Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 629 795
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

23.01.2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МЗ, МОН И МЗХГ

МЗ е сключило Споразумение № Д01-337/30.12.2019г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищно образование. Съгласно Споразумението, трите страни се задължават да спазват Механизма и да работят в партньорство за съвместен контрол на храненето на подрастващите за реализиране на мерки за осигуряване на пълноценно, разнообразно и балансирано хранене на децата и учениците.

20.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Поради планирано обучение на служителите на РКМЕ, Ви уведомяваме , че на 28.01.2020 г. /вторник/, документи за явяване пред ТЕЛК няма да се приемат.

17.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 10.01-16.01.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.01.2020

Случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай

По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (ЕЦКЗ), Стокхолм на 31 декември 2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от 27 случая на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба и животни.

Изтеглете целия текст от тук

13.01.2020

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
  3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

10.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 03.01-09.01.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 98, ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ, лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги, и за начина на заплащането им, както и да издават на пациентите финансов документ за всички заплатени от тях суми.

03.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 20.12-31.12.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.12.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ

В Държавен вестник бр. 52/02.07.2019 г. са обнародвани измененията и допълненията на Закана за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).

Изтеглете целия текст от тук

31.12.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРАУРНИТЕ АГЕНЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Изтеглете наредбата от тук

20.12.2019

Отчет на извършените дейности за периода 13.12-19.12.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

 

Новини - Архив 2018 и 2019

Новини - Архив 2017

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

Антикорупция


Картинка антикорупция
Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел: 084 611 151

Национален телефон
0700 10 323