Регионална здравна инспекция 

НОВИНИ

22.03.2018

На вниманието на специалистите в извънболничната помощ.

Уважаеми колеги,

Във връзка с изменение на чл. 81, ал. 4 на Закона за лечебните заведения минималният брой часове, в които лекарите/лекарите по дентална медицина следва да работят в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ се променя от 10 на 5 часа.

Новият образец на декларацията може да изтеглите от тук

22.03.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център обяви План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 г. При заявяване на обучения следва да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. План-разписанието е качено в интернет-страницата на „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас“ – секция Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение. План-разписанието е на разположение и може да бъде разгледано и в Регионална здравна инспекция гр. Разград. За допълнителна информация: тел. 02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

21.03.2018

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

 

Картинка на кампанията

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

Тази година темата на Деня на водата е "Природата за водата", като целта е да се насочи вниманието към справяне с предизвикателствата на водата на 21 век, чрез базирани на природата решения.

Целия текст изтеглете от тук:

21.03.2018

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА

"Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза”

 

Картинка на кампанията

Световният ден за борба с туберкулозата тази година ще се проведат под мотото: „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза“. Темата на мотото се фокусира върху поемането на ангажимент за прекратяване на туберкулозата, не само на най-високо политическо ниво, но и на всички нива от кметовете, управители на лечебни заведения, депутати и лидери на общността, на хора, засегнати от туберкулоза, защитници на гражданското общество, здравни работници, лекари или медицински сестри, НПО и други партньори. Всички те могат да бъдат лидери на усилията за прекратяване на туберкулозата в собствената си работа или терен.

Целия текст изтеглете от тук:

16.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 09.03 - 15.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.03.2018

На вниманието на гражданите и медицинските специалисти

ЗДРАВНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014 - 2020 Г.

За повече информация:

12.03.2018

На вниманието на гражданите

Информация за определените съгласно Заповед № РД-01-70 от 02.03.2018 г. на минисъра на здравеопазването Регионални здравни инспекции, които могат да провеждат обучение за придобиване на квалификация изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите.

Заповедта изтеглете от тук: изтеглете

12.03.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.02.-28.02.2018 г. изтеглете

09.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 02.03 - 08.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 23.02 - 01.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 16.02 - 22.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.02.2018

"Не е късно да спрем остеопорозата"

Информационна кампания в Разград

Дата: 22 февруари 2018 г.

Час: 10.00 - 12.00 часа

Записвания: тел. 084 611-151 или в РЗИ Разград, ет. 3 стая 307

Брошура изтеглете

16.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че местата за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност "Обща медицина" и по специалности за лица с профeсионална квалификация "Лекар по дентална медицина", съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г., са определени със заповед № РК36-166/01.02.2018 г. на Ректора на МУ София.

Документи за участие в конкурс по документи се приемат в отдел "СДО и УБК" при МУ София от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

НЦОЗА е база за провеждане на обучение по следните неклинични специалности:

- социална медицина и здравен мениджмънт

- медицинска информатика и здравен мениджмънт

- комунална хигиена

- хранене и диететика

- трудова медицина

- санитарна химия

- медицинска санитарна физика

- санитарно инженерство

16.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 09.02 - 15.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.02.2018

Национална АНТИСПИН кампания

14 ФЕВРУАРИ “Свети Валентин –Ден на влюбените“

 

Картинка на кампанията

Запазва се тенденцията ХИВ у нас да се разпространява предимно по сексуален път

Данните показват, че 90% от новорегистрираните са мъже През периода 1986 – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ инфекция. За периода 01.01.2017 – 27.11.2017 г. са открити нови 220 ХИВ–серопозитивни, при изследвани над 260 000 лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през 2017 година е 9:1 (199 мъже и 21 жени). По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. И през 2017 г. 88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях 52% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, и 36% при хетеросексуален контакт). Останалите 12% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 36%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 34%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 20 години, а най-възрастния на 67 години. Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 91 лица, в областите Пловдив – 22 лица, Варна – 18 лица, Плевен – 9 лица, София област- 7, Бургас – 4 лица и единични случаи в останалите области.

Целия текст изтеглете от тук:

Брошура

изтеглете

12.02.2018

Считано от 13.02.2018 г. се отменя грипната епидемия в област Разград

Във връзка с нормализиране на епидемичната обстановка по отношение заболяемостта от ОРЗ и грип и достигане на следепидемични нива (заболяемост – 143,88%00, за периода 05.02.2018 г. – 11.02.2018 г.) се отменя грипната епидемия, считано от 13.02.2018 г.

Съгласно заповед № РД-06-36/12.02.2018 г. на директора на РЗИ - Разград се отменят въведените със заповед № РД-06-30/01.02.2018 г. противоепидемични мерки по отношение на грип и ОРЗ, на територията на област Разград, считано от 13.02.2018 г.

09.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 02.02 - 08.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

РЗИ Разград, Ви уведомява за възможността през 2018 г. да проведете индивидуално или курсово обучение по План-разписанието, което е качено в сайта на Медицински университет-Варна: mu-varna.bg/СДО/Курсове/Курсове за 2018 г. http://www.mu-varna.bg/BG/sdo-kurs

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2018 г. е на разположение и в РЗИ Разград и може да бъде разгледано.

08.02.2018

Грипна ваканция ще бъде обявена в област Разград, считано от 09.02.2018 г.

Във връзка с увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип и отсъствие на повече от 30% поради заболяване, на учениците от учебните заведения на територията на област Разград и с цел ограничаване разпространението на тези заболявания, на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за временно преустановяване на образователния процес в училищата на територията на област Разград от 09.02.2018 г. до 12.02.2018 г. вкл.

07.02.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2018 г. изтеглете

05.02.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в в отделДържавен здравен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“ изтегли

3.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в в отделДържавен здравен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“изтегли

02.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 26.01 - 01.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.02.2018

На вниманието на Директорите на учебни заведения!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания е обнародвана в Държавен вестник № 11/02.02.2018 г., в сила от началото на втория учебен срок.
РЗИ – Разград започва съгласуването на седмични учебни разписания на учебните заведения в Разградска област.

02.02.2018

В област Разград е обявена грипна епидемия, считано от 02.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.01.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено писмо с вх. № РД-16-06/30.01.2018 г. от д-р Венелина Атанасова – изпълнителен директор на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 г. на лекари и професионалисти по здравни грижи е на разположение и може да бъде разгледана в Регионална здравна инспекция гр. Разград.    

26.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 19.01 - 25.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.01.2018

На Вниманието на гражданите,

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г. има промени в Наредба № 9 от 16 март 2001 г. качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. изтеглете

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от март 2001 г. изтеглете

23.01.2018

Даклад за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2017 г.

за повече информация

22.01.2018

РЗИ - Разград обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Главен експерт в дирекция "Административно - правно, финансово и стопанско обслужване.

2. Главен инспектор в отдел"Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве"

Подрабна информация за конкурсите може да намерите от тук

19.01.2018

Експертно становище, относно  потенциалният здравен риск върху населението,  в резултат на завишени концентрации на сероводород  в атмосферния  въздух  в  гр. Разград през 2017 г.

Eкспертно становище на доц. д-р Т. Антова, дм, началник на отдел “Околна среда и здравен риск” в Национален център по обществено здраве и анализи - София, относно оценка на здравния риск за населението на гр. Разград, във връзка с установени превишавания на нормите за сероводород в атмосферния въздух  през 2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 12.01 - 18.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.01.2018

На вниманието на гражданите

Информация за грип и заболеваемостта: изтеглете

12.01.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.12.-31.12.2017 г. изтеглете

12.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 05.01 - 11.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 29.12.2017 - 04.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 18.12.- 22.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 11.12.- 15.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 04.12.- 08.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.12.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.11.-30.11.2017 г. изтеглете

04.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.11.- 01.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

29.11.2017

1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА СПИН

Картинка на кампанията

Мото на кампанията за 1-ви декември, обявена от Обединената програма за СПИН на ООН (UNAIDS), тази година е „Моето здраве е мое право“ („My healt, my right“).

Кампанията цели да бъде предоставена информация за правото на здраве и здравеопазване на всички хора по света. Постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН, една от които е край на епидемията от СПИН, зависи до голяма степен от гарантирането на правото на здраве.

Броят на новозаразените хора с ХИВ в Европа достигна най-високото си ниво през 2016 г., откакто се събира такава информация, обяви Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Ройтерс. В съвместното изследване с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията е установено епидемично увеличение с „тревожна скорост“ на заразените с ХИВ на Стария континент. През 2016 г. в 53 страни 160 000 души са заразени с вируса, който причинява СПИН, алармират от Центъра и СЗО. Около 80 % от тях са в Източна Европа.

Информация за планираните дейности от РЗИ – Разград изтеглете

Брошури

А после...? изтеглете

Игри за напреднали изтеглете

Митове и твърдения за ХИВ/СПИН изтеглете

28.11.2017

Приключи кампанията по силанизиране на зъбките на децата на възраст от 5 до 8 години в Разградска област

Картинка на кампанията

От 01.09.2017 г. до 20.11.2017 г. беше проведена поредна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в изпълнение на дейностите през 2017 г. по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 -2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.11.- 24.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.11.- 17.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

НОВИНИ

Новини - Архив 2017

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011