Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 661 385
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

22.03.2017

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА
"Обединени да спрем туберкулозата”

Картинка на кампанията

"Обединени да спрем туберкулозата” е мотото под което преминава кампанията, посветена на световния ден за борба с туберкулозата и е съпътстван от „Дни на отворени врати” за безплатни прегледи по туберкулоза.

В националната инициативата участва МБАЛ „Св. Ив. Рилски- Разград“ АД, като прегледите се извършват през периода 20-24 март 2017 г. от специалисти на отделение по пневмология и фтизиатрия, а РЗИ Разград ще проведе информационна кампания сред населението на областта.

Дните на Отворени врати е ежегодна проява, доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването и за предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги. Данните сочат, че "Дните на Отворени врати” осигуряват добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ

За периода от 01.11.2015 г. – 31.10.2016 г. държавите от ЕС са съобщили 3037 случаи на морбили. С най-голям брой заболели са Румъния – 1011 и Италия – 728 болни. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група под 5 год. – 40%, а 29% при лица над 20 години. По отношение на имунизационния статус на заболелите 81% от тях се неимунизирани. За периода са съобщени 7 смъртни случая от морбили, от които 6 в Румъния и 1 във Великобритания. В Румъния в резултат на продължаващото разпространение на заболяването към 03.03.2017 г. са съобщени 3196 случая.

В Република България за 2016 г. има регистриран 1 случай на морбили в гр. Ст. Загора. От началото на 2017 г. до момента са съобщени 7 случая на заболели от гр. Пловдив.

С цел недопускане разпространение на морбили в цялата страна се прави преглед на неимунизираните деца в пациентските листи на общопрактикуващите лекари и се извършва селективна имунизация. Към момента не се предвижда провеждане на масова имунизация против морбили и разкриване на пунктове за имунизация.

РЗИ – Разград издаде предписания на всички общопрактикуващи лекари на територията на областта да направят преглед на имунизационния статус на лицата от пациентските си листи на възраст от 13 месеца до 18 год, подлежащи на имунизация срещу морбили. При откриване на случаи на неимунизирани лица, незабавно да бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина морбили – паротит – рубеола.

РЗИ - Разград разполага с необходимито количество ваксини и работи активно за незабавнато ваксиниране на неимунизираните деца в Разградска област и призовава всички родители максимално да съдействат на личните лекари.

Изтеглете целия текст от тук

21.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.03.- 17.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.03.2017

22 март, Световен ден на водата

Картинка на кампанията

Световният ден на водата 22 март, се отбелязва официално от 1993 г. Целта му е да се привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани.

Водата трябва да бъде внимателно управлявана във всеки етап от водния цикъл: от добиването на прясна вода, нейното предварително третиране, разпределение, използване, събиране и последващо пречистване до използването на пречистените отпадъчни води и тяхното връщане обратно в природата, за да бъде добита отново и цикълът да започне отначало.

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

Изтеглете целия текст от тук

16.03.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 14.03.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Бургас за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 140163291 до № 140163320 включително са невалидни

16.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ

Уважаеми родители,

С цел да не допуснете закъснение на преосвидетелстването на Вашето детето и прекъсване ползването на социални помощи, е необходимо да подадете в РКМЕ – Разград 2 месеца преди изтичане срока на експертното решение следните документи:
- заявление-декларация за преосвидетелстване, поради изтичане срока на експертното решение (попълва се на място в РКМЕ);
- направление за ТЕЛК, издадено от личния лекар;
- медицинска документация, доказваща здравословното състояние на детето, резултати от проведени медико-диагностични изследвания и консултации.

За съдействие при подготвяне на документите се обърнете към личния лекар и/или лекуващия лекар на детето и на тел. 084/66 08 78 – РКМЕ – Разград.

13.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 06.03.- 10.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.02.- 02.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.02.- 24.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.02.2017

Асоциация „Жени без остеопороза“ и РЗИ-Разград

Картинка на кампанията

организират Информационна и скринингова кампания

8 март Да се погрижим за здравето и дълголетието на жената!

В град Разград изследването ще се проведе:

Дата: 06 март 2017 г. (понеделник)
Място: РЗИ-Разград, ул. „Кирил и Методий“ 8, ет.2, кабинет 203
Час: от 09,00 до 16,00 часа

Скрининговите измервания са на цена 10,00 лв с предварително записване
на тел. 084/611 151 или на място - ет.3, кабинет 307

Покана за измерванията в Разград изтеглете

В град Исперих изследването ще се проведе:
Дата: 07 март 2017 г. (вторник)
Място: Община Исперих, Заседателна зала
Час: от 09,00 до 16,00 часа

Скрининговите измервания са на цена 10,00 лв с предварително записване
на тел. 08431/21-78 вътр.116 или на място – ул. „В. Левски“ №70 ет.2 стая №3

Покана за измерванията в Исперих изтеглете

Дами, познавате ли личните си рискови фактори за здравословен живот?

Здрави ли са вашите кости, кое е здравословното ви тегло, кои храни и упражнения са подходящи?

Господа, придружете вашите дами: входът за мъже е разрешен!

24.02.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 22.02.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Пазарджик за установена липса на 20 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 110946528 до № 110946530
серия А от № 130183691 до № 130183698
серия А от № 130183707 до № 130183709
серия А от № 130183712
серия А от № 130213328 до № 130213330
серия А от № 130242899 до № 130242900 включително са невалидни

24.02.2017

Картинка на кампанията

О Б Я В А

Във връзка с изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население през 2017 г. за региона са определени 30 броя детектори, разпределени както следва:

- община Разград – 10 броя;
- община Исперих – 5 броя;
- община Кубрат – 5 броя;
- община Лозница – 4 броя;
- община Цар Калоян – 3 броя;
- община Самуил – 3 броя;

Набираме желаещи домакинства за поставяне на детектори за измерване на радон.

Изискването е желаещите да живеят на първи или приземен етаж. Процедурата за национално проучване се разделя съобразно сезонността на четири периода от три месеца, като се обхваща една година.

Срок за записване 10.03.2017 г.

За повече информация: РЗИ – Разград, Румен Петров тел. 611-149

20.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.02.- 17.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.02.2017

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за получена покана от Института по социални дейности и практики за участие в методическа среща с представители от МБАЛ – педиатри, гинеколози, травматолози, лекари от спешни центрове, както и съдебни лекари. Срещата ще се проведе от 1400 часа на 22.02.2017 г. в залата на Сдружение «Жанета», гр. Разград, бул. «България» №4. Желаещите да вземат участие в срещата трябва да потвърдят участие не по-късно от 1730 часа на 20.02.2017 г. на елекронен адрес: events@sapibg.org с посочени имена на участниците, месторабота, длъжност и тел. за връзка.

Изтеглете целия текст от тук

14.02.2017

На вниманието на всички аптеки и дрогерии в Разградска област

Уведомяваме Ви за Заповед на ИАЛ, относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки и дрогерии в страната количества от продукт с търговското наименование Имунофан спрей с производител Научно-производствено предприятие "Бионокс", 111123, Русия, с вносител "БИОНОКС АН" ООД, поради това, че продуктът представлява потенциална опасност за живота и здравето на населението, тъй като притежава характеристиките на лекарствен продукт, но не е разрешен за употреба по реда на ЗЛПХМ. При наличност предприемете неотложни действия по блокиране и изтегляне на продукта.

13.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 06.02.- 10.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.02.2017

НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ

Картинка на кампанията

По повод 14 февруари 2017 г., Деня на влюбените и виното, отново стартира Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Тя се провежда за четиринадесета поредна година от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, училища и медии.

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН" към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 01 февруари 2017 г. са открити нови 13 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 2 487 лица.

И през миналата година се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над четири пъти по-голям от броя на жените.

Приблизително 90% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция в България през 2016 година са инфектирани по сексуален път.

През 2016 г. над 336 000 изследвания за ХИВ (по различни поводи) са направени в КАБКИС в РЗИ, НПО, лаборатории и.лечебни и здравни заведения в страната.

В Разградска област през 2016 г. са изследвани общо 965 лица от които 678 жени и 287 мъже, като 382 от тях в РЗИ – Разград (204 жени и 178 мъже). Всички са с негативен статус за ХИВ. През цялата 2016 г. и до 10.02.2017 г. няма регистрирани случаи на ХИВ в Разградска област.

РЗИ-Разград ще участва в АНТИСПИН инициативите със следните дейности изтеглете

06.02.2017

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна обяви план-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2017г. С него може да се запознаете като последвате следващия линк

Информация за заявяване на курсовете може да откриете тук

06.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 30.01.- 03.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.02.2017

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО

АСОЦИАЦИЯ "ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА" СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРА

Картинка на кампанията

на 07.02.2017 г. (вторник) от 9.00 до 16.30 ч.

информационна скринингова кампания с измерване на костна плътност

НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕМ ОСТЕОПОРОЗАТА

Място:
РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
кабинет 203, етаж 2

Цената на измерването е 5 лв. (за жители над 65 г.)

За предварително записване: тел. 084/611 151
или на място в РЗИ - кабинет 307, ет. 3

За желаещи да се включат в кампанията жители под 65 г. възраст цената на измерването е 10 лв.

Вижте поканата тук

31.01.2017

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО–ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2016 Г

Изтеглете целия текст от тук

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2016 Г.

Изтеглете целия текст от тук

Доклад за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през IV - то тримесечие на 2016 г. в област Разград

Изтеглете целия текст от тук

30.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 23.01.- 27.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.01.2017

АСОЦИАЦИЯ "ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА" СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРА

Картинка на кампанията

на 01.02.2017 г. (сряда) от 9.00 до 12.00 ч.

информационна скринингова кампания с измерване на костна плътност

НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕМ ОСТЕОПОРОЗАТА

Място:
РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
кабинет 203, етаж 2

Цената на измерването е 5 лв. (за жители над 65 г.)

За предварително записване: тел. 0884 71 44 39; 084/611 151

За желаещи да се включат в кампанията жители под 65 г. възраст цената на измерването е 10 лв.

Вижте поканата тук

23.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 16.01.- 20.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 09.01.- 13.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.01.2017

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 изтеглете

Листовка изтеглете

Постер изтеглете

09.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 02.01.- 06.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.01.2017

Картинка на кампанията за радон

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

Заедно можем да спасим живота от радон - индуциран рак на белия дроб

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове, той няма цвят, нито мирис. Облъчването на човека става предимно в жилища.

Изтеглете целия текст от тук

РЗИ – Разград участва в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население”. В изпълнение на работната програма през 2015 г. РЗИ - Разград извърши проучване, относно нивата на радон във всички детски градини в област Разград. Резултатите бяха оповестени. През 2015 г. и 2016 г. се проведе проучване за концентрациите на радон и в жилищните сгради. На два етапа бяха раздадени по 101 детектора в жилища на територията на област Разград. След едногодишен период за проследяване на нивата на радон, детекторите бяха изпратени в НЦРРЗ- София. Предстои резултатите да бъдат отчетени.

03.01.2017

На вниманието на лекарите специализанти

Уведомявамe Ви, че МУ гр. Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „Лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.

Срокът за подаване на документи за участие е
от 04.01. – 10.01.2017 г.

Информация относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на МУ гр. Варна:

http://mu-varna.bg/>СДО>Конкурси

Във връзка с писмо Министерство на здравеопазването Ви уведомявам следното:

Изтеглете информацията от тук

НОВИНИ

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел:084 611 151

Психично здраве

Горещ телефон
за оказване на
психосоциална помощ


084 611 165