на извършените дейности за периода 18.10-24.10.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.10.2019

Това е остеопорозата:

За да я спрем, трябва да я познаваме!

По традиция Световният ден без остеопороза, който се отбелязва ежегодно на 20 октомври, цели да насочи общественото внимание и да провокира мерки в глобален и индивидуален аспект, с оглед да се ограничи разпространението на „тихата епидемия“, която неусетно, но безмилостно руши костите, а оттам и възможността за независим и пълноценен живот на болните.

Акцентът на Световния ден без остеопороза е насочен не само към рисковите групи, здравните специалисти и администравните звена в здравеопазването, но най-вече към широката общественост. Посланието е просто: за да преодолеем заболяването, което в миналото е съпътствало предимно възрастните хора, а днес вследствие на съвременния начин на живот се разпространява с размерите на епидемия, засягаща все по-млада популация, трябва да го познаваме!

За целта Международната фондация по остеопороза е разработила компактно ръководство „Това е остеопорозата!“.

То ще служи като ориентир какви мерки трябва да предприемаме от ранна възраст до старини, за да съхраним възможността да се движим и да живеем активно на всяка възраст.

Ръководството ще бъде предоставено и на хартиен носител по време на съвместната инициатива на Асоциация „Жени без остеопороза“ и РЗИ- Разград , която ще се проведе на 23.10.2019 г. от 10.00 ч. в РЗИ – гр. Разград, ул. Кирил и Методий“ 8.

В рамките на събитието ще се представят презентации за профилактика на заболяването при мъже и жени; ще се предоставят информационни материали и тестове за определяне на личния риск.Желаещите ще могат да измерят костната си плътност на цена 10.00 лв след предварително записване на телефони: 084  611 149 и 084 611 151.

Очакваме ви !

18.10.2019

Отчет на извършените дейности за периода 11.10-17.10.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ "ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Със Заповед № РД 15-08-5 от 17.10.2019 г. на директора на РЗИ Разград стартира процедура за подбор за един стипендиант със специалност "Инспектор по обществено здраве".

 

За повече информация

16.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерския съвет е приета Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

Предвидено е безплатната имунизация с грипни ваксини за лица над 65 годишна възраст, да се провежда през периода октомври - декември от общопрактикуващи лекари, сключили договори по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване за лицата, включени в пациентската им листа.

 

Изтеглете целия текст от тук

11.10.2019

Отчет на извършените дейности за периода 04.10-10.10.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.10.2019

10 октомври – Световен ден на психичното здраве

През 2019 г.  СЗО избира темата за превенция на самоубийствата, като акцент в отбелязването на Световния ден на психичното здраве.

Усилията са насочени към повишаване на осведомеността за самоубийствата в световен мащаб и ролята, която всеки човек може да има, за предотвратяването им.

Чрез мотото „Отдели 40 секунди за действие”,  хората се призовават да проявят загриженост към самоубийствата. Да се информират за това, което може да се направи, за да се предотврати самоубийството. Да се намали стигмата, свързана със самоубийството и психичната болест. Да се покаже на хората в тежък момент, че не са сами.

Изтеглете целия текст от тук

Допълнителни материали на СЗО, посветени на превенцията на самоубийствата можете да изтеглите от:

Информация за учители и други служители в училищата

Информация за здравните работници

Информация за работещите в затворите

Информация за журналисти и други, пишещи за самоубийства

Информация за работодатели, мениджъри и служители

Информация за полиция, пожарна и други служби за спешна помощ

По материали от МЗ и НЦОЗА

10.10.2019

Стартира кампания по силанизиране на зъбките

на деца от 5  до 8 години

 

 

От 04.10.2019 г. до 30.11.2019 г. в Разградска област започна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години. Предназначението на силантите е да предпазят зъбките на децата в първите години след пробива,  когато са недостатъчно устойчиви на влиянието на храната и бактериите, а децата все още не могат да се справят добре с четката и пастата.

Изтеглете целия текст от тук

Запазете  здравата  и  красива усмивка на Вашите деца!

08.10.2019

20 октомври 2019 г. - Световен ден на остеопорозата.

„Познавате ли признаците на остеопорозата?“

По повод Световният ден на остеопороза, 20 октомври 2019 г. РЗИ- Разград и Асоциация „Жени без остеопороза“ организират на 23 октомври 2019 г. (сряда)  от 10.00 ч., в сградата на РЗИ, етаж III, стая 305 информационна кампания „Познавате ли признаците на остеопорозата?“.

В рамките на събитието ще се представят Презентации за профилактика на заболяването при мъже и жени; Тестове за определяне на личния риск; Информационни материали; Ще бъде представено първото ръководство на Международната фондация по остеопороза за профилактика, предназначено за широката публика.

В рамките на кампанията специалист от Асоциация „Жени без остеопороза“  ще извършва изследване на костна плътност на цена 10.00 лева.

За целта е необходимо предварително записване на телефони:  084/611 149;  084/611 151;  или на място в РЗИ, гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ №8, етаж III , стаи 307 /308.

07.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

В Държавен вестник бр.78 от 04 октомври 2019 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Изтеглете целия текст от тук

07.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

Изтеглете целия текст от тук

04.10.2019

Отчет на извършените дейности за периода 27.09-03.10.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.09.2019

Отчет на извършените дейности за периода 20.09-26.09.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.09.2019

27.СЕПТЕМВРИ 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

Европейският ден на спорта в училище се отбелязва в България за пета поредна година. Инициативата е част от Европейската седмица на спорта, а координатор на кампанията за България е сдружение “БГ Бъди активен“.

Целта на събитията тази година е насочена не само към насърчаване на  физическата активност на децата и учениците, а и придобиване на знания, свързани с балансираното хранене и формиране на навици за здравословен начин на живот.

Обездвижването и неправилното хранене са водещи фактори, застрашаващи здравето на европейците, а снижаването на възрастовата граница на лицата с наднормено тегло и затлъстяване е тревожен факт, който е свързан с развитието на хронични, социално - значими заболявания.

РЗИ- Разград подкрепя инициативите на кампанията NowWeMOVE България”, чиято цел е промоция на укрепващата здравето двигателна активност, в съответствие с  дейностите залегнали в Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.

 

Във връзка с Европейски ден на спорта в училище, РЗИ - Разград и Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград организират спортна инициатива с участието на ученици от IV до VII клас и техните учители.  Събитието ще се проведе на 27.09.2019 г. (петък) от 12.00 часа в ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград.

20.09.2019

Отчет на извършените дейности за периода 13.09-19.09.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.09.2019

Стартират дейностите  през 2019 г.  в изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

В изпълнение на задача: “Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население“, през месец септември 2019 г. Министерство на здравеопазването предостави безвъзмездно на РЗИ - Разград мобилна клинична лаборатория, за извършване на безплатни профилактични изследвания (кръвна картина, глюкоза и холестерол) на лица от ромски произход  и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения.

Мобилната клинична лаборатория ще бъде разположена по график в следните населени места:

Изтеглете целия текст от тук

19.09.2019

РЗИ - Разград  се включи  във второто издание

на  детски панаир в гр. Разград

За втора поредна година РЗИ - Разград  подкрепи инициативата на община Разград, фондация Обществен дарителски фонд за Разград  и фондация Америка за България, която се проведе на 13 и 14 септември 2019 г. на площад  „Независимост“.

В  своето  ателие РЗИ - Разград привлече близо 80 деца на възраст от 2 до 15 години, които изработиха  3-D  картички с плодове и зеленчуци. По този начин малчуганите си припомниха колко важно за балансираното, здравословно хранене и тяхното здраве е консумацията на плодове и зеленчуци.

На своя щанд експертите предложиха  и голямо разнообразие от здрaвно-образователни материали, предназначени за деца, ученици и техните родители. 

Шарената палитра на здравна тема се състоеше от брошури, дипляни, книжки и съвети от здравните инспектори насочени към  формиране на навици за здравословен начин на живот още от  ранна детска възраст - здравословно хранене, повишаване на физическата активност,  вредата от тютюнопушенето,   предпазване от различни инфекциозни  и паразитни болести  (морбили, туберкулоза, вирусни хепатити, кърлежово – преносими инфекции, кучешка тения).  Преди първия учебен звънец бяха напомнени важни правила за безопасност на децата, като участници в движението.

Снимки от събитието виж в галерия.

13.09.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Трихинелоза

Трихинелозата е една от водещите паразитни зоонози в България. Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната.

И през 2019 г. трихинелозата запазва своето водещо място в групата на хелминто – зоонозите в Р. България.  От началото на годината в страната са регистрирани 3 епидемични взрива с 43 лица, заболели след консумация на непроверено свинско месо и сурови/полусурови месни продукти от диви или домашни прасета. Характерно за възникналите трихинелозни взривове през тази година е , че два от тях обхващат повече от една област.

Изтеглете целия текст от тук

Методическо указание за борба с грипа и ОРЗ изтеглете от тук

13.09.2019

Отчет на извършените дейности за периода 06.09-12.09.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.09.2019

На вниманието на директорите на учебните заведения в Разградска област

Уважаеми  директори,

Във връзка с предстоящото изготвяне на седмични учебни разписания за първи срок на учебната 2019/2020 година, Ви информираме, че към началото на новата учебна година няма промени в Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Последната актуализация е публикувана в ДВ бр.11/2018 г.

Уведовяваме Ви, че от 16.09.2019 г. РЗИ- Разград ще приема изготвените  и утвърдени от директорите на учебните заведения седмични учебни разписания за първи срок  по досега установеният ред.

Изтеглете целия текст от тук

Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания от тук

Заявление от тук

09.09.2019

Отчет на извършените дейности за периода 30.08-05.09.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.08.2019

Отчет на извършените дейности за периода 23.08-29.08.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.08.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ

В Държавен вестник бр.68 от 27 август 2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Една от промените е свързана със заличаването на наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 от наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане.

Всички лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени продукти, следва да се предписват на специална рецептурна бланка със зелен цвят, а търговията на едро и дребно да се осъществява от лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

26.08.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед №РД-19-4/16.08.2019 г. на министъра на здравеопазването е определен броя на местата за специализанти по „Обща медицина“ за лекари без специалност или лекари с придобита друга специалност, различна от „Обща медицина“, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища, както следва:

 • Медицински университет – София – 70;
 • Медицински университет – Варна – 55;
 • Медицински университет – Пловдив – 50;
 • Медицински университет – Плевен – 30;
 • Тракийски университет – Стара Загора – 35.

Изтеглете целия текст от тук

23.08.2019

Отчет на извършените дейности за периода 16.08-22.08.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

21.08.2019

На вниманието на мениджърите на туристически обекти

Съобщение за всички хотелиери и лица, експлоатиращи обекти за временно настаняване, плувни и минерални басейни за предприемане на мерки относно предотвратяване риска от появата на легионелоза сред пребиваващите туристи

 

Легионелозата е остра бактериална инфекция с аерогенен механизъм на предаване (чрез вдишване на воден аерозол) и повсеместно разпространение. Протича в две основни форми, които се различават по своята клинико-епидемиологична характеристика: Легионерска болест, с тежко протичаща пневмония и 10-20% леталитет и Понтиак треска - остро самоограничаващо се грипоподобно заболяване, без пневмония. Легионелозата се причинява от бактерии, представители на род Legionella от новосъздаденото сем. Legionellaceae.

Изтеглете целия текст от тук

19.08.2019

Информация за интегрирана подкрепа за пострадали от домашно насилие

Към Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ функционира Консултативен център по проблемите на домашното насилие, който предоставя безплатна социална, психологическа и юридическа подкрепа на жертви и извършители на насилие.

Консултативен център по проблемите на домашното насилие се помещава на следния адрес: гр. Разград, ж.к. „Освобождение“ №34, ет. 1.

Центърът разполага с гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие: 0898 552 688.

Общопрактикуващите лекари могат да издават документ, с който да удостоверяват констатирани увреждания или следи от насилие, по искане на пострадалото лице.

16.08.2019

Отчет на извършените дейности за периода 09.08-15.08.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.07.2019

СТАРТИРА  лятна  АНТИСПИН  кампания  в  Разградска област.

На 15 август 2019 г. стартира пореден етап от Националната АНТИСПИН кампания, която ще продължи до 15 септември 2019 г.

С кампанията се цели:

 • да  се  насочи вниманието на обществото към проблема СПИН;
 • да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално-предавани инфекции;
 • да се мотивират хората към отговорност към собственото здраве.

За подобряване достъпа до услугите по доброволно консултиране и изследване, екип от специалисти на РЗИ – Разград ще бъде разположен на оживени места в гр. Разград, както следва:

 • 21.08.2019 г. (сряда) от 11.00 до 13.00 часа на пешеходната зона в централната част на града;
 • 27.08.2019 г. (вторник) от 10.00 до 12.00 часа в хипермаркет „Кауфланд“.

Изтеглете целия текст от тук

09.08.2019

Отчет на извършените дейности за периода 02.08-08.08.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.08.2019

Отчет на извършените дейности за периода 26.07-01.08.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.07.2019

1-7 АВГУСТ 2019

Световната седмица на кърменето се отбелязва всяка година от 1 до 7 август в цял свят и има за цел да подчертае огромните ползи, които кърменето може да донесе както за здравето и благосъстоянието на бебетата, така и за доРЗИ - Разград и Училище „Родители – Русе“ канят всички бъдещи и настоящи родители да се присъединят към инициативата в подкрепа на Световната  седмица  на  кърменето!

Изтеглете целия текст от тук

Поканата за събитието изтегли от тук

26.07.2019

Отчет на извършените дейности за периода 19.07-25.07.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.07.2019

28 юли,  Световен ден за борба с хепатита

На 28 юли се отбелязва Световният ден за борба с хепатита. Целта е повече хора по света да се информират за заболяването и да се насърчи профилактиката, диагностиката и лечението му. Денят се свързва с рождената дата на откривателя на вируса на хепатит B- нобеловият лауреат проф. Барух Самуел Блумберг.

Кампанията през 2019 г. ще протече под мотото: "Инвестирайте в премахване на хепатита".

По повод Световният ден за борба с хепатита, РЗИ- Разград организира  „Дни на отворени врати“ през периода 29 юли – 02 август 2019 г. с възможност за безплатни изследвания за хепатит В и С  всеки делничен ден от 8.30 ч. до 15.00 ч. в сградата на ул.„Кирил и Методий“ №8, отдел „Медицински изследвания“(ст. 301, ет. ІІІ ).

Изтеглете целия текст от тук

19.07.2019

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Бланка на ГОДИШЕН ПЛАН на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

19.07.2019

Отчет на извършените дейности за периода 12.07-18.07.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.07.2019

Отчет на извършените дейности за периода 05.07-11.07.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.07.2019

Отчет на извършените дейности за периода 28.06-04.07.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.06.2019

Отчет на извършените дейности за периода 21.06-27.06.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.06.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа,

Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до 11 юни 2019 г., имат право да подадат заявление-декларация за ново преосвидетелстване, извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, в срок до 11 юли 2019 г.

Заявленията се подават в РКМЕ при Регионална здравна инспекция- Разград, адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ № 8, стая 203.

26.06.2019

26 юни  - Международен ден за борба с наркоманиите  и нелегалния трафик на наркотици.

26 юни се отбелязва всяка година от 1987 г. по решение на Общото събрание на ООН. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.

Изтеглете целия текст от тук

21.06.2019

Отчет на извършените дейности за периода 14.06-21.06.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.06.2019

Отчет на извършените дейности за периода 07.06-13.06.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.06.2019

Отчет на извършените дейности за периода 31.05-06.06.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.06.2019

НА ВНИМАНИЕТО И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на разположение в Регионална здравна инспекция гр. Разград е План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 г.

Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Във всяка заявка трябва да бъде посочен телефон за обратна връзка с кандидата. Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.

Моля да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

При планиране на участие в курсовете и след съобразяване с необходимите изисквания, изпратете поименни предложения по образци №1 и 2, както и попълнените форми на заявки №3, 4 и 5. Заявка №5 се попълва само от специализанти.

Вашите предложения може да изпратите в срок до 31.08.2019 г. в Медицински университет – София, Медицински факултет – деканат, отдел СДО, адрес: гр. София, бул. „Св. Г. Софийски“ №1.

План-разписанието за 2020 г. може да бъде разгледано и онлайн на интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация можете да получите на електронния адрес на Медицински факултет – София - medfac.mu-sofia.bg. и на тел. 02/952 02 80.

03.06.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Уведомявам Ви, че Общежитието за следдипломна квалификация (ОСДК) в Националния център по обществено здраве и анализи гр. София (НЦОЗА) е единственото звено на територията на страната, което изпълнява социална функция, свързана с осигуряване на необходимите условия за престой на кадрите в системата на здравеопазването при повишаването на квалификацията им.

Изтеглете целия текст от тук

31.05.2019

Отчет на извършените дейности за периода 24.05-30.05.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.05.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ И ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

1. Покана за Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите... от тук

2. Покана за Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците... от тук

23.05.2019

Отчет на извършените дейности за периода 17.05-23.05.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.05.2019

31 май – Световен ден без тютюн

 

„Тютюн и здраве на белите дробове“

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

По повод 31 май – Световния ден без тютюн, РЗИ-Разград организира:

информационно-скринингова кампания за граждани, съвместно с партньори – ОбСНВ - Разград, Превантивно-информационен център по наркотични вещества и Младежки съвет по наркотични вещества (МСНВ) - Разград.

 

На 31.05.2019 г. от 11.00 до 15.00 ч. по пешеходната зона на бул. „България“ в близост до Търговския дом, мобилен екип с представители на партньорите, ще проведе различни инициативи:

Изтеглете целия текст от тук

20.05.2019

Национална  АНТИСПИН  кампания

Международен ден за съпричастност със засегнатите  от ХИВ/СПИН

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ, който традиционно се отбелязва в третата неделя на месец май, тази година преминава под мотото „Засилване на борбата  за здраве и права“

В рамките на Националната АНТИСПИН кампания РЗИ – Разград планира следните дейности:  

 • На 20.05.2019 г.  от 13.00 ч., ученици от учебни заведения в гр. Разград,  в знак на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН,  ще засадят цветя под формата на панделка в градинката пред МЦ Вита Медика - Разград. Инициативата ще бъде осъществена в партньорството с ОбСНВ и ПИЦ- Разград и ОП “Паркстрой“- Разград.
 • Провеждане на здравно-образователни дейности с ученици от  ВУИ – гр. Завет. Предоставяне възможност за доброволно, анонимно, безплатно и експресно изследване за ХИВ на лица над 16 -годишна възраст, при спазване разпоредбите на чл.87 от Закона за здравето, от мобилен екип на РЗИ – Разград;
 • Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред целевите групи
 • От 20 до 23.05.2019 г. провеждане на кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други трансмисивни инфекции за граждани – в сградата на РЗИ – Разград, всеки делничен ден от 8,30 до 15,30 часа;
 • Отразяване на проведените инициативи в местните средства за масова информация и публикуване на материали по темата на интернет страницата на РЗИ - Разград.

Актуална информация за разпространение на ХИВ инфекция изтегли от тук :

http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/pod-mototo-zasilvane-na-borbata-za-zdrave-i-prava-/

Изтеглете целия текст от тук

17.05.2019

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН  НА  ХИПЕРТОНИЯТА

 

Световният ден на хипертонията се отбелязва за първи път през 2005 г. по инициатива на Международното дружество по хипертония и свързаните с него кампании имат за цел да обединят усилията на медицински специалисти, пациенти,  граждани и институции за популяризиране на социалната значимост на заболяването, за важността на превенцията, контрола и лечението му.

През 2019 г. мотото на кампанията е "Качеството на фокус при оптимален контрол на кръвно налягане".

РЗИ – Разград подкрепя инициативите, свързани със Световният ден на хипертонията и организира на 20.05.2019 г. (понеделник) от 10.00 ч. до 12.00 ч. информационна кампания с измерване на артериално налягане от екип, разположен в градинката пред Художествената галерия “Проф. Илия Петров“ – гр. Разград. Ще бъдат предоставени здравно- информационни материали със съвети за профилактика на заболяването.

Изтеглете целия текст от тук

17.05.2019

Отчет на извършените дейности за периода 10.05-16.05.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.05.2019

Отчет на извършените дейности за периода 03.05-09.05.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.05.2019

10 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПОД МОТОТО „ДВИЖЕНИЕТО, ТОВА Е ЗДРАВЕ”

 

Инициативата, подкрепена от Министерството на здравеопазването цели чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес, социална изолация.

По данни на Световна здравна органицазия (СЗО) нивото на физическа активност при 2/3 от населението над 15-годишна възраст в страните от Европейския съюз е под препоръчителното.

Изтеглете целия текст от тук

03.05.2019

Отчет на извършените дейности за периода 26.04-02.05.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

25.04.2019

Отчет на извършените дейности за периода 19.04-25.04.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

25.04.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Във връзка с възникналите проблеми при доставките на радиофармацевтици за изследване на пациенти с онкологични заболявания и съмнения за костни метастази, Ви уведомяваме, че УМБАЛ "Св. Марина" гр. Варна има готовност да поеме прегледите чрез провеждане на ПЕТ скенер или ядрено-магнитен резонанс срещу направление или заплащане.

Изтеглете целия текст от тук

23.04.2019

Започва Европейската имунизационна седмица

Инициативата се провежда под мотото „Защитени заедно #Ваксините Действат”

От 24 до 30 април за пореден път в Европа ще бъде отбелязана Европейската имунизационна седмица. Инициативата се провежда от 2005 г. насам. Тя е подета и координирана от Европейското регионално бюро на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

У нас имунизациите се провеждат от общопрактикуващите лекари. Лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар и такива, които не са здравноосигурени, могат безплатно да се имунизират в имунизационния кабинет към Регионалната здравна инспекция, във всеки областен град.

РЗИ - Разград разполага с необходимито количество ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на Р. България и работи активно за незабавнато ваксиниране на неимунизираните деца в Разградска област и  призовава всички родители максимално да съдействат на личните лекари.

Изтеглете целия текст от тук

19.04.2019

Отчет на извършените дейности за периода 12.04-18.04.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.04.2019

Възможност за кандидатстване за награда в рамките на

Третата здравна програма на ЕС 2014-2020 г.

Европейската комисия посвещава тазгодишната награда на ЕС за здравето на инициативи на градове, неправителствени организации (НПО) и училища, които са допринесли или допринасят за по-високо ниво на общественото здраве в Европейския съюз чрез предотвратяване и намаляване на затлъстяването при децата и младите хора (6 – 18 години).

Европейската комисия призовава НПО, градове и училища, базирани в Европейския съюз и активни в областта на превенцията и намаляването на наднорменото тегло и затлъстяването в детска възраст, да представят подробности за своите успешни инициативи. От подадените инициативи в отговор на поканата, ще бъдат подбрани три инициативи за всяка категория, като една от всяка категория ще бъде призната за изключителна и ще получи награда от 100 000 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 13 май 2019 г.

Повече  информация за условията за кандидатстване и правилата за награждаване в различните раздели могат да бъдат намерени на интернет страницата на МЗ:

    https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kandidatstvane-za-nagrada-v-ramkite-na-tretata-zdr/

15.04.2019

Отчет на извършените дейности от РЗИ - Разград, относно мерки за недопускане разпространението на морбили на територията на страната

Изтеглете целия текст от тук

12.04.2019

Отчет на извършените дейности за периода 05.04-11.04.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.04.2019

На 7 април 1948 г. е основана Световната здравна организация. Всяка година на този ден се отбелязва Световният ден на здравето, а мотото акцентира върху приоритетна тема, с която се ангажира Световната здравна организация.

През 2019 г. СЗО призовава световните лидери да предприемат конкретни стъпки за преминаване към универсално здравеопазване. Универсалното здравно покритие означава достъп на всички хора до качествени здравни услуги, от които се нуждаят, в точното време, на точното място и без финансови затруднения.

Въпреки постигнатия напредък в страните от всички региони на света, за съжаление все още милиони хора нямат достъп до здравни услуги и са принудени да избират между здравни грижи и други ежедневни разходи като храна, дрехи и дори дом.

 

Изтеглете целия текст от тук

05.04.2019

Отчет на извършените дейности за периода 29.03-04.04.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

29.03.2019

Отчет на извършените дейности за периода 22.03-28.03.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2019

Отчет на извършените дейности за периода 15.03-21.03.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2019

 

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА

"ВРЕМЕ Е ЗА СВЯТ БЕЗ ТУБЕРКУЛОЗА 

Всяка година на 24 март се отбелязва Световният ден за борба с туберкулозата.

На този ден през 1882 г., немският бактериолог Роберт Кох обявява, че е изолирал причинителя на туберкулозата.

През 2019 година мероприятията в световен мащаб ще протекат под мотото: „Време е за свят без туберкулоза!”.

По повод Световният ден за борба с туберкулозата, РЗИ–Разград организира информационна кампания с провеждане на здравно- обучителни дейности с ученици от учебни заведения на областта и разпространение на образователни материали по темата.

Изтеглете целия текст от тук

21.03.2019

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

През 2019 година темата на Деня на водата е "Водата е за всички".

На този ден правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

Качеството на питейната вода в Разградска област се контролира от Регионална здравна инспекция.

 

Изтеглете целия текст от тук

15.03.2019

Отчет на извършените дейности за периода 08.03-14.03.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

08.03.2019

Отчет на извършените дейности за периода 01.03-07.03.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.03.2019

Отчет на извършените дейности за периода 22.02-28.02.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.02.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център обяви План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2019 г.

При заявяване на обучения следва да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

План-разписанието е качено в интернет-страницата на „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ в рубриката „За нас“ – раздел Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

За допълнителна информация: тел. 02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

План-разписанието е на разположение и може да бъде разгледано и в Регионална здравна инспекция гр. Разград. 

22.02.2019

Отчет на извършените дейности за периода 15.02-21.02.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.02.2019

Информация Морбили

 

На 13.02.2019 г. в МЗ е постъпила информация от РЗИ Благоевград за три хоспитализирани деца на възраст от 1 до 2 год. със съмнение за морбили, двете деца са от гр. Разлог, а едното е от с. Краище, община Белица. Децата са хоспитализирани в периода 05.02. – 11.02. в МБАЛ, гр. Разлог.

На 11.02.2019 г. в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” гр. София е постъпила жена на 37 г. от гр. София с клинична картина на морбили, а на следващия ден – дете на 3 г. от гр. Банско, също с типична клиника.

При проведените епидемиологични проучвани е установено, че и петте лица не са имунизирани срещу морбили и не дават данни за контакт с болни.

         На 13.02.2019 г. петте случая са потвърдени лаборатрно в НЦЗПБ – София. Изследвани са и две контактни деца, които са с отрицателен резултат.

         Към момента са издирени 145 контактни лица от взрива в Благоевградска област.

Изтеглете целия текст от тук

15.02.2019

Отчет на извършените дейности за периода 08.02-14.02.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.02.2019

Национална  АНТИСПИН  кампания

14 ФЕВРУАРИ 

“Свети Валентин –Ден на влюбените“

Инициативите и през настоящата кампания ще преминат под мотото „Узнай своя статус“. Целта е повече хора да се изследват и да са по-осведомени за ползите от ранното тестване за ХИВ.

По повод 14 февруари „Свети Валентин – Ден на влюбените“, РЗИ – Разград, с партньорството на ПИЦ и БМЧК- Разград планира дейности през периода 11 - 22.02.2019 г. под мотото „Обичайте се безопасно! Узнай своя статус!“

 • Провеждане на дни на отворените врати за безплатно консултиране и изследване за ХИВ и други трансмисивни инфекции за граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 8.30 до 15.00 часа;
 • Обучителна кампания сред ученици от ПГЧЕ “Екзарх Йосиф“- гр. Разград и ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих за начините на разпространение и предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН;
 • Предоставяне възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с бързи тестове на лица над 16 г. възраст при спазване разпоредбите на чл. 87 от Закона за здравето от мобилен екип на РЗИ- Разград;
 • Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред ученици от област Разград с партньорството на доброволци от БМЧК и ПИЦ–Разград, аранжиране на тематични  витрини в училища и поставяне на кутии за „Валентинки“ с послания.
Данни за разпространението на ХИВ- инфекцията през 2018 г. изтегли от тук

08.02.2019

Отчет на извършените дейности за периода 01.02-07.02.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.02.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ОТМЕНЯ СЕ ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ РАЗГРАД,

СЧИТАНО ОТ 06.02.2019 Г.

Във връзка с нормализиране на епидемичната обстановка по отношение заболяемостта от ОРЗ и грип и достигане на след епидемични нива (заболяемост – 86,34%00, за периода 28.01.2019 г. – 03.02.2019 г.), на 05.02.2019 г. от 14.00 ч. се проведе заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ сред населението на Разградска област.

Взето беше следното решение: Отменя се грипната епидемия, считано от 06.02.2019 г.

Съгласно заповед № РД-01-6/05.02.2019 г. на директора на РЗИ - Разград се отменят въведените със заповед № РД-01-4/25.01.2019 г. противоепидемични мерки по отношение на грип и ОРЗ, на територията на област Разград, считано от 06.02.2019 г.

04.02.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ,

 

Във връзка с получено писмо с вх. № 14-26/30.01.2019 г. от д-р Венелина Атанасова – изпълнителен директор на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2019 г. на лекари, професионалисти по здравни грижи и фармацевти е на разположение и може да бъде разгледана в Регионална здравна инспекция гр. Разград.

01.02.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

за заболяемостта от ОРЗ и грип

 

Заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип по системата за сентинелно наблюдение на ОРЗ и грип за гр. Разград за периода 21.01. - 27.01.2019 г. е 156,70 %00.

Заболяемостта се следи ежедневно и информацията се предава от сентинелните общопрактикуващи лекари.

За периода 28.01. – 31.01.2019 г. по системата за сентинелен надзор са съобщени 25 болни, разпределени по възрастови групи, както следва: 0-4 г. – 5 лица, 5-14 г. - 3 лица,  15-29 г. – 6 лица, 30-64 г. – 9 лица, и над 65 г. - 2 лица.

За сравнение за периода 21.01. – 24.01.2019 г. по системата за сентинелен надзор са съобщени 36 болни, разпределени по възрастови групи, както следва: 0-4 г. – 10 лица, 5-14 г. - 11 лица,  15-29 г. – 7 лица, 30-64 г. – 8 лица. Във възрастовата група над 65 г. няма заболели.

Обявявена е грипна епидемия в област Разград, считано от 25.01.2019 г.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Разград по отношение на остри респираторни заболявания и грип и нарастване на заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелен надзор за гр. Разград - достигане на 99 персентил (нива на заболяемост – 156,70%00, за периода 21.01.2019 г. – 27.01.2019 г.) и съобразно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ на МЗ, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за удължаване срока на преустановения образователен процес в училищата до 04.02.2019 г., включително.

01.02.2019

Отчет на извършените дейности за периода 25.01-31.01.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

за заболяемостта от ОРЗ и грип

Заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип по системата за сентинелно наблюдение на ОРЗ и грип за гр. Разград за периода 21.01. - 27.01.2019 г. е 156,70 %00.

Заболяемостта се следи ежедневно и информацията се предава от сентинелните общопрактикуващи лекари.

За периода 28.01. – 30.01.2019 г. по системата за сентинелен надзор са съобщени 20 болни, разпределени по възрастови групи, както следва: 0-4 г. – 3 лица, 5-14 г. - 2 лица,  15-29 г.  – 5 лица, 30-64 г. – 8 лица, и над 65 г. - 2 лица.

За сравнение за периода 21.01. – 23.01.2019 г. по системата за сентинелен надзор са съобщени 25 болни, разпределени по възрастови групи, както следва: 0-4 г. – 8 лица, 5-14 г. - 8 лица,  15-29 г.  – 3 лица, 30-64 г. – 6 лица. Във възрастовата група над 65 г. няма заболели.

Обявявена е грипна епидемия в област Разград, считано от 25.01.2019 г.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Разград по отношение на остри респираторни заболявания и грип и нарастване на заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелен надзор за гр. Разград - достигане на 99 персентил (нива на заболяемост – 156,70%00, за периода 21.01.2019 г. – 27.01.2019 г.) и съобразно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ на МЗ, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за удължаване срока на преустановения образователен процес в училищата до 04.02.2019 г., включително.

 

30.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

относно удължаване на грипната ваканция

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Разград по отношение на остри респираторни заболявания и грип и нарастване на заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелен надзор за гр. Разград - достигане на 99 персентил (нива на заболяемост – 156,70%00, за периода 21.01.2019 г. – 27.01.2019 г.) и съобразно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ на МЗ, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за удължаване срока на преустановения образователен процес в училищата до 04.02.2019 г., включително.

28.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

За заболяемостта от ОРЗ и грип

Заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип по системата за сентинелно наблюдение на ОРЗ и грип за гр. Разград за периода 21.01. - 27.01.2019 г. е 156,70 %00.

Заболяемостта се следи ежедневно и информацията се предава от сентинелните общопрактикуващи лекари.

За периода 21.01. - 27.01.2019 г.са съобщени  49 болни, разпределени  по възрастови групи, както следва: 0-4 г. – 12 лица, 5-14 г. – 15 лица, 15-29 г.  – 10 лица и 30-64 г. – 12 лица. Над 65 години няма регистрирани заболели.

Обявявена е грипна епидемия в област Разград, считано от 25.01.2019 г.

Във връзка с отсъствие на повече от 30% поради заболяване, на учениците от училищата на територията на област Разград и с цел ограничаване разпространението на тези заболявания, на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за временно преустановяване на образователния процес в училищата от 28.01.2019 г. до 30.01.2019 г.

25.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ОБЛАСТ РАЗГРАД Е В ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ ОТ 25.01.2019 Г.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Разград по отношение на остри респираторни заболявания и грип и нарастване на заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелен надзор за гр. Разград -  достигане на 95 персентил (нива на заболяемост – 115,13%00, за периода 21.01.2019 г. – 24.01.2019 г.) и съобразно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ на МЗ  и в изпълнение на Националния план на Р. България за готовност, за грипна пандемия, на 25.01.2019 г. от 11.00 ч. се проведе заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ сред населението на Разградска област, на което се взе решение за обявяване на грипна епидемия в област Разград, считано от 25.01.2019 г.

Съгласуваха се следните мерки, ограничаващи предаването и разпространението на острите респираторни заболявания и грип:

 1. Преустановяване на профилактичните прегледи, планови консултации на здрави бременни и кърмачета, планови операции и задължителни имунизации;
 1. Преустановяване на посещенията (свижданията) в болниците и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ;
 1. Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи;
 1. Ограничаване на всички  масови мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други масови мероприятия, отмяна на спектакли);
 1. Използване на маски от персонала в лечебните и здравни заведения, персонала на детски заведения, аптеки и дрогерии;
 1. Недопускане на болни деца в детските заведения чрез провеждане на задължителни сутрешни прегледи (филтър). Заболели лица от персонала да не се допускат на работа.
 1. По време на грипната епидемия, медицинското обслужване на болните от ОРЗ и грип да се извършва главно по домовете. Болните с леки и средно - тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.
 1. Във връзка с отсъствие на повече от 30% поради заболяване, на учениците от училищата на територията на област Разград и с цел ограничаване разпространението на тези заболявания, на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за временно преустановяване на образователния процес в училищата от 28.01.2019 г. до 30.01.2019 г.

25.01.2019

Отчет на извършените дейности за периода 18.01-24.01.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

за заболяемостта от ОРЗ и грип

Заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип по системата за сентинелно наблюдение на ОРЗ и грип за гр. Разград за периода 21.01. - 23.01.2019 г. е 79,95 %00.

Заболяемостта се следи ежедневно и информацията се предава от сентинелните общопрактикуващи лекари.

За днес 24.01.2019 г. са съобщени  8 болни ( по 2) във възрастовите групи 0-4 г., 5-14 г., 15-29 г. и 30-64 г. Над 65 години няма регистрирани заболели.

При достигане на ниво на заболяемост 154,11%00, се обявява грипна епидемия за Област Разград.

Съгласно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ и писмо на МЗ № 16-08-148/18.01.2017 г., в условията на грипна епидемия и при отсъствие на повече от 30 % от учениците, обявяване на неучебни дни и временно преустановяване на образователния процес в училищата се извършва със задължително предписание на РЗИ, по реда на чл. 5, ал. 5 от ЗПУО. По време на грипна епидемия детските заведения не преустановяват работата си. В детските заведения и училищата медицинските специалисти провеждат филтър. Откритите болни деца се връщат и се насочват за преглед от ОПЛ. Заболели лица от персонала на детските заведения не се допускат на работа.

РЗИ Разград ще актуализира информацията за заболяемостта от ОРЗ и грип ежедневно.

22.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Уведомяваме Ви, че в ДВ. Бр. 98 от 27 ноември 2018 г е публикувана Наредба №12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални.

В тази връзка в детски градини, където има разкрити перални, които се използват за нуждите на съответното детско заведение, но не отговарят на изискванията на Наредбата е необходимо да бъдат предприети мерки за привеждане в съответствие с новите изисквания в срок до една година.

След изтичане на срока, същите ще бъдат регистрирани като обекти с обществено предназначение – обществени перални.

21.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Нова процедура      за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9ОЗ001-1.015-0001  „Специализация  в  здравеопазването"  по  Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г. (ОП РЧР)

Във връзка с писмо с изх. № СЗ - 6 от 18.01.2019 г. на министерство на здравеопазването Ви уведомявам, че в изпълнявания проект BG05M9ОЗ001-1.015-0001  „Специализация  в  здравеопазването"  финансиран по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г., на 19.12.2018 г. е обявена трета процедура за подбор  на специализанти, чието  обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите  за  обучение и предоставяне на стипендии. Ще бъдат подкрепени две групи лекари­специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти:

за повече информация

18.01.2019

Отчет на извършените дейности за периода 11.01-17.01.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.01.2019

На  вниманието на медицинските специалисти  от детските и учебни заведения в Разградска област

 Във  връзка с изпълнение на  чл.11, ал.1  от  Наредба №3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата Ви напомняме, че в срок до 30.03.2019 г. е необходимо да представите в РЗИ - Разград  анализ на здравословното състояние на обслужваните от Вас деца и/ или ученици, въз основа на получените данни от общопрактикуващите лекари.  

Здравните специалисти, които обслужват няколко здравни кабинети представят информация за всяко детско и учебно заведение по отделно.

Данните следва да бъдат нанесени в СХЕМА ЗА АНАЛИЗ  на здравословното състояние на деца и/или СХЕМА ЗА АНАЛИЗ на здравословното състояние на ученици, образци от които прилагаме подолу.

Поясняваме, че когато в учебните заведения има подготвителни групи от деца на възраст 5-7 години, данните за тях се попълват в СХЕМА ЗА АНАЛИЗ  на здравословното състояние на деца.

Обръщаме внимание, че Схемите за анализ се съпровождат от придружително писмо в свободен текст (а не от заявление).

За допълнителна информация може да се отнасяте в отдел ДЗК  на телефони 084/ 611 149 или 084/ 611 151.

СХЕМА ЗА АНАЛИЗ  на здравословното състояние на деца изтегли от тук

СХЕМА ЗА АНАЛИЗ на здравословното състояние на ученици изтегли от тук

17.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ОПЛ

ОБЯВА

Във връзка с отчетната дейност на лечебните заведения за 2018 година и на основание на Наредба № 1 от 2013 г. и Закон за статистиката е необходимо всички лечебни заведения за извънболнична помощ да представят годишните си отчети в РЗИ в срок 31.01.2019 година.

14.01.2019

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
 3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време.
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

10.01.2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА

       Западнонилска треска (ЗНТ) е вирусна зоонозна инфекция с природноогнищен характер и трансмисивен механизъм на предаване – чрез ухапване от комари от рода Culex, а циркулацията му се поддържа в диви и синантропни птици, предимно от мигриращите видове, чрез верига комар-птица-комар.

Изтеглете целия текст от тук

10.01.2019

Отчет на извършените дейности за периода 04.01-10.01.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.01.2019

Отчет на извършените дейности за периода 21.12-03.01.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

21.12.2018

Отчет на извършените дейности за периода 14.12-20.12.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.12.2018

tutun

Информирайте се как да ограничите рисковите за здравето фактори! 

Дейностите в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. са насочени към подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот, чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето, в това число и инвалидизацията, от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.  

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) - сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80 % от смъртните случаи в България.

Доказано е, че посочените болести се причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на смъртността и заболяемостта от посочените болести. Най-ефективният път за постигане на тази цел са както профилактиката, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда за живот, така и дейностите по националните програми.

Информационни материали предоставени от Министерство на здравеопазването:

„Солта ползи и вреди за здравето“

    „Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол“

    „Спри и се прегледай“

Солта - ползи и вреди

PDF файл, 556,3 KB, качен на 14.12.2018

 

Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол

PDF файл, 734,4 KB, качен на 14.12.2018

 

Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 години в Република България

PDF файл, 1,8 MB, качен на 14.12.2018

 

Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години

PDF файл, 1,1 MB, качен на 14.12.2018

 

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

PDF файл, 861,5 KB, качен на 14.12.2018

14.12.2018

Отчет на извършените дейности за периода 07.12-13.12.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.12.2018

 

 

Приключи кампания по силанизиране на зъбките

на деца от 5 до 8 години в Разградска област.

 

 От 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. беше проведена поредна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в изпълнение на дейностите през 2018 г. по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 -2020 г.

В Разградска област през периода oт 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. бяха силанизирани 1006 зъбки на 300 деца от 5 до 8 години.

Изтеглете целия текст от тук

10.12.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ОПЛ

ОБЯВА

Във връзка с отчетната дейност на лечебните заведения за 2018 година и на основание на Наредба № 1 от 2013 г. и Закон за статистиката е необходимо всички лечебни заведения за извънболнична помощ да представят годишните си отчети в РЗИ в срок 31.01.2019 година.

07.12.2018

Отчет на извършените дейности за периода 30.11-06.12.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.12.2018

Дoклад за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2018 г.

Дoклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения през 2018 г.

за повече информация

03.12.2018

Отчет на извършените дейности за периода 23.11-29.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.11.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОДАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

При необходимост от помощ за придвижване на инвалидната киличка до първи етаж, моля позвънете на телефон: 084 611 133

23.11.2018

Продължава кампанията „Познавате ли признаците на остеопорозата?“

В рамките на националната инициатива „Познавате ли признаците на остеопорозата?“, организирана от Асоциация „Жени без остеопороза“ със съдействието на РЗИ-Разград на 26 октомври 2018 г.  се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и скринингово изследване на костната плътност. В инициативата се включиха 78 души от Разградска област на възраст от 30 до 80 години. 

Поради проявеният  интерес от гражданите, екип на Асоциация „Жени без остеопороза“,  с партньорството на РЗИ- Разград  организират втори етап от кампанията на 06.12.2018 г. от 10 ч.  в сградата на РЗИ, етаж III, стая 305. В рамките на събитието ще се проведат изследвания на костна плътност и телесен състав.

Изследванията са на цени от 10 лв. всяко,  след предварително записване на телефони  084/611 149;  084/611 151  или на място в РЗИ, гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ №8, етаж III , стаи 307 /308.

23.11.2018

Отчет на извършените дейности за периода 16.11-22.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

21.11.2018

Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити, 23 -30 ноември 2018 г. и

Световен ден на СПИН, 1 декември под мото „Узнай своя статус“

Кампаниите целят насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за разширяване обхвата на тестване, повишаване на осведомеността на хората, относно предимството на изследването за ХИВ и хепатити, ранно откриване на заразените лица и своевременното им насочване към лечение. Инициативите дават възможност на хората да направят своя избор за превенция на ХИВ и хепатити, за да защитят себе си и своите близки.

През периода 23 - 30.11.2018 г., РЗИ – Разград  обявява  седмица на отворените врати за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, Хепатит С и сифилис.  Всички желаещи могат да узнаят своя статус напълно анонимно  в лабораторията на  Регионална здравна инспекция – Разград, етаж III, ст. 301,  ул. „Кирил и Методий“ №8,  всеки делничен ден от 8,30 ч.  до 15, 00 ч.

Информация за дейностите, планирани от РЗИ- Разград изтегли ... от тук

Информация за ХИВ и хепатит, сифилис изтегли ... от тук

19.11.2018

Отчет на извършените дейности за периода 09.11-15.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.11.2018

 

15 НОЕМВРИ 2018 г. -  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

 

 

„Спри сега , за по-добро здраве утре"

 

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Инициативата възниква през 1977 г. и принадлежи на Американската общност за борба с рака.

Мотото на кампанията организирана от Министерството на здравеопазването тази година е „Спри сега, за по-добро здраве утре". На този ден здравното министерство чрез регионалните здравни инспекции призовават всеки пушач да се опита да постави началото на отказване от тютюнопушене  в името на собственото си здраве и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му, като пасивни пушачи.

По повод Международния ден без тютюнопушене, Регионална здравна инспекция – Разград организира информационно-скриниговата кампания през периода 14 -21 ноември 2018 г., във връзка с която планира следните дейности:

Изтегли целия текст от тук

09.11.2018

Отчет на извършените дейности за периода 02.11-08.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.11.2018

Министерството на здравеопазването обявява XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2018/2019 година

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. 

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

 

Изтегли целия текст от тук

 

Регламент на конкурса...

 

Формуляр за участие I-ва фаза

 

Формуляр за участие II-ва фаза

 

За повече информация...

05.11.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в отдел "Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве"изтегли

2.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в отдел "Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве" изтегли

02.11.2018

Отчет на извършените дейности за периода 26.10-01.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.10.2018

Отчет на извършените дейности за периода 19.10-25.10.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.10.2018

Отчет на извършените дейности за периода 12.10-18.10.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.10.2018

РЗИ - Разград обявява конкурс за заемане на следната длъжност:

Старши инспектор в отделДържавен здравен контрол към дирекция „Обществено здраве“

Подробна информация за конкурса може да намерите от тук

18.10.2018

16 октомври – Световен ден на прехраната

На 16 октомври се отбелязва Световният ден на прехраната като част от Седмицата на достъпа до добра храна 16-24 октомври

Решението за това е взето от Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в деня на създаването й (16 октомври 1945). Чества се в над 150 страни, като България се включва през 2006 г. и е част от инициативата ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА на Фондация „Българска месна традиция“

Целта на провеждането на Седмицата на достъпа за добра храна  е да се предизвика по-голямо разбиране от световната общественост на проблемите с прехраната и с общи усилия страните да се борят с глада, лошото хранене и бедността.

За повече информация .......

17.10.2018

Реализират се дейности в изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

През месец септември 2018 г. Министерство на здравеопазването предостави безвъзмездно на РЗИ - Разград мобилен кабинет за обща практика, напълно оборудван за провеждане на имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, такива с непълна имунизационна схема за възрастта, нямат избран личен лекар или постоянна адресна регистрация.

За повече информация .......

Снимки от посетените населени места виж в галерия.

17.10.2018

20 октомври 2018 г. - Световен ден на остеопорозата.

„Познавате ли признаците на остеопорозата?“

Всяка година на 20 октомври се отбелязва Световният ден на остеопорозата. Той е насочен към повишаване на информираността както в личен, така и в обществен план с оглед огромното страдание и финансова тежест, което това трето по значимост след сърдечно-съдовите и раковите заболявания страдание налага на милиони хора по света.

Като част от дейностите, свързани с профилактиката на заболяването, РЗИ- Разград и Асоциация „Жени без остеопороза“ организират на 26 октомври 2018 г.(петък)  от 10.00 ч., в сградата на РЗИ, етаж III, стая 305 информационна кампания „Познавате ли признаците на остеопорозата?“. В рамките на събитието ще се проведат изследвания на костна плътност и телесен състав.

Желаещите ще могат да се запознаят  с някои прости начини да открият признаците на заболяването, както и да определят личните си рискови фактори с теста на Международната фондация по остеопороза и теста на Световната здравна организация.

Изследванията са на цени от 10 лв. всяко,  след предварително записване на телефони  084/611 151;  084/611 149  или на място в РЗИ, гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ №8, етаж III , стаи 307 /308.

За повече информация .....

Допълнителни материали по темата, предоставени от Асоциация „Жени без остеопороза“ изтегли от тук.

12.10.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявамe Ви, че са определени броя места за специализанти за 2019 г., разпределени по висши училища със Заповед № РД-19-3/01.10.2018 г

За повече информация .....

12.10.2018

Отчет на извършените дейности за периода 05.10-11.10.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

08.10.2018

През този сезон в имунизационния кабинет е осигурена противогрипна ваксина "Ваксигрип - Тетра".

При извършване на имунизация от специалист в кабинета, се заплаща цената на ваксината 19.45 лв.  и  2.00 лв. за извършената манипулация.

Кабинетът се намира на третия етаж - стая № 304, с работно време от 8.30 до 17. 00 часа всеки делничен ден.

Ваксината срещу грип е от голямо значение за борбата срещу това заболяване, защото тя не само че намалява риска от нарушаване на професионалния и личния живот на човека, но намалява и риска за заразяване на неговото семейство, приятелите и колегите му.

 

За повече информация .......

05.10.2018

Отчет на извършените дейности за периода 28.09-04.10.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.09.2018

Отчет на извършените дейности за периода 21.09-27.09.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.09.2018

28. СЕПТЕМВРИ  2018 г. 

 ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

Европейският ден на спорта в училище е част от кампанията Now We Move, организирана за България от сдружение „BG Бъди активен“. Европейският ден на спорта в училище е паневропейска инициатива, а в България се провежда от 2014 година.

Изтеглете целия текст от тук

Във връзка с предстоящият Европейски ден на спорта в училище, РЗИ- Разград и Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград организират спортна инициатива с участието на ученици от I до VII клас и техните учители.
Събитието ще се проведе на 28.09.2018 г. (петък) от 11.00 часа в ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград.

21.09.2018

Отчет на извършените дейности за периода 14.09-20.09.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.09.2018

    НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

14.09.2018

    НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Изпълнение на дейности по Националния план за действие 2015 г. – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. 

          В изпълнение на Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. през 2018 г., РЗИ - Разград ще извърши следните дейности:

 1. Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите за децата, с цел мотивиране за редовното им прилагане, съгласно Имунизационния календар на Р. България.
 2. Провеждане на беседи и разпространение на материали за хранене и отглеждане на децата, организиране на обучение на лица, ангажирани с отглеждане на малки деца.
 3. Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации и за ползите от препоръчителните имунизации.
 4. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население.
 5. Провеждане на беседи за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни и хронични незаразни болести.
 6. Провеждане на беседи за вредата от най - разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене.
 7. Провеждане на задължителни имунизации в област Разград с мобилен кабинет за обща практика на деца, при които няма данни за проведени имунизации, такива с непълна имунизационна схема за възрастта, нямат избран личен лекар или нямат постоянна адресна регистрация.

         Дейностите в изпълнение на Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. през 2018 г., РЗИ - Разград ще се проведат в следните населени места: гр. Разград, с. Дянково, с. Липник, с. Киченица, с. Равно,     с. Каменово, с. Топчии, с. Просторно, с. Побит камък, гр. Завет.

         Уважаеми родители, ако вашето дете е без избран личен лекар или е с непълна имунизационна схема за възрастта си и желаете детето Ви да бъде имунизирано, съгласно Имунизационния календар на Р. България и по този начин да му осигурите ефикасна защита срещу инфекциозни болести и предотвратите разпространението им сред обществото, моля да се свържете с нас на следните телефони: 084 611  148, 084 611 156, 084 611 141.

14.09.2018

Комарите и как да се предпазим от тях

 

          Комарите са общо около 3500 вида и са разпространени по всички континенти с изключение на Антарктида. Обитават най - често застояли води и блата. Те са временни паразити, като при почти всички видове женските индивиди пият кръв, която е необходима за развитието на яйцата им, и живеят от 2 до 6 месеца. Мъжките са по-големи от женските и се хранят само с растителни сокове и цветен прашец, и живеят от 15 до 20 дни.

Изтеглете целия текст от тук

14.09.2018

Отчет на извършените дейности за периода 07.09-13.09.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.09.2018

На вниманието на директорите на учебните заведения в Разградска област

Уважаеми  директори,

Във връзка с предстоящото изготвяне на седмични учебни разписания за първи срок на учебната 2018/2019 година, Ви напомняме, че последната  актуализация на Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания е публикувана в ДВ бр.11/ 02.02.2018 г.  (прилагаме по-долу). Изтеглете целия текст от тук

Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.....изтегли от тук

Заявление....изтегли от тук

РЗИ - Разград  пожелава успешна нова учебна година  и  разчита на ползотворни сътрудничества в областта на общественото здраве !

07.09.2018

Стартира кампания по силанизиране на зъбките

на деца от 5  до 8 години.

 

 

От 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. в Разградска област започна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години. Предназначението на силантите е да предпазят зъбките на децата в първите години след пробива,  когато са недостатъчно устойчиви на влиянието на храната и бактериите, а децата все още не могат да се справят добре с четката и пастата.

Изтеглете целия текст от тук

07.09.2018

Отчет на извършените дейности за периода 31.08-06.09.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.09.2018

РЗИ - Разград  се включи  в  Първия детски панаир

РЗИ - Разград  подкрепи инициативата на община Разград и фондация Америка за България, която се проведе на 31.08.  и  01.09. 2018 г. на площад  „Независимост“.

Наред със занаятчийските работилнички и ателиета по изкуствата, служители на РЗИ –Разград  предложиха на своя щанд  здрaвно-образователни материали, предназначени за деца, ученици и техните родители. 

Шарената палитра на здравна тема се състоеше от брошури, дипляни, книжки и съвети от здравните инспектори насочени към  формиране на навици за здравословен начин на живот още от  ранна детска възраст - здравословно хранене, повишаване на физическата активност,  вредата от тютюнопушенето,  грижи за зъбките  за добро дентално здраве, предпазване от различни инфекциозни  и паразитологични болести  (морбили, туберкулоза, кърлежово – преносими инфекции, кучешка тения).  Преди първия учебен звънец бяха напомнени важни правила за безопасност на децата, като участници в движението.

Акцентът беше върху  знанията за разнообразно, балансирано  и  рационално  хранене, като  около  90 деца от 3 до  12 години  изработваха  своите 3-D картички с различни плодове и зеленчуци. 

Снимки от събитието виж в галерия.

31.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 24.08-30.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.08.2018

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г.

 

Радонът представлява повече от 50% от естествения радиационен фон на Земята. Като инертен газ с кратък живот на полуразпад е основната причина за вътрешното облъчване на населението на Земята. Това облъчване води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, а рискът е пропорционален на концентрацията на радон и на времето на облъчване.

В изпълнение на  дейностите през  2018 г.  в Разградска област е  сформиран  Областен координационен съвет с председател директора на РЗИ- Разград.  В състава на ОКС са  включени представители от РЗИ, Областна и общински администрации, РУО, КСБ, КАБ, КИИП, РИОСВ , ДИТ.

Предстои провеждане на национално проучване на обемната  активност на радон в жилищни сгради. Проучването ще се извърши по Процедурата за национално проучване за период  повече от шест месеца  в жилищата и /или в други такива райони (общини) с констатирани високи стойности на средно годишна обемна активност на радон.

РЗИ - Разград получи от Национален център по радиобиология и радиационна защита – София материали и 33 детектора  за провеждане на проучването в  16 домакинства на територията  на  Разградска област,  което трябва да стартира от  20.09.2018 г.

Приоритетно ще бъдат избирани жилищни сгради,  в които от предходното проучване е установено наличие на радон над 300  Вq/ m3  или стойности близки  до референтните.

Новите участници ще бъдат  определяни на доброволен принцип, като пропорционално ще бъдат  обхванати жилищни сгради от всички общини.

 

Изтеглете целия текст от тук

24.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 17.08-23.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 10.08-16.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

15.08.2018

СТАРТИРА  лятна  АНТИСПИН  кампания  в  Разградска област

На 15 август 2018 г. стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания, която ще продължи до 15 септември 2018 г.

С кампанията се цели:

 • да  се  насочи вниманието на обществото към проблема СПИН;
 • да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално-предавани инфекции;
 • да се мотивират хората към отговорност към собственото здраве.

През периода 15 август - 15 септември 2018 г., РЗИ – Разград организира кампания за доброволно, безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ и други трансмисивни инфекции

За подобряване достъпа до услугите по доброволно консултиране и изследване, екип от специалисти на РЗИ – Разград ще бъде разположен на оживени места в гр. Разград, както следва:

 • 22.08.2018 г. (сряда) от 10.00 до 12.00 часа на пешеходната зона в централната част на града;
 • 27.08.2018 г. (понеделник) от 10.00 до 12.00 часа в хипермаркет „Кауфланд“.

По време на кампанията желаещите могат безплатно и анонимно да се изследват за ХИВ и сифилис и в лабораторията на РЗИ- Разград, всеки делничен ден от 8.30 ч. до 15.30 ч. в сградата на РЗИ – Разград, ул.„Кирил и Методий“ №8, отдел „Медицински изследвания“ (ст. 301, ет. ІІІ ).

Изтеглете целия текст от тук

10.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 03.08-09.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

03.08.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества от тук

Примерна листовка за информиране на заинтересованите лица във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.

Изтеглете целия текст от тук

Постер за подпомагане и информиране на икономическите оператори във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.

Изтеглете целия текст от тук

Национална точка за контакт на България:Министерство на вътрешните работи

В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 за България е открита телефонна линия за сигнали за подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции е публикувана на сайта на Главна дирекция за Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР: http://www.gdbop.bg/bg/polezno

Телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества: +359(02) 814 70 70.

03.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 27.07-02.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.08.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На официалната страница на НЦЗПБ е публикувано съобщение относно необходимостта за повишено внимание към Легионерска болест при хоспитализирани пациенти с Пневмония.

За повече информация....

27.07.2018

Световната седмица на кърменето се отбелязва всяка година от 1 до 7 август в цял свят и има за цел да подчертае огромните ползи, които кърменето може да донесе както за здравето и благосъстоянието на бебетата, така и за доброто физическо и психическо майчино здраве.

Инициативите през 2018 година ще се проведат под мотото: "КЪРМЕНЕТО - ОСНОВА НА ЖИВОТА". Кърменето е естествена и най-добра храна за бебето, кърменето е универсално решение, което изравнява условията, давайки на всички справедлив старт в живота, подобрява здравето, благополучието и оцеляването на жените и децата по целия свят.

 КЪРМЕНЕТО е отличен пример за дълбоките връзки между човешкото здраве и екосистемите на природата;

 КЪРМАТА е естествена възобновяема храна, която е екологично безопасна;

ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ информират майките за ползите от кърменето и оказват подкрепа за преодоляване на трудностите от началото до края;

 ВСЯКО БЕБЕ има право на майчино мляко! Кърмените деца получават оптимално хранене и защита срещу инфекции;

 ДА СЪЗДАДЕМ СРЕДА  в която ВСЯКА МАЙКА да има комфорт да кърми своето БЕБЕ!

РЗИ - Разград и Училище „Родители – Русе“ канят всички бъдещи и настоящи родители да се присъединят към инициативата в подкрепа на Световната  седмица  на  кърменето!

На 02.08.2018 г. от 10.00 ч. в лятната градина на механа „Лятно кино“ в Градски парк – Разград е организирана отворена дискусия: „КЪРМЕНЕТО – основа на живота“. По въпросите на майчинството и кърменето ще може да се консултирате с Димитрина Върбанова,  основател на  Училище "Родители" - Русе.

 

ОЧАКВАМЕ  ВИ!

 

Поканата за събитието изтегли от тук

 

27.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 20.07-26.07.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

25.07.2018

Актуална информация за морбили

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, от началото на годината на територията на Европейския съюз (ЕС) са регистрирани 8 343 случая на морбили. Най-голям брой случаи са съобщени във Франция (2 380 сл.), Гърция (2 075 сл.), Италия (1 715 сл.) и Румъния (504 сл.). Установено е, че болшинството от заболелите са деца и възрастни, неимунизирани срещу заболяването. През 2018 г. са докладвани и 31 лица, починали от морбили.

Изтеглете целия текст от тук

20.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 13.07-19.07.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 06.07-12.07.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.07.2018

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Бланка на ГОДИШЕН ПЛАН на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

06.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 29.06-05.07.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на икономическите оператори и масовите  потребители

 Във връзка с действащия Регламент (ЕС) 2018/589 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола.

Забранява се пускането на метанол (метилов алкохол) на пазара за масовия потребител след 9 май 2019 г. в състава на течности за чистачки или за размразяване на предни стъкла, в концентрация по-голяма или равна на 0,6 тегловни процента.

 

02.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 22.06-28.06.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.06.2018

Този ден се отбелязва всяка година по решение на Общото събрание на ООН от 1987 г. На 26 юни е важно да се привлече вниманието на обществото върху сериозността на проблема и разпространението му. Наркотиците “проникват” навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях.

В световен мащаб дейностите свързани с отбелязване на този ден се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества.

За повече информация .....

22.06.2018

Отчет на извършените дейности за периода 15.06 - 21.06.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

15.06.2018

Отчет на извършените дейности за периода 08.06 - 14.06.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.06.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за пътуващите в страни с разпространена малария.....

Видове, състав и потенциална векторна роля на кърлежи .....

25.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 25.05 - 31.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯ, РАЗПРОСТРАНЯВАНА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., Министерството на здравеопазването счита, че подобни практики могат да създадат предпоставка за негативно въздействие върху индивидуалното здраве. Продуктите, които се пускат на пазара, са безопасни само при очакваната им употребата съгласно указанията, дадени от производителя. Продукти, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества, не могат да бъдат считани за безопасни. В допълнение препоръчваме на всички потребители на различни продукти, съдържащи химични вещества и смеси, същите да бъдат употребявани при спазване на всички изисквания за безопасност, посочени на етикетите им, в т.ч. и след предварително запознаване с посочените Предупреждения за опасност и Препоръки за безопасност.

01.06.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Пролетно-летният сезон е епидемичен за развитието на кърлежи, което същевременно с навлизането на хора и домашни любимци в естествените им местообитания води до повишен риск от ухапване от кърлежи. Освен оглед за впити кърлежи, след разходка или работа в градината за недопускане на продължителен престой върху тялото, е необходимо да бъдат предприети адекватни и своевременни последващи действия - отстраняване и евентуална антибиотична профилактика.

Препоръки за действие при ухапване от кърлеж.....

25.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 25.05 - 31.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.05.2018

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

За 2018 г. темата на Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и сърдечни заболявания“. СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на сърдечно- съдови заболявания, включително инсулт.

За повече информация .....

25.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 17.05 - 24.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.05.2018

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ, който традиционно се отбелязва в третата неделя на месец май, тази година преминава под мотото „Подготовката за бъдещето се основава на опита ни от миналото!”.

Кампанията, известна още като Candlelight Memorial, е съвкупност от инициативи за насърчаване на диалог вътре в уязвимите общности и подкрепа на действащите политики в областта на ХИВ-превенцията и грижата за хората, живеещи с вируса. Тазгодишното послание „Подготовката за бъдещето се основава на опита ни от миналото!” изразява необходимостта бъдещите планове да стъпят на усилията, историята и опита за лечението, профилактиката и грижите, свързани с живота с ХИВ, както и правото на живот без стигма и дискриминация, с  достъп до качествени здравни и социални услуги.

За повече информация .....

Покана .....

17.05.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Уведомявам Ви, че е обявено план-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г. на Медицински университет - София

За повече информация....

 

15.05.2018

 Световният ден на хипертонията се отбелязва за първи път през 2005 г. по инициатива на Международното дружество по хипертония и свързаните с него кампании имат за цел да обединят усилията на медицински специалисти, пациенти,  граждани и институции за популяризиране на социалната значимост на заболяването, за важността на превенцията, контрола и лечението му.

 Артериалната хипертония (АХ) е състояние на трайно повишено артериално налягане, в резултат на спазъм или стесняване на кръвоносните съдове. АХ не е само заболяване на сърцето, а засяга целия организъм. Тя е една от водещите причини  за  инвалидизация и преждевременна смърт. В резултат на АХ настъпват тежки, а в много случаи и смъртоносни усложнения като мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, нарушения на бъбречната функция, проблеми, свързани с бременността, увреждания на очите и др.

За повече информация .....

Покана .....

04.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 27.04 - 03.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.05.2018

През 2002 година Световната  здравна органицазия обявява 10 май за Световен ден на физическата активност под мотото "Движението - това е здраве".

Инициативите целят чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес, социална изолация.

Проучванията показват, че физическата активност и здравословното хранене са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовните физически упражнения допринасят не само за поддържане на нормално тегло, подобряване на физическото и психично здраве, но и предпазват от редица заболявания. Хората, които са физически активни страдат по-рядко от коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане, мозъчен инсулт, остеопороза. Физическите упражнения подпомагат имунната система и намаляват риска от рак на дебелото черво, подобряват настроението и самочувствието.

Според експертни оценки над 60% от хората в света не са физически активни в такава степен, която би могла да бъде полезна за тяхното здраве. Физическата активност значително намалява с възрастта.

За повече информация .....

04.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 27.04 - 03.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.04.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ изтегли

3.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция „Медицински дейности“ изтегли

4.Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността инспектор в дирекцияНадзор на заразните болести изтегли

20.04.2018

Отчет на извършените дейности за периода 20.04 - 26.04.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.04.2018

РЗИ- Разград подкрепя и ще вземе участие в кампанията – Ден без асансьори и призовава всички компании,  институции и граждани да се присъединят  към инициативата, чиято цел е промоция на укрепващата здравето двигателна активност, в съответствие с дейностите залегнали в Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.

            Ден без асансьори (No Elevators Day) е глобална инициатива, част от целогодишната кампания NowWeMOVE, която раздвижва все повече хора посредством събития свързани с физическата активност и спорта.

Целия текст

24.04.2018

За десета поредна година България участва в Европейската имунизационна седмица, 23-29 април 2018 г.  Тя се провежда от 2006 година през последната седмица на месец април. Събитието се организира от Световната здравна организация, здравните власти и медицинското съсловие.

Основната цел на инициативата е повишаването на имунизационния обхват в страните чрез разширяване на информираността  сред родители, здравни  специалисти и медии за значимостта на имунизациите.

През 2018 г. във фокуса на Европейската имунизационна седмица, е имунизацията като лично право и споделена отговорност за намаляване на неимунизираните лица и премахването на имунизационните „джобове“.

Успехът на инициативата означава и напредък по постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие 2030 на ООН, в това число и постигането на добро здраве.

РЗИ – Разград припомня, че ваксините осигуряват лична защита срещу опасни болести.  Когато ние и хората от нашата общност сме с изграден имунитет към дадено заболяване, то не може да се разпространява лесно. Заедно, ние предпазваме тези, които не могат да бъдат имунизирани (бебета, възрастни хора със здравословни проблеми и отслабена имунна система) от вирусите или бактериите, причиняващи ваксинопредотвратимо заболяване.

Всяка година в света се регистрират повече от 10 милиона смъртни случая при деца под 5-годишна възраст. Голяма част от тях са вследствие на заболявания, за които съществуват действащи ваксини.

Съвременният имунизационeн календар на Република България включва задължителни имунизации в детска възраст срещу 11 заразни болести (туберкулоза, хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, морбили, рубеола и паротит).

Важно е да се знае, че липсата на тежки заразни заболявания се дължи именно на засилено прилаганата имунопрофилактика. Следването на Националния имунизационен календар е от основно значение за предпазене от ваксинопредотвратимо заболяване, както на имунизираното лице, така  и на  околните. 

Ключов момент в контрола на едно заразно заболяване посредством имунизация е достигането и поддържането на висок имунизационен обхват (над 95 %). Спадането на имунизационния обхват под определени критични стойности е предпоставка за епидемично разпространение на съответната инфекциозна болест.

За  здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на  Регионална здравна инспекция  – Разград.

За популяризиране на Европейската  имунизационна  седмица, 23-29 април 2018 г., РЗИ - Разград организира пресконференция, която ще  се  проведе на 25.04.2018 г. (сряда), от 11.00 ч. в конферентната  зала на РЗИ.

 На пресконференцията са поканени представители на областна администрация, общински администрации, лечебни заведения, Регионално управление на образованието, неправителствени организации и медийни партньори.

Друга полезна  информация  за ваксините и ваксинопредотвратимите заболявания  можете да намерите на сайта на РЗИ Разград в секция „Профилактика и заразни болести“/“Имунизации“

20.04.2018

На вниманието на гражданите и медицинските специалисти

Стартиране на Европейската имунизационна седмица - 23-29 април 2018 г.

Презентацията изтеглете от тук

20.04.2018

Отчет на извършените дейности за периода 13.04 - 19.04.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.04.2018

Отчет на извършените дейности за периода 06.04 - 12.04.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.04.2018

РЗИ - Разград обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Главен експерт в дирекция "Административно - правно, финансово и стопанско обслужване.

2. Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“

3. Старши инспектор в дирекция „Медицински дейности“

4. Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“

Подробна информация за конкурсите може да намерите от тук

11.04.2018

Децата от ДГ № 4  с  нови знания  за по-здрави и по-красиви зъбки

Децата  от ДГ №4 „Митко Палаузов“, гр. Разград се срещнаха на 10.04.2018 г.  с  приказните герои Чук  и Пук - бактерии - рушители на зъбките.  
Инициативата  е на учителките на първа група - г-жа Димитрова и г- жа Кирова, които  изпълниха главните роли и бяха изработили всеки детайл от декора до костюмите.  Разказвачът на приказката  беше медицинска  сестра  Лютфулова.  Спектакълът  беше  представен  пред  децата от всички групи,  техните учители, помощник –възпитатели  и  гости от Регионална здравна инспекция – Разград.  След края на  театралната постановка,  всички дечица  знаеха,  че трябва да мият  зъбките си най-малко два пъти на ден  с четка  и паста,  както и , че поне веднъж годишно  зъбките трябва да се прегледат от  зъболекар.
Те затвърдиха  знанията си и за полезните храни, които трябва да консумират, както и за тези, които  помагат на Чук и Пук да рушат зъбките им.
На децата  от първа група,  медицинските специалисти  и  педагозите показаха как трябва да мият зъбите за бяла и здрава усмивка, а като награда децата получиха от гостите от РЗИ четки и  детски пасти за зъби. Подаръците бяха предоставени  от  лекарите по дентална медицина  д-р  Кузманова и д-р Л. Малчев, за което РЗИ- Разград им изказва сърдечна благодарност.
Повишаване на информираността на децата  по отношение на профилактиката на кариеса, чрез  правилна  устна хигиена  и  здравословно хранене  е  част и от дейностите  заложени в Национална програма за профилактика на оралните заболявания  при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г. 

Снимка

Други снимки от срещата може да видите в секция Галерия

 

10.04.2018

Отчет на извършените дейности за периода 30.03 - 05.04.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.04.2018

На 7 април светът отбелязва Световния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964 г. Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Кампанията на СЗО тази година е под надслов „Здраве за всеки“.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните лидери до хората в различни страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

По повод Световният ден на здравето, Регионална здравна инспекция – Разград ще участва в информационна кампания на различни здравни теми с деца от две детски градини в гр. Разград, както следва:

На 10.04.2018 г. от 10.00 часа ще гостува на децата от ДГ № 4 “Митко Палаузов“, които ще обогатят знанията си за грижата за зъбките от „Среща с Чук и Пук“.

На 12.04.2018 г. от 10.30 часа на децата от ДГ №2 „ Лудогорче“ ще се представи мултимедийна презентация за здравословното хранене.

04.04.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.03.-31.03.2018 г. изтеглете

03.04.2018

На вниманието на мениджърите на обекти за настаняване на туристи.

Във връзка с получени указания от Министерство на здравеопазавнето и Европейския център по провенция и контрол на заболяванията, относно легионерската болест, Ви предоставяме следната информация.

Изтеглете от тук

30.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 23.03 - 29.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 16.03 - 22.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2018

На вниманието на специалистите в извънболничната помощ.

Уважаеми колеги,

Във връзка с изменение на чл. 81, ал. 4 на Закона за лечебните заведения минималният брой часове, в които лекарите/лекарите по дентална медицина следва да работят в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ се променя от 10 на 5 часа.

Новият образец на декларацията може да изтеглите от тук

22.03.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център обяви План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 г. При заявяване на обучения следва да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. План-разписанието е качено в интернет-страницата на „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас“ – секция Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение. План-разписанието е на разположение и може да бъде разгледано и в Регионална здравна инспекция гр. Разград. За допълнителна информация: тел. 02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

21.03.2018

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

 

Картинка на кампанията

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

Тази година темата на Деня на водата е "Природата за водата", като целта е да се насочи вниманието към справяне с предизвикателствата на водата на 21 век, чрез базирани на природата решения.

Целия текст изтеглете от тук:

21.03.2018

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА

"Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза”

 

Картинка на кампанията

Световният ден за борба с туберкулозата тази година ще се проведат под мотото: „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза“. Темата на мотото се фокусира върху поемането на ангажимент за прекратяване на туберкулозата, не само на най-високо политическо ниво, но и на всички нива от кметовете, управители на лечебни заведения, депутати и лидери на общността, на хора, засегнати от туберкулоза, защитници на гражданското общество, здравни работници, лекари или медицински сестри, НПО и други партньори. Всички те могат да бъдат лидери на усилията за прекратяване на туберкулозата в собствената си работа или терен.

Целия текст изтеглете от тук:

16.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 09.03 - 15.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.03.2018

На вниманието на гражданите и медицинските специалисти

ЗДРАВНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014 - 2020 Г.

За повече информация:

12.03.2018

На вниманието на гражданите

Информация за определените съгласно Заповед № РД-01-70 от 02.03.2018 г. на минисъра на здравеопазването Регионални здравни инспекции, които могат да провеждат обучение за придобиване на квалификация изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите.

Заповедта изтеглете от тук: изтеглете

12.03.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.02.-28.02.2018 г. изтеглете

09.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 02.03 - 08.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 23.02 - 01.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 16.02 - 22.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.02.2018

"Не е късно да спрем остеопорозата"

Информационна кампания в Разград

Дата: 22 февруари 2018 г.

Час: 10.00 - 12.00 часа

Записвания: тел. 084 611-151 или в РЗИ Разград, ет. 3 стая 307

Брошура изтеглете

16.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че местата за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност "Обща медицина" и по специалности за лица с профeсионална квалификация "Лекар по дентална медицина", съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г., са определени със заповед № РК36-166/01.02.2018 г. на Ректора на МУ София.

Документи за участие в конкурс по документи се приемат в отдел "СДО и УБК" при МУ София от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

НЦОЗА е база за провеждане на обучение по следните неклинични специалности:

- социална медицина и здравен мениджмънт

- медицинска информатика и здравен мениджмънт

- комунална хигиена

- хранене и диететика

- трудова медицина

- санитарна химия

- медицинска санитарна физика

- санитарно инженерство

16.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 09.02 - 15.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.02.2018

Национална АНТИСПИН кампания

14 ФЕВРУАРИ “Свети Валентин –Ден на влюбените“

 

Картинка на кампанията

Запазва се тенденцията ХИВ у нас да се разпространява предимно по сексуален път

Данните показват, че 90% от новорегистрираните са мъже През периода 1986 – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ инфекция. За периода 01.01.2017 – 27.11.2017 г. са открити нови 220 ХИВ–серопозитивни, при изследвани над 260 000 лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през 2017 година е 9:1 (199 мъже и 21 жени). По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. И през 2017 г. 88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях 52% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, и 36% при хетеросексуален контакт). Останалите 12% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 36%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 34%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 20 години, а най-възрастния на 67 години. Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 91 лица, в областите Пловдив – 22 лица, Варна – 18 лица, Плевен – 9 лица, София област- 7, Бургас – 4 лица и единични случаи в останалите области.

Целия текст изтеглете от тук:

Брошура

изтеглете

12.02.2018

Считано от 13.02.2018 г. се отменя грипната епидемия в област Разград

Във връзка с нормализиране на епидемичната обстановка по отношение заболяемостта от ОРЗ и грип и достигане на следепидемични нива (заболяемост – 143,88%00, за периода 05.02.2018 г. – 11.02.2018 г.) се отменя грипната епидемия, считано от 13.02.2018 г.

Съгласно заповед № РД-06-36/12.02.2018 г. на директора на РЗИ - Разград се отменят въведените със заповед № РД-06-30/01.02.2018 г. противоепидемични мерки по отношение на грип и ОРЗ, на територията на област Разград, считано от 13.02.2018 г.

09.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 02.02 - 08.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

РЗИ Разград, Ви уведомява за възможността през 2018 г. да проведете индивидуално или курсово обучение по План-разписанието, което е качено в сайта на Медицински университет-Варна: mu-varna.bg/СДО/Курсове/Курсове за 2018 г. http://www.mu-varna.bg/BG/sdo-kurs

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2018 г. е на разположение и в РЗИ Разград и може да бъде разгледано.

08.02.2018

Грипна ваканция ще бъде обявена в област Разград, считано от 09.02.2018 г.

Във връзка с увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип и отсъствие на повече от 30% поради заболяване, на учениците от учебните заведения на територията на област Разград и с цел ограничаване разпространението на тези заболявания, на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за временно преустановяване на образователния процес в училищата на територията на област Разград от 09.02.2018 г. до 12.02.2018 г. вкл.

07.02.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2018 г. изтеглете

05.02.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в в отделДържавен здравен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“ изтегли

3.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в в отделДържавен здравен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“изтегли

02.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 26.01 - 01.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.02.2018

На вниманието на Директорите на учебни заведения!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания е обнародвана в Държавен вестник № 11/02.02.2018 г., в сила от началото на втория учебен срок.
РЗИ – Разград започва съгласуването на седмични учебни разписания на учебните заведения в Разградска област.

02.02.2018

В област Разград е обявена грипна епидемия, считано от 02.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.01.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено писмо с вх. № РД-16-06/30.01.2018 г. от д-р Венелина Атанасова – изпълнителен директор на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 г. на лекари и професионалисти по здравни грижи е на разположение и може да бъде разгледана в Регионална здравна инспекция гр. Разград.    

26.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 19.01 - 25.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.01.2018

На Вниманието на гражданите,

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г. има промени в Наредба № 9 от 16 март 2001 г. качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. изтеглете

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от март 2001 г. изтеглете

23.01.2018

Даклад за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2017 г.

за повече информация

22.01.2018

РЗИ - Разград обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Главен експерт в дирекция "Административно - правно, финансово и стопанско обслужване.

2. Главен инспектор в отдел"Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве"

Подрабна информация за конкурсите може да намерите от тук

19.01.2018

Експертно становище, относно  потенциалният здравен риск върху населението,  в резултат на завишени концентрации на сероводород  в атмосферния  въздух  в  гр. Разград през 2017 г.

Eкспертно становище на доц. д-р Т. Антова, дм, началник на отдел “Околна среда и здравен риск” в Национален център по обществено здраве и анализи - София, относно оценка на здравния риск за населението на гр. Разград, във връзка с установени превишавания на нормите за сероводород в атмосферния въздух  през 2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 12.01 - 18.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.01.2018

На вниманието на гражданите

Информация за грип и заболеваемостта: изтеглете

12.01.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.12.-31.12.2017 г. изтеглете

12.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 05.01 - 11.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 29.12.2017 - 04.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 18.12.- 22.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 11.12.- 15.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 04.12.- 08.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.12.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.11.-30.11.2017 г. изтеглете

04.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.11.- 01.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

29.11.2017

1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА СПИН

Картинка на кампанията

Мото на кампанията за 1-ви декември, обявена от Обединената програма за СПИН на ООН (UNAIDS), тази година е „Моето здраве е мое право“ („My healt, my right“).

Кампанията цели да бъде предоставена информация за правото на здраве и здравеопазване на всички хора по света. Постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН, една от които е край на епидемията от СПИН, зависи до голяма степен от гарантирането на правото на здраве.

Броят на новозаразените хора с ХИВ в Европа достигна най-високото си ниво през 2016 г., откакто се събира такава информация, обяви Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Ройтерс. В съвместното изследване с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията е установено епидемично увеличение с „тревожна скорост“ на заразените с ХИВ на Стария континент. През 2016 г. в 53 страни 160 000 души са заразени с вируса, който причинява СПИН, алармират от Центъра и СЗО. Около 80 % от тях са в Източна Европа.

Информация за планираните дейности от РЗИ – Разград изтеглете

Брошури

А после...? изтеглете

Игри за напреднали изтеглете

Митове и твърдения за ХИВ/СПИН изтеглете

28.11.2017

Приключи кампанията по силанизиране на зъбките на децата на възраст от 5 до 8 години в Разградска област

Картинка на кампанията

От 01.09.2017 г. до 20.11.2017 г. беше проведена поредна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в изпълнение на дейностите през 2017 г. по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 -2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.11.- 24.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.11.- 17.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

НОВИНИ

Новини - Архив 2017

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

Антикорупция


Картинка антикорупция
Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел: 084 611 151

Национален телефон
0700 10 323