Регионална здравна инспекция 

Имунизации

22.05.2017

На вниманието на ОПЛ и педиатрите

Кратки лекарствени характеристики на:
Engerix B 0,5 ml изтеглете
Engerix B 1 ml изтеглете
BCG 0,05 ml изтеглете
BCG 1 ml изтеглете
BCG 2 ml изтеглете
Infanrix изтеглете
Pentaxim изтеглете
Priorix изтеглете
Tetraxim изтеглете
MMR изтеглете

25.02.2013 г.

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2012 Г. ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ изтегли

21.09.2011 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ І-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2011 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ изтегли

 

Имунизационен календар на Република България. изм. ДВ бр. 38/2017 г.

изтегли