Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 661 385
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

11.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 04.12.- 08.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.12.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.12.-30.11.2017 г. изтеглете

04.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.11.- 01.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

29.11.2017

1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА СПИН

Картинка на кампанията

Мото на кампанията за 1-ви декември, обявена от Обединената програма за СПИН на ООН (UNAIDS), тази година е „Моето здраве е мое право“ („My healt, my right“).

Кампанията цели да бъде предоставена информация за правото на здраве и здравеопазване на всички хора по света. Постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН, една от които е край на епидемията от СПИН, зависи до голяма степен от гарантирането на правото на здраве.

Броят на новозаразените хора с ХИВ в Европа достигна най-високото си ниво през 2016 г., откакто се събира такава информация, обяви Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Ройтерс. В съвместното изследване с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията е установено епидемично увеличение с „тревожна скорост“ на заразените с ХИВ на Стария континент. През 2016 г. в 53 страни 160 000 души са заразени с вируса, който причинява СПИН, алармират от Центъра и СЗО. Около 80 % от тях са в Източна Европа.

Информация за планираните дейности от РЗИ – Разград изтеглете

Брошури

А после...? изтеглете

Игри за напреднали изтеглете

Митове и твърдения за ХИВ/СПИН изтеглете

28.11.2017

Приключи кампанията по силанизиране на зъбките на децата на възраст от 5 до 8 години в Разградска област

Картинка на кампанията

От 01.09.2017 г. до 20.11.2017 г. беше проведена поредна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в изпълнение на дейностите през 2017 г. по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 -2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.11.- 24.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.11.- 17.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.11.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Основни съвети и мерки, които следва да се предприемат от пътуващи и здравните работници, които обслужват пациенти със съмнение за чума

Указанията изтеглете от тук

14.11.2017

„ПУШЕНЕТО И ТИ“

16 ноември 2017 г. Международен ден без тютюнопушене

Картинка на кампанията

За поредна година през третия четвъртък на месец ноември се отбелязва Международния ден без тютюнопушене.

По традиция на този ден се призовава всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Във връзка с нарастващата обществена тревога относно употребата от малолетни и непълнолетни деца на наргилета и изделия за пушене, различни от тютюневите, наличните научни доказателства относно здравните рискове и последиците за здравето на пушещите наргиле, определеното през тази година мото за 16 ноември 2017 г. от Министерство на здравеопазването е „Пушенето и ти“.

Изтеглете целия текст от тук

13.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 06.11.- 10.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.11.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.10.-31.10.2017 г. изтеглете

06.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 30.10.- 03.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.11.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 30.10.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Ловеч за установена липса на 59 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 140576211 до № 140576240 включително и
серия А от № 140576272 до № 140576300 включително са невалидни

31.10.2017

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2017 година

Изтеглете доклада от тук

31.10.2017

На Вниманието на гражданите,

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр. 87 от 31.10.2017 г. има промени в Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

С наредбата се отменя изискването за представяне на удостоверение за настоящ адрес на лицето, при вписване на личната здравна книжка в регистъра на РЗИ.

В сила от 31.10.2017 г. всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по местонахождение на обекта по чл. 1, ал. 1 или по постоянен адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи и изследвания.

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. изтеглете

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. изтеглете

30.10.2017

Отчет на извършените дейности за периода 23.10.- 27.10.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.10.2017

На вниманието на гражданите

Уважаеми дами и господа,

Предоставяме на Вашето внимание анкета за установяване състоянието на информираността на населението за рисковете от радон.

Целта на анкетата е да се събере информация за разработване на комуникационни стратегии при изпълнение на програмата за намаляване на въздействието на радон върху здравето на българското население.

Mожете да достъпите анкетата от следния адрес
www.anketa-radon.com

23.10.2017

Отчет на извършените дейности за периода 16.10.- 20.10.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.10.2017

Отчет на извършените дейности за периода 09.10.- 13.10.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.10.2017

Министерство на здравеопазването обявява Националния ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето“

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Регламент

Формуляр за кандидатстване първа фаза

Формуляр за кандидатстване втора фаза

09.10.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 05.10.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Шумен за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 131734571 до № 131734600 включително са невалидни

09.10.2017

Отчет на извършените дейности за периода 02.10.- 06.10.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.10.2017

РЗИ – Разград започва кампания за профилактика на грипа

Картинка на кампанията

Ваксината срещу грип е от голямо значение за борбата срещу това заболяване, защото тя не само че намалява риска от нарушаване на професионалния и личния живот на човека, но намалява и риска за заразяване на неговото семейство, приятелите и колегите му.

РЗИ препоръчва ваксинацията да се направи сега, тъй като все още заболяемостта от остри респираторни заболявания в Разград е с ниски нива, а защитния ефект от ваксината се проявява 2-3 седмици след поставянето.

През този сезон в имунизационния кабинет е осигурена противогрипна ваксина "Инфлувак".

В състава на ваксината са включени препоръчаните от Световната здравна организация три щама за сезон 2017/2018 г., а именно „Мичиган“, „ Хонконг“ и „Бризбейн“.

При извършване на имунизация от специалист в кабинета, се заплаща цената на ваксината 10,44 лв. и 2.00 лв. за извършената манипулация.

Кабинетът се намира на третия етаж - стая № 304, с работно време от 8.30 до 17. 00 часа всеки делничен ден.

06.10.2017

МЕСЕЦ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА

Картинка на кампанията

Асоциация „Жени без остеопороза“ и
РЗИ - Разград

ще проведат

Информационна кампания

ЗАПАЗЕТЕ КОСТИТЕ СИ – ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Дата: 11 октомври 2017 г. (сряда)

Място: РЗИ-Разград, ул.“Кирил и Методий“№8, ет.2

Час: от 14.00 до 17.00 часа

В програмата:

Презентации за профилактика на остеопорозата при жени и мъже, тестове за определяне на личните рискови фактори, индекса на телесна маса, съдържанието на калций в диетата и др.

Вход свободен!

Още в програмата: Комбинирани измервания костна плътност - телесен състав на цена 20,00 лв с предварително записване на телефон:
0884 71 44 39

За допълнителна информация: Асоциация „Жени без остеопороза” – тел. 02 855 04 12

Информация за кампанията изтеглете

Покана изтеглете

05.10.2017

На внимaнието на гражданите и фирмите ползващи услугите на РЗИ-Разград

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2017г. таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Разград могат да бъдат заплащани с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията.

03.10.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.09.-30.09.2017 г. изтеглете

02.10.2017

Отчет на извършените дейности за периода 25.09.- 29.09.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.09.2017

29. СЕПТЕМВРИ 2017 г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

Картинка на кампанията

Европейският ден на спорта в училище е част от кампанията Now We Move, организирана за България от сдружение „BG Бъди активен“. Европейският ден на спорта в училище е паневропейска инициатива, а в България се провежда от 2014 година.

Главната цел на събитието е да насърчава физическата активност на европейско ниво и да включва колкото се може повече ученици и младежи, училища и организации.

РЗИ- Разград подкрепя инициативите на кампанията „NowWeMOVE България”, чиято цел е промоция на укрепващата здравето двигателна активност, в съответствие с дейностите залегнали в Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.

Във връзка с предстоящият Европейски ден на спорта в училище РЗИ- Разград и Основно училище “Свети Паисий Хилендарски“, с. Езерче, община Цар Калоян организират спортна инициатива с участието на ученици от I до VII клас, родители и учители под мотото “Спортуваме активно“.

Събитието ще се проведе на 29.09.2017 г. (петък) от 13.30 часа в ОУ “Св. Паисий Хилендарски“, с. Езерче.

Изтеглете целия текст от тук

Видеоклип

28.09.2017

На 26.09.2017 беше проведена среща на Областния координационен съвет в РЗИ-Разград по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г. На срещата бяха представени резултатите от проведеното представително национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на област Разград.

Презентация изтеглете

Снимка

Други снимки от срещата може да видите в секция Галерия

25.09.2017

Отчет на извършените дейности за периода 18.09.- 21.09.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

21.09.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 18.09.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Пазарджик за установена липса на 6 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 140616705 до № 140616710 включително са невалидни

18.09.2017

Отчет на извършените дейности за периода 11.08.- 15.09.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.09.2017

Във връзка с Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г. стартира кампания по силанизиране на зъбките на деца от 5 до 8 години

Картинка на кампанията

От 01.09.2017 г. до 20.11.2017 г. в Разградска област започна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години. Предназначението на силантите е да предпазят зъбките на децата в първите години след пробива, когато са недостатъчно устойчиви на влиянието на храната и бактериите, а децата все още не могат да се справят добре с четката и пастата.

Стратегическа цел на Програмата е подобряване оралното здраве на децата до 18 г.

Целевите групи за интервенции са деца на възраст от 0 до 18 г., родители, учители, медицински специалисти, бременни жени.

Основни изпълнители на Програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с Регионална здравна инспекция, Регионално управление на образованието и общински администрации.

Регионален координaтор на Програмата за Разградска област е
д-р Теменуга Ангелова.

Изтеглете целия текст от тук

11.09.2017

Информация за резултатите от измерванията на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Разград, през периода 9 - 22.08.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.09.2017

Отчет на извършените дейности за периода 04.08.- 08.09.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.09.2017

Относно: Извършване изследвания за доказване на етиологичния агент на коклюш

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Коклюшът е основно вакснино - предотвратимо заболяване, но с все по -нарастващо разпространение в световен мащаб.
В тази връзка Ви уведомяваме, че в НЦЗПБ - София, отдел „Микробиология“, НРЛ „Молекулярна микробиология“ се извършват молекулярно - генетични изследвания за доказване на етиологичния агент на коклюша.
Цената на изследванията е 41 лв.
Подходящият за анализ клиничен материал е назофарингиален секрет, взет сутрин на гладно със сух стерилен тампон и поставен в стерилна епруветка без транспортна среда. По възможност материала да се вземе преди започване на антибиотично лечение. Необходимо е бързо транпортиране на взетия материал до НЦЗПБ, гр. София.
От особена важност е попълването на необходимите данни за пациента в приложената амбулаторна карта.

За контакти: гл. ас. Надя Бранкова, дм
тел. 02/944-69-99, вътр. 290, 353
Национална референтна лаборатория „Молекулярна микробиология“
Национален център по заразни и паразитни болести
бул. „Янко Сакъзов“ № 26
1504 София

Амбулаторна карта изтеглете

05.09.2017

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - РАЗГРАД ПРЕЗ 2016 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Изтеглете от тук

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО - ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 - 2018 Г.

Изтеглете от тук

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2016 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО - ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 - 2018 Г.

Изтеглете от тук

05.09.2017

Отчет на извършените дейности за периода 28.08.- 01.09.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.09.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.08.-31.08.2017 г. изтеглете

01.09.2017

Уведомяваме Ви,

че в съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 98/2013 за България е открита телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсорн на взривни вещества +359(02) 814 70 70. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции, обвързани с Регламента, е публикувана на сайта на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи - раздел „ЗА ГДБОП", „ПОЛЕЗНО".

Прилагаме и линк към интернет страницата: http://www.gdbop.bg/bg/polezno

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 изтеглете

Листовка изтеглете

Постер изтеглете

28.08.2017

Отчет на извършените дейности за периода 21.08.- 25.08.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.08.2017

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2016 година

Изтеглете от тук

21.08.2017

Отчет на извършените дейности за периода 14.08.- 18.08.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.08.2017

Отчет на извършените дейности за периода 07.08.- 11.08.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.08.2017

Картинка на кампанията

СТАРТИРА лятна АНТИСПИН кампания в Разградска област

В изпълнение на дейностите по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017 - 2020 г. и тази година през месец август стартира лятна АНТИСПИН кампания.

Периодът на инициативата на РЗИ - Разград е от 14 август до 15 септември 2017 г. Насочена е приоритетно към младите хора, като целта е да се популяризира безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Организирана е кампания за доброволно, безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ и други трансмисивни инфекции.

Консултирането и изследването за ХИВ е в основата на всички ефективни стратегии за справяне с епидемията.

Екип от специалисти на РЗИ – Разград ще предоставя услуги по доброволно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бързи тестове. Изследването се провежда след получаване на информирано съгласие от клиента, пред-тестова информация относно тестуването за ХИВ. Изследването се извършва чрез периферна кръв от пръста при гарантирана индивидуалност и стерилност на манипулацията и конфиденциалност, относно личните данни за клиентите, резултатите от теста, споделената с консултанта информация. Теста се отчита до 15-та минута.

За подобряване достъпа до услугите по доброволно консултиране и изследване, Мобилният медицински кабинет ще бъде разположен на оживени места в гр. Разград, както следва:
-14.08.2017 г. (понеделник) от 10.00 до 12.00 часа в градинката пред Бистро „Стоп Моцарела“;
-30.08.2017 г. (сряда) от 10.00 до 12.00 часа в хипермаркет „Кауфланд“.

По време на кампанията желаещите могат безплатно и анонимно да се изследват за ХИВ и сифилис и в лабораторията на РЗИ- Разград, всеки делничен ден от 8.30 ч. до 15.30 ч. в сградата на РЗИ – Разград, ул.„Кирил и Методий“ №8, отдел „Медицински изследвания“ (ст. 301, ет. ІІІ ).

За участниците в кампанията са осигурени презервативи и здравно-информационни материали.

Изтеглете целия текст от тук

09.08.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Допълнителни указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

Уведомявам, Ви за необходимостта от вписване в медицинската бележка, която удостоверява необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини на допълнителен реквизит, а именно уникалния идентификационен номер (УИН) на лекаря, извършил прегледа на ученика.

Приложение: образец на медицинска бележка с добавен УИН на лекаря, извършил прегледа на ученика изтеглете

07.08.2017

Отчет на извършените дейности за периода 31.07.- 04.08.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.08.2017

На вниманието на директорите на учебни заведения в Раградска област

Във връзка с изготвянето на седмични учебни разписания за I-срок на учебната 2017/2018 г., Ви уведомяваме, че в ДВ бр.31/2017 г. е изменена Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.

Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (публ. ДВ бр.54 от 2014 г. изм. ДВ бр.31/2017 г.) изтеглете

Процедура по предоставяне на адинистративна услуга "Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици" разгледайте тук

04.08.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 14.07.-31.07.2017 г. изтеглете

31.07.2017

Отчет на извършените дейности за периода 24.07.- 28.07.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.07.2017

Картинка на кампанията

От 1 до 7 август 2017 г. за 25-ти пореден път се отбелязва Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето.

Мотото през тази година е: „Подкрепяме кърменето ЗАЕДНО “ и е насочено към постигане на 17-те Глобални цели за устойчиво развитие, поставени от световните лидери през 2015 г.

Кърменето е неотменна част от устойчивото развитие и глобалните усилия за здравето и благополучието на децата и майките, а в много страни допринася и за оцеляването и за изкореняването на глада.

Изтеглете целия текст от тук

РЗИ - Разград и Училище „Родители – Русе“ канят всички бъдещи и настоящи родители да се присъединят към инициативата в подкрепа на Световната седмица на кърменето!

На 02.08.2017 г. от 10.00 ч. в лятната градина на механа „Лятно кино“ в Градски парк – Разград е организирана отворена дискусия на тема „Да поговорим за кърменето ЗАЕДНО“, на която ще потърсим отговори на вашите въпроси, ЗАЕДНО с Димитрина Върбанова, основател на Училище "Родители" - Русе.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Поканата за събитието изтеглете от тук

25.07.2017

Отчет на извършените дейности за периода 17.07.- 21.07.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.07.2017

Информация за резултатите от измерванията на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Разград, през периода 16 - 29.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.07.2017

Отчет на извършените дейности за периода 10.07.- 14.07.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.07.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.07.-16.07.2017 г. изтеглете

14.07.2017

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през II - ро тримесечие на 2017 г. в област Разград

Изтеглете целия текст от тук

АНАЛИЗ на заболяемостта от сексуално предавани инфекции за Разградска област за периода 01.01. – 30.06.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.07.2017

Отчет на извършените дейности за периода 03.07.- 07.07.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.07.2017

На вниманието на гражданите,

Картинка на кампанията

Информираме Ви, че в изпълнение на заповеди на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности през 2017 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерски съвет от 2016 г., на територията на Разградска област ще се проведат профилактични прегледи с мобилен кабинет - флуорограф.

Прегледите са предназначени за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Разград.

След сключване на договор с лечебно заведение за болнична медицинска помощ ще бъдат извършени профилактични флуорографски прегледи за откриване на белодробни заболявания. Съгласно Заповед № РД-01-227/ 20.06.2017 г. на Министъра на здравеопазването до 20.11.2017 г. се предвижда извършването на най-малко 500 флуорографски изследвания сред лица от ромски произход в населените места на област Разград.

График с датите и населените места, където ще бъде разположен мобилният флуорограф ще бъде изготвен и публикуван допълнително.

Изтеглете целия текст от тук

04.07.2017

Отчет на извършените дейности за периода 26.06.- 30.06.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.06.2017 г.

О Ц Е Н К А на здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти от Разградска област за учебната 2016/2017 година

Изтеглете целия текст от тук

27.06.2017

На вниманието на общопрактикуващите лекари

1. Бланка на СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

2. Бланка на ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

3. Бланка на ГОДИШЕН ПЛАН на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

26.06.2017

Отчет на извършените дейности за периода 19.06.- 23.06.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.06.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнявания от Министерство на здравеопазването проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Ви информирам за следното:

На 20.06.2017 г. Министерство на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите за обучение и предоставяне на стипендии. Отново ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатствале за финансиране на обучението за придобиване на специалност в създадения интернет сайт на проект BG05M90P001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването":www.specializanti-mh.info .

Изтеглете целия текст от тук

26.06.2017

26 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОМАНИИТЕ

Картинка на кампанията

26 юни е Световен ден за борба с употребата и с нелегалния трафик на наркотици. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици.

Един от най-добрите начини да се предпазим е да се информираме. Консултация и съвет по всички въпроси, свързани с наркотиците и алкохола, можете да получите и на анонимната и безплатна национална телефонна линия на Националния център по наркомании: 0800 133 22 - от понеделник до петък от 14.00 до 20.00 часа.

Животът е най-ценния дар.

Не се убивайте, не наранявайте своите близки,

никога не започвайте ...

Изтеглете целия текст от тук

21.06.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Водоснабдяването на населените места в област Разград се осъществява от изградена водоснабдителна система. Тя представлява съвкупност от инженерни съоръжения, които добиват, пречистват, транспортират и доставят до консуматорите необходимите водни количества. Водата доставяна от централните водоизточници задължително трябва да отговаря на изискванията на Наредба №9.

Освен водата от централни водоизточници на територията на областта РЗИ - Разград контролира и 17 местни водоизточника (местни чешми). Водата от тези водоизточници не подлежи на обеззаразяване, поради което е възможно в даден момент да не отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Местните чешми, чиито води не отговарят на изискванията на Наредба № 9 са с предписания още от преди години за обозначаване от съответните собственици като негодни за пиене. В случайте когато има поставени табели на местните чешми на които е написано, че водата е негодна зa пиене е желателно да не се късат и да се спазват посочените забрани.

19.06.2017

Отчет на извършените дейности за периода 12.06.- 16.06.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.06.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.06.-15.06.2017 г. изтеглете

12.06.2017

Отчет на извършените дейности за периода 02.06.- 08.06.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

9.06.2017

На вниманието на гражданите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ПРЕЗ СЕЗОН ЗА КЪПАНЕ 2017 Г.

Картинка на кампанията

На територията на област Разград има одобрена една зона за къпане язовир “Пчелина 2”. Пробите вода взети през 2016 г.  показват, че водата е с отлично качество, съгласно Наредба № 5 от 30 май 2008 г. по показателите „чревни ентерококи” и „ешерихия коли”.

Продължителността на сезона за къпане определен от община Разград е от 16.06. до 31.08.2017г. През настоящия сезон честотата на провеждания мониторинг ще се извършва аналогично на тази от сезон 2016 г., като пробонабирането ще се провежда два пъти месечно, равномерно разпределено през сезона за къпане. Съгласно указанията на Европейската комисия се взима задължителна предсезонна проба, резултатите от която показват, че водата е с отлично качество.

05.06.2017

Отчет на извършените дейности за периода 26.05.- 01.06.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.05.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 15.05.-31.05.2017 г. изтеглете

31.05.2017

Информация за извършената дейност от РЗИ-Разград за периода 01.01. - 25.05.2017 г. по прилагане на чл. 56 и 56 а от Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето

За периода 01.01. - 25.05.2017 г. са извършени 1824 проверки (в това число и по жалби и сигнали) в 1711 обекта. Издадени са 6 предписания, съставени са 2 акта за установяване на административни нарушения на физически лица и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 600 лв.

От началото на 2017 г. до 25.05.2017 г. са проверени:

- 154 обекти за хранене и развлечение;

- 224 детски и учебни заведения;

- 306 лечебни и здравни заведения;

- 1000 други закрити обекти с обществено предназначение – бръснарски, фризьорски и козметични салони, фитнес зали, хотели и мотели, СПА центрове, магазини, игрални зали, плувни басейни, железопътни гари, автогари, транспортни средства, банки, застрахователни дружества, административни сгради, театри и киносалони, музикални школи, центрове за временно настаняване, общежития интернет зали и др.

- 27 открити обществени места – детски и спортни площадки за игра.

Издадените предписания са за предприемане на необходимите организационни мерки за стриктно спазване на пълната забрана за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечение. Актовете за установяване на административно нарушения са съставени на физически лица – сервитьор и управител в обекти за хранене и развлечение, за тютюнопушене в закрити обществени места.

31.05.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите

Уведомяваме Ви, за заповед на ИАЛ №A/17-0308/23.05.2017 г. за блокиране и изтегляне на лекарствeния продукт Bleomycin Medac 15 000 IU powder for solution for injection c парт. № K160719C, поради несъответствие c изискванията, отнасящи се към I степен на риска за здравето, съгласно "Класификация на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията за качество", посочена в Приложение към чл. 13. ал. 1 от Наредба № 9 от 23.04.2008г. на МЗ (Обн. ДВ. бр.45 01 13 Май 2008 г.)

29.05.2017

Отчет на извършените дейности за периода 22.05.- 26.05.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

29.05.2017

Картинка на кампанията

Европейска седмица на физическата активност и спорт
29.05 – 04.06.2017 г.

Регионална здравна инспекция – Разград и Детска градина „Митко Палаузов“ – гр. Разград ще се включат в инициативите на кампанията със спортен празник с участието на родители, деца и учители. Събитието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17.30 ч. в спортна зала „Лудогорец“.

Европейската седмица на физическата активност и спорт е част от инициативите на NowWeMOVE - най-голямата обществена кампания, стартирала през 2012 г. и промотираща спорта и физическата активност в Европа.

Основната цел на кампанията е да повиши вниманието върху ползите от спорта и физическата активност сред европейските граждани.

Главната цел на кампанията NowWeMOVE е ДО 2020 ГОДИНА ДА ПОДТИКНЕ ОЩЕ 100 МИЛИОНА ЕВРОПЕЙЦИ ДА БЪДАТ ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИ.

Необходимостта от подобни кампании се определя от факта, че ДВЕ ТРЕТИ ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ЕВРОПА НЕ ДОСТИГАТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ НИВА НА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ.

Обездвижването е четвъртият водещ рисков фактор причиняващ смъртност в целия свят. Освен това липсата на физическа активност е причина за появата на редица заболявания като диабет тип 2, високо кръвно налягане, затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания и други. Според последните резултати на Евробарометър (2014) България е държавата с най-високият процент физически неактивни хора.

В България от 2015 г. кампанията NowWeMOVE се координира от сдружение BG Бъди активен, Основана през 2011 г. като регионална организация BG Бъди активен започва да работи в посока подобряване условията за масов спорт в България, както и за повишаване осведомеността за ползите от физическата активност и последствията, които води липсата й.

Главна мисия на сдружението е да насочи вниманието, да повиши осведомеността и мотивацията на българина да увеличи нивото на физическата си активност, като по този начин подобри здравето и качеството си на живот.

Повече информация за BG Бъди активен: http://www.bgbeactive.org/

Изтеглете целия текст от тук

26.05.2017

31 май – Световен ден без тютюн

Картинка на кампанията

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

По повод 31 май – Световния ден без тютюн, РЗИ-Разград организира информационно-скринингова кампания за граждани, съвместно с партньори – Общински съвет по наркотични вещества Разград, Превантивно – информационен център по наркотични вещества, Младежки съвет по наркотични вещества (МСНВ) - с ученици, представители от гимназии в гр. Разград, отдел „Здравеопазване“ към Община Разград, ЦАСД – гр. Разград. На 31 май от 11 до 16 ч. по пешеходната зона на бул. „България“ в близост до Търговския дом, мобилен екип с представители на партньорите, ще проведе различни инициативи:

 • Измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи чрез апарат Smoker Lyzer.
 • Измерване на дихателен обем.
 • Определяне степента на никотинова зависимост, чрез Тест на Фагерстрьом.
 • Демонстрации с пушещата кукла Сю, за обективиране влиянието на тютюнопушенето върху белите дробове.
 • Разпространение на здравно – информационни материали.

Изтеглете целия текст от тук

23.05.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, относно утвърденото от Декана на Медицински факултет при Медицински университет гр. София, План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 година.

План-разписанието за 2018 година е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там ще могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: http://medfac.mu-sofia.com/ Допълнителна информация може да получите на тел.:02/952 02 80.

Вашите предложения изпратете в срок до 31.08.2017 година.

План – разписанието на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 година е на разположение в РЗИ гр. Разград, стаи 210 и 212.

23.05.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви за получена покана от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо” за участие в 5-ти Национален семинар „БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ“, който ще се проведе на 10.11.2017 г. в Университетска болница „Св. Анна“, гр. София, с подкрепата на Министерството на здравеопазването.

Програмата на семинара включва актуални въпроси от превенцията на ВБИ и превенцията на инфекциите на хирургичното място, както и деконтаминация на флексибилни ендоскопи в отделения/клиники/кабинети по гастроентерология със симпозиум в партньорство с „Българска асоциация по гастроинтестинална ендоскопия“. Участниците ще се запознаят с иновационните подходи и консумативи, които позволяват да се подобри съществено безопасността на грижите за пациентите, респ. да се ограничат инфекциите, свързани с медицинското обслужване и разходите за болнично лечение. На сайта на БулНозо www.bulnoso.org ще намерите материали за семинара, вкл. образец на въпросника чрез попълване на който можете да се включите в Националното анкетно проучване за 2017 г.

Потвърдете участие до 20.06.2017 г. на елекронни адреси: rdobrevski@gmail.com и tonyminkova@ncipd.org с посочени трите имена, длъжност, месторабота и УИН кода на участниците.

22.05.2017

На вниманието на ОПЛ и педиатрите

Кратки лекарствени характеристики на:
Engerix B 0,5 ml изтеглете
Engerix B 1 ml изтеглете
BCG 0,05 ml изтеглете
BCG 1 ml изтеглете
BCG 2 ml изтеглете
Infanrix изтеглете
Pentaxim изтеглете
Priorix изтеглете
Tetraxim изтеглете
MMR изтеглете

22.05.2017

Отчет на извършените дейности за периода 15.05.- 19.05.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.05.2017

19. МАЙ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Картинка на кампанията

На 19 май отбелязваме Европейския ден за борба със затлъстяването. Кампанията се провежда вече осма година. Данните на Световната здравна организация сочат, че между 30 и 80% от хората на възраст над 18 години са с наднормено тегло в почти всички държави в Европа. То и затлъстяването са причина за над 1 милион смъртни случая всяка година. В България от наднормено тегло страдат 2 милиона възрастни, а 1 милион от тях са със затлъстяване. По данни на СЗО България е на 5-то място по затлъстяване при децата в Европа. Световната федерация за борба със затлъстяването прогнозира, че ако не се предприемат мерки, до 2025 г. у нас ще има 253 000 ученици, които ще са с наднормено тегло или затлъстели. Това означава, че 8000 от тях ще са в преддиабетно състояние, 2000 ще имат диабет тип 2, 18 000 ще имат високо кръвно налягане, а 25 000 ще имат първа степен затлъстял черен дроб.

Изтеглете целия текст от тук

18.05.2017

НА 21 МАЙ ИЗРАЗЯВАМЕ СЪПРИЧАСТНОСТТА СИ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ ПОД МОТОТО „ЗАЕДНО ДА СПРЕМ СПИН!“

Картинка на кампанията

Тази година посланието подчертава необходимостта от намаляване на стигмата спрямо носителите на ХИВ, гарантиране на универсален достъп до изследване, лечение и достъп до качествени здравни и социални услуги на всеки, живеещ с вируса, увеличаване на ресурсите (за превантивни програми и програми за изследване и лечение), насърчаване на привличането на хората в дейностите по превенция и подкрепа на засегнатите от инфекцията!

РЗИ Разград ще отбележи Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН с различни инициативи:

 1. Провеждане на среща с мултимедийна презентация и материали за самостоятелна работа със студенти от филиала на Русенския университет в Разград.
 2. Предоставяне възможност за доброволно и анонимно изследване за ХИВ и трансмисивни инфекции на лица над 16 годишна възраст, при спазване разпоредбите на чл.87 от Закона за здравето, от мобилен екип на РЗИ – Разград, в ДДЛРГ „Лудогорие“ – гр. Исперих.
 3. Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред целевите групи, с партньорството на Младежки съвет към ОбС по наркотични вещества Разград.
 4. Провеждане на кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други трансмисивни инфекции за граждани – в сградата на РЗИ - Разград, всеки делничен ден от 8,30 до 15,30 часа.
 5. Отразяване на проведените инициативи в местните средства за масова информация и публикуване на материали по темата на интернет страницата на РЗИ - Разград.

Изтеглете целия текст от тук

Покана за безплатно и анонимно изследване на ХИВ/СПИН изтеглете

17.05.2017

На вниманието на медицинските специалисти

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за получена покана от Института по социални дейности и практики за участие в методическа среща с представители от МБАЛ – педиатри, гинеколози, травматолози, лекари от спешни центрове, както и съдебни лекари. Срещата ще се проведе от 14,30 часа на 30.05.2017 г. в залата на Младежки клуб на средношколско общежитие,
гр. Разград, ул. «Никола Вапцаров» №10.

Желаещите да вземат участие в срещата трябва да потвърдят участие не по-късно от 17,30 часа на 23.05.2017 г. на елекронен адрес: events@sapibg.org с посочени имена на участниците, месторабота, длъжност и телефон за връзка.

17.05.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр. 38/2017 г. има промени в НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Промените влизат в сила от 16.05.2017 г.

НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ изтеглете

Имунизационен календар изтеглете

15.05.2017

Отчет на извършените дейности за периода 08.05.- 12.05.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

15.05.2017

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА

Картинка на кампанията

Артериалната хипертония (АХ) е състояние на трайно повишено артериално налягане, в резултат на спазъм или стесняване на кръвоносните съдове. АХ не е само заболяване на сърцето, а засяга целия организъм. Тя е една от водещите причини за инвалидизация и преждевременна смърт. В резултат на АХ настъпват тежки, а в много случаи и смъртоносни усложнения като мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, нарушения на бъбречната функция, проблеми, свързани с бременността, увреждания на очите и др.

Изтеглете целия текст от тук

15.05.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.05.-12.05.2017 г. изтеглете

11.05.2017

На вниманието медицинските специалисти и на пътуващите в страни с разпространена малария

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015 г.) изтегли

10.05.2017

10 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ

Картинка на кампанията

ДВИЖЕНИЕТО – ПЪТ КЪМ ДЪЛГОЛЕТИЕТО

Движението е живот. Природата е направила така, че ходенето да е естествена потребност за организма на човека, Движението е основно профилактично средство за укрепване на здравето на децата и възрастните. Съществуват безспорни доказателства за вредното влияние на обездвижването върху здравето, трудоспособността и дълголетието на човека. Ниската физическа активност е един от основните рискови фактори за развитие на хроничните неинфекциозни болести – сърдечно-съдови заболявания, атеросклероза, затлъстяване, болести на нервната система и други.

Изтеглете целия текст от тук

ТЕСТ за измерване на Вашата физическа активност изтеглете

09.05.2017

Отчет на извършените дейности за периода 02.05.- 05.05.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.05.2017

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2016 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ изтеглете

03.05.2017

Отчет на извършените дейности за периода 24.04.- 28.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.04.2017

Брошура: "Водата извор на здраве" изтеглете

25.04.2017

Брошура: "Защо е необходимо да се ваксинират 12 и 13 годишните момичета срещу рак на маточната шийка и какви са ползите за тях?" изтеглете

25.04.2017

Отчет за цялостната дейност по профилактиката и надзора на маларията и другите внасяни паразитози, провеждана от РЗИ – Разград за 2016 г. изтеглете

24.04.2017

На вниманието на гражданите

Здравето и благополучието на всеки човек до голяма степен се определя от индивидуалният избор и начина на живот. Ключът към собственото здраве се крие в редица предотвратими, индивидуални, поведенчески фактори, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, липса на физическа активност и др. Те са в основата на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), преждевременна смъртност и инвалидизация.

Предоставянето на здравна информация и знания на населението, които да подпомогнат избора за здравословен начин на живот са част от дейностите предвиждани в Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г.

Във връзка с това Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) разработи информационни материали, насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето, които предоставяме на Вашето внимание.

Здравно-информационните материали:

1. Хипертонията причини и профилактика изтеглете

2. Какво ще спечелите, ако спрете да пушите. 10 лесни стъпки за отказване от тютюнопушенето. изтеглете

3. Солта ползи и вреди за здравето изтеглете

4. Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 години в България изтеглете

Други информационни материали от интернет страницата на НЦОЗА

24.04.2017

Отчет на извършените дейности за периода 17.04.- 21.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.04.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория "Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола изтеглете

24.04.2017

На вниманието на гражданите

Във връзка с установени отклонения в качеството на питейната вода в някои области на страната Ви предоставяме актуална информация за качеството на водата в област Разград, за периода 01.01. – 21.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

Изтеглете Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-21.04.2017 г. от тук

20.04.2017

Актуална информация за морбили

За периода от 01.11.2015 г. – 31.10.2016 г. държавите от ЕС са съобщили 3037 случаи на морбили. С най-голям брой заболели са Румъния – 1011 и Италия – 728 болни. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група под 5 год. – 40%, а 29% при лица над 20 години. По отношение на имунизационния статус на заболелите 81% от тях се неимунизирани. За периода са съобщени 7 смъртни случая от морбили, от които 6 в Румъния и 1 във Великобритания. В Румъния в резултат на продължаващото разпространение на заболяването към 03.03.2017 г. са съобщени 3196 случая.

В Република България за 2016 г. има регистриран 1 случай на морбили в гр. Ст. Загора. От началото на 2017 г. до 20.04.2017 г. са съобщени 63 случая на заболели от гр. Пловдив и областта.

С цел недопускане разпространение на морбили в цялата страна се прави преглед на неимунизираните деца в пациентските листи на общопрактикуващите лекари и се извършва селективна имунизация. Към момента не се предвижда провеждане на масова имунизация против морбили и разкриване на пунктове за имунизация.

За недопускане разпространението на морбили РЗИ - Разград предприе следните действия:

- Издадени са предписания на всички общопрактикуващи лекари на територията на областта - да направят преглед на имунизационния статус на лицата от пациентските си листи на възраст от 13 месеца до 18 год, подлежащи на имунизация срещу морбили. При откриване на случаи на неимунизирани лица, незабавно да бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина морбили – паротит – рубеола.

- Извършени бяха 45 проверки по предписание относно мерки за недопускане разпространението на морбили на територията на Р. България.

- Проведе се работна среща със здравните медиатори от областта, с цел съдействие за издирване на лица от рискови групи на възраст 13 мес. – 18 год., неимунизирани срещу морбили и насочване за имунизация с триваксина морбили – паротит – рубеола;

- Създадена е организация за своевременна хоспитализация за лечение и изследване в ОИБ на МБАЛ – Разград на всички случаи, съмнителни за морбили.

- Изготвени са 250 бр. здравно – образователни материали (брошури), които се разпространяват, с цел запознаване на населението със заболяването – морбили и осигуряване на ефективна защита от инфекцията, чрез имунизация.

- Изготвена и представена презентация на тема морбили и проведени 3 мултимедийни обучения в ОУ „Тургенев“, гр. Разград и ПГХТБТ „М. Кюри“ гр. Разград с 81 участника от 7 до 12 клас.

В следствие на по - горе предприетите действия се констатира следното:

1. За периода (1999 г. – 2016 г.) подлежащи на обхват с триваксина – морбили – паротит – рубеола са 20 197 лица. Открити и издирени са 312 лица на възраст от 13 месеца до 18 години, неимунизирани или без данни за имунизация против морбили, които се намират на територията на страната.

2. През периода 17.03. – 20.04.2017 г. са имунизирани 193 лица с триваксина (морбили – паротит - рубеола). Няма съобщени нежелани реакции след ваксинация.

3. Останалите неимунизирани лица ще продължат да бъдат издирвани активно и да се обхващат от ОПЛ с имунизация против морбили с триваксина.

До момента на територията на област Разград няма регистрирани случаи на заболяването морбили.

РЗИ - Разград разполага с необходимото количество ваксини и работи активно за незабавното ваксиниране на неимунизираните деца в Разградска област и призовава всички родители максимално да съдействат на личните лекари.

Уважаеми родители,

Няма специфично лечение на заболяването морбили, което у неимунизирани лица протича тежко и често с усложнения, но има сигурно и безопасно средство за защита – имунизация. Проверете при Вашия семеен лекар, колко дози триваксина морбили-паротит-рубеола е получило Вашето дете и поправете пропуските незабавно.

Изтеглете целия текст от тук

18.04.2017

Отчет на извършените дейности за периода 10.04.- 13.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.04.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕЛК, ЛКК, ОПЛ, АСМП

Относно: Електронния регистър на болничните листове.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на Интернет страницата на НОИ рубрика Електронни информационни услуги, „За разработчици на софтуер“, страницата „Електронен регистър на болничните листове“ е обновена. Публикувани са утвърдените изменени изисквания и приложения към тях, по които от 01.05.2017 г. ще се приемат данните в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им /ЕРБЛРО/. Поместено е и кратко описание на промените.

Промяната по същество се състои в това, че от 01.05.2017 г. в ЕРБЛРО няма да се приемат некоректните данни за издадените болнични листове. В утвърдените изисквания са направени промени, които имат за цел формализиране на условията за приемане или неприемане на данни от издадените болнични листове в ЕРБЛРО и информирането за тях на външните разработчици в процеса. За по-ясното разграничаване на промяната в технологичния ред от 01.05.2017 г., е утвърдена нова редакция на основния документ и приложенията към него.

Изтеглете целия текст от тук

11.04.2017

Отчет на извършените дейности за периода 03.04.- 07.04.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.04.2017

Картинка на кампанията

Професионален празник на работещите в здравеопазването

“Здравето е способността на хората да реализират стремежи, да задоволяват потребности и да променят или да се приспособят към околната среда” СЗО (Отавска харта 1986)

В основата на всяко щастие е здравето! Нашата дейност е посветена на мисията да вдъхновява за здравословен и позитивен начин на живот. Защото здравето не е цел, не е крайна дестинация...
Здравето е начин на живот!

РЗИ – Разград поздравява всички работещи в сферата на здравеопазването и пожелава на тях и техните семейства здраве и дълголетие, благоденствие и успехи във високохуманната професия. Имайте силна вяра и оптимизъм и бъдете все така всеотдайни в денонощния си труд в името на най-ценното богатство – ЗДРАВЕТО!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

06.04.2017

7 април - Световен ден на здравето

Картинка на кампанията

„Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучиe, а не само отсъствие на болест или недъг”.

Това е дефиницията на Световната здравна организация, дадена при основаването й на 7 април 1948 г. в Женева. Фокусирайки новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Мотото тази година е "Депресия: Нека поговорим".

Изтеглете целия текст от тук

Във връзка с кампанията на СЗО и реализиране на дейности по проект „Подобрени услуги за психично здраве“ , РЗИ- Разград проведе среща – обучение с психолози, педагогически съветници и преподаватели от училища в Разградска област. Срещата е по повод изпълнение на дейности по проекта, осъществяван от Национален център по обществено здраве и анализи – София.

Картинка на кампанията
Още снимки от срещата-обучение.

04.04.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.03.- 31.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.03.2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
 3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време.

Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

31.03.2017

Подобрени услуги за психично здраве

Картинка на кампанията

Представители на Регионална здравна инспекция Разград взеха участие в заключителна конференция по проект „Подобрени услуги за психично здраве“ по програма BG07„Инициативи за обществено здраве“, чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се проведе в София на 21.03.2017г.

Основни цели на проекта са подобряване на общественото здраве и намаляване на здравните неравенства, както и развитие на политики в областта на психичното здраве.

Дейностите по проекта са насочени към осигуряване на реална и устойчива информация в областта на психичното здраве; повишаване познанията на личните лекари за разпознаване, лекуване и справяне с пациенти с депресивни, тревожни и суицидни наклонности, както и за повишаване информираността на обществото относно проблемите с психичното здраве.

За повече информация за проекта: http://www.bgmental.info/bg


31.03.2017

Обучение на общопрактикуващи лекари за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ

Картинка на кампанията

Информираме Ви, че Националния център за обществено здраве и анализи, предоставя възможност придобиване на допълнителна квалификация за ранно откриване на тревожност и депресия чрез платформа за дистанционно обучение на общопрактикуващи лекари.

Обучението е част от проекта „Подобрени услуги за психично здраве“ по програма „Инициативи за обществено здраве“, чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Достъпът до учебните материали е безплатен и възможен чрез валидни потребителско име и парола.

Повече информация: http://dl.ncpha.government.bg/UI/Default.aspx .


30.03.2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено план-разписание на СУ „СВ. Климент Охридски”, Университетска болница „Лозенец” за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г., Ви уведомявам, че разписанието е на разположение в РЗИ – Разград, заедно с образци на заявки за обучение.

28.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.03.- 24.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2017

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА
"Обединени да спрем туберкулозата”

Картинка на кампанията

"Обединени да спрем туберкулозата” е мотото под което преминава кампанията, посветена на световния ден за борба с туберкулозата и е съпътстван от „Дни на отворени врати” за безплатни прегледи по туберкулоза.

В националната инициативата участва МБАЛ „Св. Ив. Рилски- Разград“ АД, като прегледите се извършват през периода 20-24 март 2017 г. от специалисти на отделение по пневмология и фтизиатрия, а РЗИ Разград ще проведе информационна кампания сред населението на областта.

Дните на Отворени врати е ежегодна проява, доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването и за предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги. Данните сочат, че "Дните на Отворени врати” осигуряват добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ

За периода от 01.11.2015 г. – 31.10.2016 г. държавите от ЕС са съобщили 3037 случаи на морбили. С най-голям брой заболели са Румъния – 1011 и Италия – 728 болни. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група под 5 год. – 40%, а 29% при лица над 20 години. По отношение на имунизационния статус на заболелите 81% от тях се неимунизирани. За периода са съобщени 7 смъртни случая от морбили, от които 6 в Румъния и 1 във Великобритания. В Румъния в резултат на продължаващото разпространение на заболяването към 03.03.2017 г. са съобщени 3196 случая.

В Република България за 2016 г. има регистриран 1 случай на морбили в гр. Ст. Загора. От началото на 2017 г. до момента са съобщени 7 случая на заболели от гр. Пловдив.

С цел недопускане разпространение на морбили в цялата страна се прави преглед на неимунизираните деца в пациентските листи на общопрактикуващите лекари и се извършва селективна имунизация. Към момента не се предвижда провеждане на масова имунизация против морбили и разкриване на пунктове за имунизация.

РЗИ – Разград издаде предписания на всички общопрактикуващи лекари на територията на областта да направят преглед на имунизационния статус на лицата от пациентските си листи на възраст от 13 месеца до 18 год, подлежащи на имунизация срещу морбили. При откриване на случаи на неимунизирани лица, незабавно да бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина морбили – паротит – рубеола.

РЗИ - Разград разполага с необходимито количество ваксини и работи активно за незабавнато ваксиниране на неимунизираните деца в Разградска област и призовава всички родители максимално да съдействат на личните лекари.

Изтеглете целия текст от тук

21.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.03.- 17.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.03.2017

22 март, Световен ден на водата

Картинка на кампанията

Световният ден на водата 22 март, се отбелязва официално от 1993 г. Целта му е да се привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани.

Водата трябва да бъде внимателно управлявана във всеки етап от водния цикъл: от добиването на прясна вода, нейното предварително третиране, разпределение, използване, събиране и последващо пречистване до използването на пречистените отпадъчни води и тяхното връщане обратно в природата, за да бъде добита отново и цикълът да започне отначало.

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

Изтеглете целия текст от тук

16.03.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 14.03.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Бургас за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 140163291 до № 140163320 включително са невалидни

16.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ

Уважаеми родители,

С цел да не допуснете закъснение на преосвидетелстването на Вашето детето и прекъсване ползването на социални помощи, е необходимо да подадете в РКМЕ – Разград 2 месеца преди изтичане срока на експертното решение следните документи:
- заявление-декларация за преосвидетелстване, поради изтичане срока на експертното решение (попълва се на място в РКМЕ);
- направление за ТЕЛК, издадено от личния лекар;
- медицинска документация, доказваща здравословното състояние на детето, резултати от проведени медико-диагностични изследвания и консултации.

За съдействие при подготвяне на документите се обърнете към личния лекар и/или лекуващия лекар на детето и на тел. 084/66 08 78 – РКМЕ – Разград.

13.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 06.03.- 10.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.03.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.02.- 02.03.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.02.- 24.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.02.2017

Асоциация „Жени без остеопороза“ и РЗИ-Разград

Картинка на кампанията

организират Информационна и скринингова кампания

8 март Да се погрижим за здравето и дълголетието на жената!

В град Разград изследването ще се проведе:

Дата: 06 март 2017 г. (понеделник)
Място: РЗИ-Разград, ул. „Кирил и Методий“ 8, ет.2, кабинет 203
Час: от 09,00 до 16,00 часа

Скрининговите измервания са на цена 10,00 лв с предварително записване
на тел. 084/611 151 или на място - ет.3, кабинет 307

Покана за измерванията в Разград изтеглете

В град Исперих изследването ще се проведе:
Дата: 07 март 2017 г. (вторник)
Място: Община Исперих, Заседателна зала
Час: от 09,00 до 16,00 часа

Скрининговите измервания са на цена 10,00 лв с предварително записване
на тел. 08431/21-78 вътр.116 или на място – ул. „В. Левски“ №70 ет.2 стая №3

Покана за измерванията в Исперих изтеглете

Дами, познавате ли личните си рискови фактори за здравословен живот?

Здрави ли са вашите кости, кое е здравословното ви тегло, кои храни и упражнения са подходящи?

Господа, придружете вашите дами: входът за мъже е разрешен!

24.02.2017

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 22.02.2017 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Пазарджик за установена липса на 20 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 110946528 до № 110946530
серия А от № 130183691 до № 130183698
серия А от № 130183707 до № 130183709
серия А от № 130183712
серия А от № 130213328 до № 130213330
серия А от № 130242899 до № 130242900 включително са невалидни

24.02.2017

Картинка на кампанията

О Б Я В А

Във връзка с изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население през 2017 г. за региона са определени 30 броя детектори, разпределени както следва:

- община Разград – 10 броя;
- община Исперих – 5 броя;
- община Кубрат – 5 броя;
- община Лозница – 4 броя;
- община Цар Калоян – 3 броя;
- община Самуил – 3 броя;

Набираме желаещи домакинства за поставяне на детектори за измерване на радон.

Изискването е желаещите да живеят на първи или приземен етаж. Процедурата за национално проучване се разделя съобразно сезонността на четири периода от три месеца, като се обхваща една година.

Срок за записване 10.03.2017 г.

За повече информация: РЗИ – Разград, Румен Петров тел. 611-149

20.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.02.- 17.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.02.2017

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за получена покана от Института по социални дейности и практики за участие в методическа среща с представители от МБАЛ – педиатри, гинеколози, травматолози, лекари от спешни центрове, както и съдебни лекари. Срещата ще се проведе от 1400 часа на 22.02.2017 г. в залата на Сдружение «Жанета», гр. Разград, бул. «България» №4. Желаещите да вземат участие в срещата трябва да потвърдят участие не по-късно от 1730 часа на 20.02.2017 г. на елекронен адрес: events@sapibg.org с посочени имена на участниците, месторабота, длъжност и тел. за връзка.

Изтеглете целия текст от тук

14.02.2017

На вниманието на всички аптеки и дрогерии в Разградска област

Уведомяваме Ви за Заповед на ИАЛ, относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки и дрогерии в страната количества от продукт с търговското наименование Имунофан спрей с производител Научно-производствено предприятие "Бионокс", 111123, Русия, с вносител "БИОНОКС АН" ООД, поради това, че продуктът представлява потенциална опасност за живота и здравето на населението, тъй като притежава характеристиките на лекарствен продукт, но не е разрешен за употреба по реда на ЗЛПХМ. При наличност предприемете неотложни действия по блокиране и изтегляне на продукта.

13.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 06.02.- 10.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

10.02.2017

НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ

Картинка на кампанията

По повод 14 февруари 2017 г., Деня на влюбените и виното, отново стартира Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Тя се провежда за четиринадесета поредна година от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, училища и медии.

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН" към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 01 февруари 2017 г. са открити нови 13 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 2 487 лица.

И през миналата година се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над четири пъти по-голям от броя на жените.

Приблизително 90% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция в България през 2016 година са инфектирани по сексуален път.

През 2016 г. над 336 000 изследвания за ХИВ (по различни поводи) са направени в КАБКИС в РЗИ, НПО, лаборатории и.лечебни и здравни заведения в страната.

В Разградска област през 2016 г. са изследвани общо 965 лица от които 678 жени и 287 мъже, като 382 от тях в РЗИ – Разград (204 жени и 178 мъже). Всички са с негативен статус за ХИВ. През цялата 2016 г. и до 10.02.2017 г. няма регистрирани случаи на ХИВ в Разградска област.

РЗИ-Разград ще участва в АНТИСПИН инициативите със следните дейности изтеглете

06.02.2017

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна обяви план-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2017г. С него може да се запознаете като последвате следващия линк

Информация за заявяване на курсовете може да откриете тук

06.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 30.01.- 03.02.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.02.2017

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО

АСОЦИАЦИЯ "ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА" СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРА

Картинка на кампанията

на 07.02.2017 г. (вторник) от 9.00 до 16.30 ч.

информационна скринингова кампания с измерване на костна плътност

НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕМ ОСТЕОПОРОЗАТА

Място:
РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
кабинет 203, етаж 2

Цената на измерването е 5 лв. (за жители над 65 г.)

За предварително записване: тел. 084/611 151
или на място в РЗИ - кабинет 307, ет. 3

За желаещи да се включат в кампанията жители под 65 г. възраст цената на измерването е 10 лв.

Вижте поканата тук

31.01.2017

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО–ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2016 Г

Изтеглете целия текст от тук

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2016 Г.

Изтеглете целия текст от тук

Доклад за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през IV - то тримесечие на 2016 г. в област Разград

Изтеглете целия текст от тук

30.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 23.01.- 27.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.01.2017

АСОЦИАЦИЯ "ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА" СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРА

Картинка на кампанията

на 01.02.2017 г. (сряда) от 9.00 до 12.00 ч.

информационна скринингова кампания с измерване на костна плътност

НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕМ ОСТЕОПОРОЗАТА

Място:
РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
кабинет 203, етаж 2

Цената на измерването е 5 лв. (за жители над 65 г.)

За предварително записване: тел. 0884 71 44 39; 084/611 151

За желаещи да се включат в кампанията жители под 65 г. възраст цената на измерването е 10 лв.

Вижте поканата тук

23.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 16.01.- 20.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 09.01.- 13.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.01.2017

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 изтеглете

Листовка изтеглете

Постер изтеглете

09.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 02.01.- 06.01.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.01.2017

Картинка на кампанията за радон

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

Заедно можем да спасим живота от радон - индуциран рак на белия дроб

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове, той няма цвят, нито мирис. Облъчването на човека става предимно в жилища.

Изтеглете целия текст от тук

РЗИ – Разград участва в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население”. В изпълнение на работната програма през 2015 г. РЗИ - Разград извърши проучване, относно нивата на радон във всички детски градини в област Разград. Резултатите бяха оповестени. През 2015 г. и 2016 г. се проведе проучване за концентрациите на радон и в жилищните сгради. На два етапа бяха раздадени по 101 детектора в жилища на територията на област Разград. След едногодишен период за проследяване на нивата на радон, детекторите бяха изпратени в НЦРРЗ- София. Предстои резултатите да бъдат отчетени.

03.01.2017

На вниманието на лекарите специализанти

Уведомявамe Ви, че МУ гр. Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „Лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.

Срокът за подаване на документи за участие е
от 04.01. – 10.01.2017 г.

Информация относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на МУ гр. Варна:

http://mu-varna.bg/>СДО>Конкурси

Във връзка с писмо Министерство на здравеопазването Ви уведомявам следното:

Изтеглете информацията от тук

НОВИНИ

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

Антикорупция


Картинка антикорупция
Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел:084 611 151