Регионална здравна инспекция 

Национални кампании

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ!"

Обща информация за Програмата изтегли

Ръководство за ръководители на лечебни заведения за Информационната система: Национален скринингов регистър и система за известяване изтегли

Ръководство за медицински специалисти в лечебните заведения за Информационната система: Национален скринингов регистър и система за известяване изтегли

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

Видеоклипове  изтеглиrarIcon

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 - 2020 г.

Информация за програмата изтегли

Брошура изтегли

Филм изтегли

Презентация изтегли