Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 661 385
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

26.04.2017

Брошура: "Водата извор на здраве" изтеглете

25.04.2017

Брошура: "Защо е необходимо да се ваксинират 12 и 13 годишните момичета срещу рак на маточната шийка и какви са ползите за тях?" изтеглете

25.04.2017

Отчет за цялостната дейност по профилактиката и надзора на маларията и другите внасяни паразитози, провеждана от РЗИ – Разград за 2016 г. изтеглете

24.04.2017

На вниманието на гражданите

Здравето и благополучието на всеки човек до голяма степен се определя от индивидуалният избор и начина на живот. Ключът към собственото здраве се крие в редица предотвратими, индивидуални, поведенчески фактори, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, липса на физическа активност и др. Те са в основата на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), преждевременна смъртност и инвалидизация.

Предоставянето на здравна информация и знания на населението, които да подпомогнат избора за здравословен начин на живот са част от дейностите предвиждани в Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г.

Във връзка с това Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) разработи информационни материали, насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето, които предоставяме на Вашето внимание.

Здравно-информационните материали:

1. Хипертонията причини и профилактика изтеглете

2. Какво ще спечелите, ако спрете да пушите. 10 лесни стъпки за отказване от тютюнопушенето. изтеглете

3. Солта ползи и вреди за здравето изтеглете

4. Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 години в България изтеглете

Други информационни материали от интернет страницата на НЦОЗА

24.04.2017

Отчет на извършените дейности за периода 17.04.- 21.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.04.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория "Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола изтеглете

24.04.2017

На вниманието на гражданите

Във връзка с установени отклонения в качеството на питейната вода в някои области на страната Ви предоставяме актуална информация за качеството на водата в област Разград, за периода 01.01. – 21.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

Изтеглете Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-21.04.2017 г. от тук

20.04.2017

Актуална информация за морбили

За периода от 01.11.2015 г. – 31.10.2016 г. държавите от ЕС са съобщили 3037 случаи на морбили. С най-голям брой заболели са Румъния – 1011 и Италия – 728 болни. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група под 5 год. – 40%, а 29% при лица над 20 години. По отношение на имунизационния статус на заболелите 81% от тях се неимунизирани. За периода са съобщени 7 смъртни случая от морбили, от които 6 в Румъния и 1 във Великобритания. В Румъния в резултат на продължаващото разпространение на заболяването към 03.03.2017 г. са съобщени 3196 случая.

В Република България за 2016 г. има регистриран 1 случай на морбили в гр. Ст. Загора. От началото на 2017 г. до 20.04.2017 г. са съобщени 63 случая на заболели от гр. Пловдив и областта.

С цел недопускане разпространение на морбили в цялата страна се прави преглед на неимунизираните деца в пациентските листи на общопрактикуващите лекари и се извършва селективна имунизация. Към момента не се предвижда провеждане на масова имунизация против морбили и разкриване на пунктове за имунизация.

За недопускане разпространението на морбили РЗИ - Разград предприе следните действия:

- Издадени са предписания на всички общопрактикуващи лекари на територията на областта - да направят преглед на имунизационния статус на лицата от пациентските си листи на възраст от 13 месеца до 18 год, подлежащи на имунизация срещу морбили. При откриване на случаи на неимунизирани лица, незабавно да бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина морбили – паротит – рубеола.

- Извършени бяха 45 проверки по предписание относно мерки за недопускане разпространението на морбили на територията на Р. България.

- Проведе се работна среща със здравните медиатори от областта, с цел съдействие за издирване на лица от рискови групи на възраст 13 мес. – 18 год., неимунизирани срещу морбили и насочване за имунизация с триваксина морбили – паротит – рубеола;

- Създадена е организация за своевременна хоспитализация за лечение и изследване в ОИБ на МБАЛ – Разград на всички случаи, съмнителни за морбили.

- Изготвени са 250 бр. здравно – образователни материали (брошури), които се разпространяват, с цел запознаване на населението със заболяването – морбили и осигуряване на ефективна защита от инфекцията, чрез имунизация.

- Изготвена и представена презентация на тема морбили и проведени 3 мултимедийни обучения в ОУ „Тургенев“, гр. Разград и ПГХТБТ „М. Кюри“ гр. Разград с 81 участника от 7 до 12 клас.

В следствие на по - горе предприетите действия се констатира следното:

1. За периода (1999 г. – 2016 г.) подлежащи на обхват с триваксина – морбили – паротит – рубеола са 20 197 лица. Открити и издирени са 312 лица на възраст от 13 месеца до 18 години, неимунизирани или без данни за имунизация против морбили, които се намират на територията на страната.

2. През периода 17.03. – 20.04.2017 г. са имунизирани 193 лица с триваксина (морбили – паротит - рубеола). Няма съобщени нежелани реакции след ваксинация.

3. Останалите неимунизирани лица ще продължат да бъдат издирвани активно и да се обхващат от ОПЛ с имунизация против морбили с триваксина.

До момента на територията на област Разград няма регистрирани случаи на заболяването морбили.

РЗИ - Разград разполага с необходимото количество ваксини и работи активно за незабавното ваксиниране на неимунизираните деца в Разградска област и призовава всички родители максимално да съдействат на личните лекари.

Уважаеми родители,

Няма специфично лечение на заболяването морбили, което у неимунизирани лица протича тежко и често с усложнения, но има сигурно и безопасно средство за защита – имунизация. Проверете при Вашия семеен лекар, колко дози триваксина морбили-паротит-рубеола е получило Вашето дете и поправете пропуските незабавно.

Изтеглете целия текст от тук

18.04.2017

Отчет на извършените дейности за периода 10.04.- 13.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.04.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕЛК, ЛКК, ОПЛ, АСМП

Относно: Електронния регистър на болничните листове.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на Интернет страницата на НОИ рубрика Електронни информационни услуги, „За разработчици на софтуер“, страницата „Електронен регистър на болничните листове“ е обновена. Публикувани са утвърдените изменени изисквания и приложения към тях, по които от 01.05.2017 г. ще се приемат данните в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им /ЕРБЛРО/. Поместено е и кратко описание на промените.

Промяната по същество се състои в това, че от 01.05.2017 г. в ЕРБЛРО няма да се приемат некоректните данни за издадените болнични листове. В утвърдените изисквания са направени промени, които имат за цел формализиране на условията за приемане или неприемане на данни от издадените болнични листове в ЕРБЛРО и информирането за тях на външните разработчици в процеса. За по-ясното разграничаване на промяната в технологичния ред от 01.05.2017 г., е утвърдена нова редакция на основния документ и приложенията към него.

Изтеглете целия текст от тук

11.04.2017

Отчет на извършените дейности за периода 03.04.- 07.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.04.2017

Картинка на кампанията

Професионален празник на работещите в здравеопазването

“Здравето е способността на хората да реализират стремежи, да задоволяват потребности и да променят или да се приспособят към околната среда” СЗО (Отавска харта 1986)

В основата на всяко щастие е здравето! Нашата дейност е посветена на мисията да вдъхновява за здравословен и позитивен начин на живот. Защото здравето не е цел, не е крайна дестинация...
Здравето е начин на живот!

РЗИ – Разград поздравява всички работещи в сферата на здравеопазването и пожелава на тях и техните семейства здраве и дълголетие, благоденствие и успехи във високохуманната професия. Имайте силна вяра и оптимизъм и бъдете все така всеотдайни в денонощния си труд в името на най-ценното богатство – ЗДРАВЕТО!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

06.04.2017

7 април - Световен ден на здравето

Картинка на кампанията

„Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучиe, а не само отсъствие на болест или недъг”.

Това е дефиницията на Световната здравна организация, дадена при основаването й на 7 април 1948 г. в Женева. Фокусирайки новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Мотото тази година е "Депресия: Нека поговорим".

Изтеглете целия текст от тук

Във връзка с кампанията на СЗО и реализиране на дейности по проект „Подобрени услуги за психично здраве“ , РЗИ- Разград проведе среща – обучение с психолози, педагогически съветници и преподаватели от училища в Разградска област. Срещата е по повод изпълнение на дейности по проекта, осъществяван от Национален център по обществено здраве и анализи – София.

Картинка на кампанията
Още снимки от срещата-обучение.

04.04.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.03.- 31.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.03.2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
  3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време.

Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

31.03.2017

Подобрени услуги за психично здраве

Картинка на кампанията

Представители на Регионална здравна инспекция Разград взеха участие в заключителна конференция по проект „Подобрени услуги за психично здраве“ по програма BG07„Инициативи за обществено здраве“, чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се проведе в София на 21.03.2017г.

Основни цели на проекта са подобряване на общественото здраве и намаляване на здравните неравенства, както и развитие на политики в областта на психичното здраве.

Дейностите по проекта са насочени към осигуряване на реална и устойчива информация в областта на психичното здраве; повишаване познанията на личните лекари за разпознаване, лекуване и справяне с пациенти с депресивни, тревожни и суицидни наклонности, както и за повишаване информираността на обществото относно проблемите с психичното здраве.

За повече информация за проекта: http://www.bgmental.info/bg


31.03.2017

Обучение на общопрактикуващи лекари за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ

Картинка на кампанията

Информираме Ви, че Националния център за обществено здраве и анализи, предоставя възможност придобиване на допълнителна квалификация за ранно откриване на тревожност и депресия чрез платформа за дистанционно обучение на общопрактикуващи лекари.

Обучението е част от проекта „Подобрени услуги за психично здраве“ по програма „Инициативи за обществено здраве“, чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Достъпът до учебните материали е безплатен и възможен чрез валидни потребителско име и парола.

Повече информация: http://dl.ncpha.government.bg/UI/Default.aspx .


30.03.2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено план-разписание на СУ „СВ. Климент Охридски”, Университетска болница „Лозенец” за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г., Ви уведомявам, че разписанието е на разположение в РЗИ – Разград, заедно с образци на заявки за обучение.

28.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.03.- 24.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2017

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА
"Обединени да спрем туберкулозата”

Картинка на кампанията

"Обединени да спрем туберкулозата” е мотото под което преминава кампанията, посветена на световния ден за борба с туберкулозата и е съпътстван от „Дни на отворени врати” за безплатни прегледи по туберкулоза.

В националната инициативата участва МБАЛ „Св. Ив. Рилски- Разград“ АД, като прегледите се извършват през периода 20-24 март 2017 г. от специалисти на отделение по пневмология и фтизиатрия, а РЗИ Разград ще проведе информационна кампания сред населението на областта.

Дните на Отворени врати е ежегодна проява, доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването и за предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги. Данните сочат, че "Дните на Отворени врати” осигуряват добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ

За периода от 01.11.2015 г. – 31.10.2016 г. държавите от ЕС са съобщили 3037 случаи на морбили. С най-голям брой заболели са Румъния – 1011 и Италия – 728 болни. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група под 5 год. – 40%, а 29% при лица над 20 години. По отношение на имунизационния статус на заболелите 81% от тях се неимунизирани. За периода са съобщени 7 смъртни случая от морбили, от които 6 в Румъния и 1 във Великобритания. В Румъния в резултат на продължаващото разпространение на заболяването към 03.03.2017 г. са съобщени 3196 случая.

В Република България за 2016 г. има регистриран 1 случай на морбили в гр. Ст. Загора. От началото на 2017 г. до момента са съобщени 7 случая на заболели от гр. Пловдив.

С цел недопускане разпространение на морбили в цялата страна се прави преглед на неимунизираните деца в пациентските листи на общопрактикуващите лекари и се извършва селективна имунизация. Към момента не се предвижда провеждане на масова имунизация против морбили и разкриване на пунктове за имунизация.

РЗИ – Разград издаде предписания на всички общопрактикуващи лекари на територията на областта да направят преглед на имунизационния статус на лицата от пациентските си листи на възраст от 13 месеца до 18 год, подлежащи на имунизация срещу морбили. При откриване на случаи на неимунизирани лица, незабавно да бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина морбили – паротит – рубеола.

РЗИ - Разград разполага с необходимито количество ваксини и работи активно за незабавнато ваксиниране на неимунизираните деца в Разградска област и призовава всички родители максимално да съдействат на личните лекари.

Изтеглете целия текст от тук

21.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.03.- 17.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.03.2017

22 март, Световен ден на водата

Картинка на кампанията

Световният ден на водата 22 март, се отбелязва официално от 1993 г. Целта му е да се привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани.

Водата трябва да бъде внимателно управлявана във всеки етап от водния цикъл: от добиването на прясна вода, нейното предварително третиране, разпределение, използване, събиране и последващо пречистване до използването на пречистените отпадъчни води и тяхното връщане обратно в природата, за да бъде добита отново и цикълът да започне отначало.

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

Изтеглете целия текст от тук

16.03.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 14.03.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Бургас за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 140163291 до № 140163320 включително са невалидни

16.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ

Уважаеми родители,

С цел да не допуснете закъснение на преосвидетелстването на Вашето детето и прекъсване ползването на социални помощи, е необходимо да подадете в РКМЕ – Разград 2 месеца преди изтичане срока на експертното решение следните документи:
- заявление-декларация за преосвидетелстване, поради изтичане срока на експертното решение (попълва се на място в РКМЕ);
- направление за ТЕЛК, издадено от личния лекар;
- медицинска документация, доказваща здравословното състояние на детето, резултати от проведени медико-диагностични изследвания и консултации.

За съдействие при подготвяне на документите се обърнете към личния лекар и/или лекуващия лекар на детето и на тел. 084/66 08 78 – РКМЕ – Разград.

13.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 06.03.- 10.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.02.- 02.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.02.- 24.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.02.2017

Асоциация „Жени без остеопороза“ и РЗИ-Разград

Картинка на кампанията

организират Информационна и скринингова кампания

8 март Да се погрижим за здравето и дълголетието на жената!

В град Разград изследването ще се проведе:

Дата: 06 март 2017 г. (понеделник)
Място: РЗИ-Разград, ул. „Кирил и Методий“ 8, ет.2, кабинет 203
Час: от 09,00 до 16,00 часа

Скрининговите измервания са на цена 10,00 лв с предварително записване
на тел. 084/611 151 или на място - ет.3, кабинет 307

Покана за измерванията в Разград изтеглете

В град Исперих изследването ще се проведе:
Дата: 07 март 2017 г. (вторник)
Място: Община Исперих, Заседателна зала
Час: от 09,00 до 16,00 часа

Скрининговите измервания са на цена 10,00 лв с предварително записване
на тел. 08431/21-78 вътр.116 или на място – ул. „В. Левски“ №70 ет.2 стая №3

Покана за измерванията в Исперих изтеглете

Дами, познавате ли личните си рискови фактори за здравословен живот?

Здрави ли са вашите кости, кое е здравословното ви тегло, кои храни и упражнения са подходящи?

Господа, придружете вашите дами: входът за мъже е разрешен!

24.02.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 22.02.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Пазарджик за установена липса на 20 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 110946528 до № 110946530
серия А от № 130183691 до № 130183698
серия А от № 130183707 до № 130183709
серия А от № 130183712
серия А от № 130213328 до № 130213330
серия А от № 130242899 до № 130242900 включително са невалидни

24.02.2017

Картинка на кампанията

О Б Я В А

Във връзка с изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население през 2017 г. за региона са определени 30 броя детектори, разпределени както следва:

- община Разград – 10 броя;
- община Исперих – 5 броя;
- община Кубрат – 5 броя;
- община Лозница – 4 броя;
- община Цар Калоян – 3 броя;
- община Самуил – 3 броя;

Набираме желаещи домакинства за поставяне на детектори за измерване на радон.

Изискването е желаещите да живеят на първи или приземен етаж. Процедурата за национално проучване се разделя съобразно сезонността на четири периода от три месеца, като се обхваща една година.

Срок за записване 10.03.2017 г.

За повече информация: РЗИ – Разград, Румен Петров тел. 611-149

20.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.02.- 17.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.02.2017

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за получена покана от Института по социални дейности и практики за участие в методическа среща с представители от МБАЛ – педиатри, гинеколози, травматолози, лекари от спешни центрове, както и съдебни лекари. Срещата ще се проведе от 1400 часа на 22.02.2017 г. в залата на Сдружение «Жанета», гр. Разград, бул. «България» №4. Желаещите да вземат участие в срещата трябва да потвърдят участие не по-късно от 1730 часа на 20.02.2017 г. на елекронен адрес: events@sapibg.org с посочени имена на участниците, месторабота, длъжност и тел. за връзка.

Изтеглете целия текст от тук

14.02.2017

На вниманието на всички аптеки и дрогерии в Разградска област

Уведомяваме Ви за Заповед на ИАЛ, относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки и дрогерии в страната количества от продукт с търговското наименование Имунофан спрей с производител Научно-производствено предприятие "Бионокс", 111123, Русия, с вносител "БИОНОКС АН" ООД, поради това, че продуктът представлява потенциална опасност за живота и здравето на населението, тъй като притежава характеристиките на лекарствен продукт, но не е разрешен за употреба по реда на ЗЛПХМ. При наличност предприемете неотложни действия по блокиране и изтегляне на продукта.

13.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 06.02.- 10.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.02.2017

НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ

Картинка на кампанията

По повод 14 февруари 2017 г., Деня на влюбените и виното, отново стартира Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Тя се провежда за четиринадесета поредна година от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, училища и медии.

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН" към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 01 февруари 2017 г. са открити нови 13 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 2 487 лица.

И през миналата година се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над четири пъти по-голям от броя на жените.

Приблизително 90% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция в България през 2016 година са инфектирани по сексуален път.

През 2016 г. над 336 000 изследвания за ХИВ (по различни поводи) са направени в КАБКИС в РЗИ, НПО, лаборатории и.лечебни и здравни заведения в страната.

В Разградска област през 2016 г. са изследвани общо 965 лица от които 678 жени и 287 мъже, като 382 от тях в РЗИ – Разград (204 жени и 178 мъже). Всички са с негативен статус за ХИВ. През цялата 2016 г. и до 10.02.2017 г. няма регистрирани случаи на ХИВ в Разградска област.

РЗИ-Разград ще участва в АНТИСПИН инициативите със следните дейности изтеглете

06.02.2017

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна обяви план-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2017г. С него може да се запознаете като последвате следващия линк

Информация за заявяване на курсовете може да откриете тук

06.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 30.01.- 03.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.02.2017

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО

АСОЦИАЦИЯ "ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА" СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРА

Картинка на кампанията

на 07.02.2017 г. (вторник) от 9.00 до 16.30 ч.

информационна скринингова кампания с измерване на костна плътност

НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕМ ОСТЕОПОРОЗАТА

Място:
РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
кабинет 203, етаж 2

Цената на измерването е 5 лв. (за жители над 65 г.)

За предварително записване: тел. 084/611 151
или на място в РЗИ - кабинет 307, ет. 3

За желаещи да се включат в кампанията жители под 65 г. възраст цената на измерването е 10 лв.

Вижте поканата тук

31.01.2017

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО–ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2016 Г

Изтеглете целия текст от тук

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2016 Г.

Изтеглете целия текст от тук

Доклад за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през IV - то тримесечие на 2016 г. в област Разград

Изтеглете целия текст от тук

30.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 23.01.- 27.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.01.2017

АСОЦИАЦИЯ "ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА" СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРА

Картинка на кампанията

на 01.02.2017 г. (сряда) от 9.00 до 12.00 ч.

информационна скринингова кампания с измерване на костна плътност

НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕМ ОСТЕОПОРОЗАТА

Място:
РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
кабинет 203, етаж 2

Цената на измерването е 5 лв. (за жители над 65 г.)

За предварително записване: тел. 0884 71 44 39; 084/611 151

За желаещи да се включат в кампанията жители под 65 г. възраст цената на измерването е 10 лв.

Вижте поканата тук

23.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 16.01.- 20.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 09.01.- 13.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.01.2017

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 изтеглете

Листовка изтеглете

Постер изтеглете

09.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 02.01.- 06.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.01.2017

Картинка на кампанията за радон

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

Заедно можем да спасим живота от радон - индуциран рак на белия дроб

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове, той няма цвят, нито мирис. Облъчването на човека става предимно в жилища.

Изтеглете целия текст от тук

РЗИ – Разград участва в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население”. В изпълнение на работната програма през 2015 г. РЗИ - Разград извърши проучване, относно нивата на радон във всички детски градини в област Разград. Резултатите бяха оповестени. През 2015 г. и 2016 г. се проведе проучване за концентрациите на радон и в жилищните сгради. На два етапа бяха раздадени по 101 детектора в жилища на територията на област Разград. След едногодишен период за проследяване на нивата на радон, детекторите бяха изпратени в НЦРРЗ- София. Предстои резултатите да бъдат отчетени.

03.01.2017

На вниманието на лекарите специализанти

Уведомявамe Ви, че МУ гр. Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „Лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.

Срокът за подаване на документи за участие е
от 04.01. – 10.01.2017 г.

Информация относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на МУ гр. Варна:

http://mu-varna.bg/>СДО>Конкурси

Във връзка с писмо Министерство на здравеопазването Ви уведомявам следното:

Изтеглете информацията от тук

НОВИНИ

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

Антикорупция


Картинка антикорупция
Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел:084 611 151