Регионална здравна инспекция 
Начало - За медицинските специалисти - Лeчебни заведения сключили договор с РЗОК

Лeчебни заведения сключили договор с РЗОК

1. Регистър на общопрактикуващите лекари от Област Разград сключили договор с РЗОК-Разград (актуализиран на 18.05.2017 г.) изтеглиAdobeIcon

2. Регистър на общопрактикуващите лекари по дентална медицина от Област Разград сключили договор с РЗОК-Разград (актуализиран на 18.05.2017 г.) изтеглиAdobeIcon

3. Регистър на лекарите в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ с които РЗОК-Разград е сключила договор (актуализиран на 18.05.2017 г.) изтеглиAdobeIcon

4. Списък на диагностично-консултативните и медицински центрове Област Разград сключили договор с РЗОК-Разград (актуализиран на 18.05.2017 г.) изтеглиAdobeIcon

5. Регистър на лабораториите сключили договор с РЗОК-Разград през 2012 г. изтеглиAdobeIcon

6. Списък на лечебните заведения за болнична помощ и договорените клинични пътеки, за които РЗОК-Разград е сключила договор за 2017 г. изтеглиAdobeIcon

7. Списък на лечебните заведения за болнична помощ и договорените клинични процедури, за които РЗОК-Разград е сключила договор за 2017 г. изтеглиAdobeIcon

8. Списък на лечебните заведения за болнична помощ и договорените амбулаторни процедури, за които РЗОК-Разград е сключила договор за 2017 г. изтеглиAdobeIcon

9. Регистър на аптеките от Област Разград, работещи по договор с РЗОК - Разград (актуализиран на 18.05.2017 г.) изтегли AdobeIcon

10. Високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) изтеглиAdobeIcon